สวัสดีครับ เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว เหลือไว้คือความทรงจำที่ดี วันนี้ผมกลับบ้าน ตำแหน่งผู้อำนวยการ แต่ผมยังเป็นหมออายุสคนเดิมครับ สิ่งที่ผมระลึกเสมอ ในการดำเนิน ชีวิตคือ ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นหลักธรรมภิบาล สร้างสรรค์สามัคคี

ผมยังจำสมัยท่าน ผอ ชำนาญ ที่ รพ ของเราเป็นที่กล่าวถึงระดับประเทศและเป็น สถานที่ที่ให้ รพ อื่นมาศึกษาดูงาน ผมอยากเห็นภาพเหล่านั้นกลับมาอีกครั้ง ซึ่งต้องอาศัย แรงกาย แรงใจของพวกเราทุกคน ผมขอเป็นส่วนหนึ่งของพวกเรา 2,000 กว่าชีวิตที่จะ ช่วยกันพัฒนาโรงพยาบาลของเราให้เป็นโรงพยาบาลของประชาชนอย่างแท้จริงครับ


อายุส - เนตรนภา ภมะราภา

ขอขอบคุณธารน้ำใจสู้ภัย covid19 รพ.อุตรดิตถ์

รพ.อุตรดิตถ์ ยกระดับ มาตรการคัดกรอง ป้องกันไวรัส Covid-19

ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

ความก้าวหน้าของ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

โรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19

  • สถานการณ์ 28มีค.63
  • อาการที่สงสัย
  • ปัญหาการตรวจยืนยันโควิด
  • สถานการณ์ 24มีค.63
  • Social Distancing
  • ต้องไปตรวจ Covid-19 หรือไม่
  • ข้อควรปฏิบัติ ปชช.2
  • ข้อควรปฏิบัติ ปชช.3
การติดตามสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 Click
ระบบตรวจสอบประวัติการเดินทางเข้าออกประเทศ (ข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมควบคุมโรค) เพื่อการคัดกรองและเฝ้าระวังโรค Covid 19 Click

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารโรงพยาบาลอุตรดิตถ์

กำหนดเวลาเยี่ยมผู้ป่วย รพ.อุตรดิตถ์
การแจ้งเลื่อนนัดแพทย์ ในวันหยุดที่ 7 และ 27 ก.ค.63
แจ้งจากกลุ่มงานทันคกรรม
ปรับปรุงห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ส่งยาที่บ้าน
ประกาศ31 มีค.63
แพทย์แผนไทย
อาการที่สงสัย2

ประกาศรับสมัครงาน
ระบบสารสนเทศสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง