สวัสดีครับ เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว เหลือไว้คือความทรงจำที่ดี วันนี้ผมกลับบ้าน ตำแหน่งผู้อำนวยการ แต่ผมยังเป็นหมออายุสคนเดิมครับ สิ่งที่ผมระลึกเสมอ ในการดำเนิน ชีวิตคือ ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นหลักธรรมภิบาล สร้างสรรค์สามัคคี

ผมยังจำสมัยท่าน ผอ ชำนาญ ที่ รพ ของเราเป็นที่กล่าวถึงระดับประเทศและเป็น สถานที่ที่ให้ รพ อื่นมาศึกษาดูงาน ผมอยากเห็นภาพเหล่านั้นกลับมาอีกครั้ง ซึ่งต้องอาศัย แรงกาย แรงใจของพวกเราทุกคน ผมขอเป็นส่วนหนึ่งของพวกเรา 2,000 กว่าชีวิตที่จะ ช่วยกันพัฒนาโรงพยาบาลของเราให้เป็นโรงพยาบาลของประชาชนอย่างแท้จริงครับ


อายุส - เนตรนภา ภมะราภา

ขอขอบคุณธารน้ำใจสู้ภัย covid19 รพ.อุตรดิตถ์

รพ.อุตรดิตถ์ ยกระดับ มาตรการคัดกรอง ป้องกันไวรัส Covid-19

ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

ความก้าวหน้าของ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารโรงพยาบาลอุตรดิตถ์

บริการฉีดวัคซีนแบบไม่จำกัดภูมิลำเนา
แนวทางการรักษาทางทันตกรรมที่ฟุ้งกระจาย
การขอใบรับรองแพทย์
บริการตรวจหาปริมาณแอดติบอดี้เชื้อโควิด-19
งดเยี่ยนทุกกรณี
มาตรการควบคุมโรคโควิด
กลุ่มงานจิตเวชจัดบริการส่งยาทางไปรษณีย์
การปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก มิย.-กค.64

ประกาศรับสมัครงาน
ระบบสารสนเทศสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง