สวัสดีครับ เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว เหลือไว้คือความทรงจำที่ดี วันนี้ผมกลับบ้าน ตำแหน่งผู้อำนวยการ แต่ผมยังเป็นหมออายุสคนเดิมครับ สิ่งที่ผมระลึกเสมอ ในการดำเนิน ชีวิตคือ ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นหลักธรรมภิบาล สร้างสรรค์สามัคคี

ผมยังจำสมัยท่าน ผอ ชำนาญ ที่ รพ ของเราเป็นที่กล่าวถึงระดับประเทศและเป็น สถานที่ที่ให้ รพ อื่นมาศึกษาดูงาน ผมอยากเห็นภาพเหล่านั้นกลับมาอีกครั้ง ซึ่งต้องอาศัย แรงกาย แรงใจของพวกเราทุกคน ผมขอเป็นส่วนหนึ่งของพวกเรา 2,000 กว่าชีวิตที่จะ ช่วยกันพัฒนาโรงพยาบาลของเราให้เป็นโรงพยาบาลของประชาชนอย่างแท้จริงครับ


อายุส - เนตรนภา ภมะราภา

ขอขอบคุณธารน้ำใจสู้ภัย covid19 รพ.อุตรดิตถ์

รพ.อุตรดิตถ์ ยกระดับ มาตรการคัดกรอง ป้องกันไวรัส Covid-19

ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

ความก้าวหน้าของ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารโรงพยาบาลอุตรดิตถ์

การขอใบรับรองแพทย์
บริการฉีดวัคซีนให้ปชช.อายุ18ปี
หยุดบริการฉีดวัคซีน วันที่27-29กย.64
บริการตรวจหาปริมาณแอดติบอดี้เชื้อโควิด-19
ปิดบริการอต.1 วันที่16กย.64
งดรับผู้ป่วยแผนกศัลยกรรมกระดูกชาย
งด walk in
งดเยี่ยนทุกกรณี

ประกาศรับสมัครงาน


ข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้างระบบสารสนเทศสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง