ติดต่อเรา

055-4409999 ต่อ 2162,2160,2157

Email Us

Jang.sun@hotmail.com

ทะเบียนการขอใช้บริการ


ค้นหา

วันที่ต้องการใช้บริการ/รับผลงาน 07 มิ.ย. 2566 - 07 มิ.ย. 2566
สถานะ : รอเจ้าหน้าที่รับเรื่อง

(ในโรงพยาบาล)
สถานที่ งานคอมพิวเตอร์
ผู้ขอใช้บริการ อมรพรรณ คุ้มอักษร
กลุ่มงาน / หน่วยงาน สารสนเทศทางการแพทย์

รายละเอียด ถ่ายภาพงานคอมพิวเตอร์

วันที่ต้องการใช้บริการ/รับผลงาน 07 มิ.ย. 2566 - 07 มิ.ย. 2566
สถานะ : รับเรื่องแล้ว
ผู้ปฏิบัติงาน ปรวรัญ ศรสินทร์
เบอร์โทรศัพท์ 088-5563532

(ในโรงพยาบาล)
สถานที่ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
ผู้ขอใช้บริการ อภิญญา ตันเจริญ
กลุ่มงาน / หน่วยงาน เวชกรรมสังคม

รายละเอียด นโยบาย Green&Clean

วันที่ต้องการใช้บริการ/รับผลงาน 06 มิ.ย. 2566 - 06 มิ.ย. 2566
สถานะ : ดำเนินการเรียบร้อย
ผู้ปฏิบัติงาน ธนิชา เพชรศรีโชติ
เบอร์โทรศัพท์ 062-3130216

(ในโรงพยาบาล)
สถานที่ เจษฎาบดินทร์ (งานปชส.)
ผู้ขอใช้บริการ สุนทรี โนจักร
กลุ่มงาน / หน่วยงาน พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายละเอียด ถ่ายภาพการรับมอบเครื่องมือแพทย์ ณ ห้องเจษฎาบดินทร์ ตั้งแต่เวลา 14.30 น. วันที่ 29 พฤษภาคม 2566

วันที่ต้องการใช้บริการ/รับผลงาน 06 มิ.ย. 2566 - 06 มิ.ย. 2566
สถานะ : ดำเนินการเรียบร้อย
ผู้ปฏิบัติงาน สุนทรี โนจักร
เบอร์โทรศัพท์ 081-6825597

(ในโรงพยาบาล)
สถานที่ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
ผู้ขอใช้บริการ อภิญญา ตันเจริญ
กลุ่มงาน / หน่วยงาน เวชกรรมสังคม

รายละเอียด ใช้ประกอบรับการประเมิน Green&Clean

วันที่ต้องการใช้บริการ/รับผลงาน 07 มิ.ย. 2566 - 07 มิ.ย. 2566
สถานะ : รอเจ้าหน้าที่รับเรื่อง
ผู้ปฏิบัติงาน อานันต์ ศรีสวัสดิ์
เบอร์โทรศัพท์ 082-1724899

(ในโรงพยาบาล)
สถานที่ ห้องประชุมบางโพ
ผู้ขอใช้บริการ สุชาดา เสวกระโทก
กลุ่มงาน / หน่วยงาน อาชีวเวชกรรม

รายละเอียด บันทึกวีดิโอการประชุมคณะนิเทศโรคปอดจากการทำงานเวลา 9.00 น. - 12.30 น.

วันที่ต้องการใช้บริการ/รับผลงาน 01 มิ.ย. 2566 - 01 มิ.ย. 2566
สถานะ : ดำเนินการเรียบร้อย

(ในโรงพยาบาล)
สถานที่ งานคอมพิวเตอร์
ผู้ขอใช้บริการ อมรพรรณ คุ้มอักษร
กลุ่มงาน / หน่วยงาน สารสนเทศทางการแพทย์

รายละเอียด ตัดต่อคลิปประชาสัมพันธ์

วันที่ต้องการใช้บริการ/รับผลงาน 29 พ.ค. 2566 - 02 มิ.ย. 2566
สถานะ : รอเจ้าหน้าที่รับเรื่อง
ผู้ปฏิบัติงาน วรัญชัย อินป่าน
เบอร์โทรศัพท์ 065-4538959

จัดเตรียม ติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ (ในโรงพยาบาล)
สถานที่ ห้องประชุมตึก ER
ผู้ขอใช้บริการ สุนทรี โนจักร
กลุ่มงาน / หน่วยงาน พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายละเอียด ติดตั้งโปรเจคเตอร์สำหรับการประชุม ณ ห้องประชุมตึก ER ในวันที่ 29-30 พฤษภาคม และ 1-2 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.45 น.

วันที่ต้องการใช้บริการ/รับผลงาน 29 พ.ค. 2566 - 29 พ.ค. 2566
สถานะ : ดำเนินการเรียบร้อย
ผู้ปฏิบัติงาน สุนทรี โนจักร
เบอร์โทรศัพท์ 081-6825597

(ในโรงพยาบาล)
สถานที่ งานสนามธุรการ
ผู้ขอใช้บริการ สุนทรี โนจักร
กลุ่มงาน / หน่วยงาน พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายละเอียด เปลี่ยนวันที่การวิ่ง FUN RUN ปันสุข 27 พ.ค.

วันที่ต้องการใช้บริการ/รับผลงาน 23 พ.ค. 2566 - 23 พ.ค. 2566
สถานะ : ดำเนินการเรียบร้อย
ผู้ปฏิบัติงาน ธีรชัย คงมณี
เบอร์โทรศัพท์ 089-4394844

(ในโรงพยาบาล)
สถานที่ หอผู้ป่วยพิเศษพรีเมี่ยม1ชั้น5
ผู้ขอใช้บริการ ธิติมา ตรีวิมล
กลุ่มงาน / หน่วยงาน การพยาบาล

รายละเอียด ถ่ายรูป จนท.เพื่อจัดทำstandy

วันที่ต้องการใช้บริการ/รับผลงาน 22 พ.ค. 2566 - 22 พ.ค. 2566
สถานะ : รับเรื่องแล้ว
ผู้ปฏิบัติงาน วรัญชัย อินป่าน
เบอร์โทรศัพท์ 065-4538959

(นอกโรงพยาบาล)
สถานที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้ขอใช้บริการ อดุลย์ ชัยคุณสมบัติ
กลุ่มงาน / หน่วยงาน พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายละเอียด กลุ่มงานจิตเวชขอความร่วมมือถ่าย VDO และ ภาพนิ่ง ในการประชุม/อบรม ที่ดำเนินงานโดยกลุ่มงานจิตเวช รพ.อุตรดิตถ์ ช่วงบ่ายวันที่ 25 เม.ย. 2566 โดยขอให้คุณวรัญชัย อินปาน เป็นผู้ดำเนินการ