หนัาแรก กิจกรรม คัดกรองไวรัสโคโรน่า ด้วยกล้องจับอุณหภูมิ

คัดกรองไวรัสโคโรน่า ด้วยกล้องจับอุณหภูมิ
สร้างเมื่อ : 18 มี.ค. 1477ภาพกิจกรรม