หนัาแรก กิจกรรม พิธีเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

พิธีเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
สร้างเมื่อ : 17 ม.ค. 2563


นายแพทย์เกษม ตั้งเกษมสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธเปิดคลีนิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ โดยเปิดให้บริการทุกวันศุกร์ เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ชั้น 2 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย


ภาพกิจกรรม