จัดการ ใบขอรับบริการยานพาหนะรถยนต์

รายการใบขอรับบริการยานพาหนะรถยนต์


รอเจ้าหน้าที่รับเรื่อง รับเรืองเรียบร้อย ระหว่างเสนอผู้มีอำนาจ อนุมัติ ไม่อนุมัติ
ลำดับ วันที่ขอ ชื่อ-สกุล รายละเอียด สถานะ จัดการ
1 18 พ.ค. 2564
เวลา: 15:18 น.
ศิริพร จีเอ้ย เลขที่ใบขอรถ : 64-00537
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.สต.คุ้งตะเภา สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : ไปให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนในพื้นที่รพ.สต.คุ้งตะเภา
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 31 พ.ค. 2564 08:30 ถึง : 02 มิ.ย. 2564 08:30
2 18 พ.ค. 2564
เวลา: 12:07 น.
วานิชา กำทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-00536
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เพื่อ : เก็บขยะติดเชื้อ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 19 พ.ค. 2564 12:00 ถึง : 19 พ.ค. 2564 12:00
3 18 พ.ค. 2564
เวลา: 12:05 น.
วานิชา กำทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-00535
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : อาคารพัสดุ
เพื่อ : ขนวัสดุ/อุปกรณ์ในการตรวจคัดกรองผู้สัมผัสโรคโควิด-19
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 19 พ.ค. 2564 08:00 ถึง : 19 พ.ค. 2564 12:00
4 17 พ.ค. 2564
เวลา: 15:20 น.
มนชวัน จันมี เลขที่ใบขอรถ : 64-00534
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : บ้านผู้ป่วยตำบลด่านนาขาม สถานที่รับ : กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
เพื่อ : เยี่ยมติดตามผู้ป่วยให้ออกซิเจนที่บ้าน
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 4
ตั้งแต่วันที่ : 20 พ.ค. 2564 09:00 ถึง : 20 พ.ค. 2564 13:00
5 17 พ.ค. 2564
เวลา: 14:22 น.
กอบกุล มาดีคาน เลขที่ใบขอรถ : 64-00533
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ชุมชนหลัง รพช. สถานที่รับ : กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
เพื่อ : ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 4
ตั้งแต่วันที่ : 20 พ.ค. 2564 09:00 ถึง : 17 พ.ค. 2564 12:00
6 17 พ.ค. 2564
เวลา: 08:37 น.
พจนีย์ ศักดิ์ศรี เลขที่ใบขอรถ : 64-00532
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ธนาคารกรุงไทย สถานที่รับ : หน้าตึกอำนวยการ รพ.อุตรดิตถ์
เพื่อ : ติดต่อราชการ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 17 พ.ค. 2564 09:00 ถึง : 17 พ.ค. 2564 10:00


รายละเอียดการอนุมัติ
7 14 พ.ค. 2564
เวลา: 21:49 น.
เมธาวี มั่นไสย เลขที่ใบขอรถ : 64-00531
ประเภท : รถพยาบาล
สถานที่ไป : รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ สถานที่รับ : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
เพื่อ : ส่งต่อผู้ป่วย
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 0
ตั้งแต่วันที่ : 14 พ.ค. 2564 23:00 ถึง : 15 พ.ค. 2564 07:00


รายละเอียดการอนุมัติ
8 14 พ.ค. 2564
เวลา: 15:26 น.
ศิริพร จีเอ้ย เลขที่ใบขอรถ : 64-00530
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.สต.คุ้งตะเภา สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : ไปบริการประชาชนในพื้นที่
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 17 พ.ค. 2564 08:30 ถึง : 19 พ.ค. 2564 16:30


รายละเอียดการอนุมัติ
9 14 พ.ค. 2564
เวลา: 11:46 น.
อัจฉรา นาคทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-00529
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ร้านขนมจีบคำโต ตรงข้ามครัวตายายพิณธนา สถานที่รับ : หน้า OPD
เพื่อ : รับของบริจาค
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 4
ตั้งแต่วันที่ : 18 พ.ค. 2564 11:00 ถึง : 18 พ.ค. 2564 12:00


รายละเอียดการอนุมัติ
10 14 พ.ค. 2564
เวลา: 11:45 น.
อัจฉรา นาคทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-00528
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ร้านขนมจีบคำโต ตรงข้ามครัวตายายพิณธนา สถานที่รับ : หน้า OPD
เพื่อ : รับของบริจาค
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 4
ตั้งแต่วันที่ : 17 พ.ค. 2564 11:00 ถึง : 17 พ.ค. 2564 12:00


รายละเอียดการอนุมัติ
11 14 พ.ค. 2564
เวลา: 08:52 น.
เทียมใจ ตั้งเจริญไพศาล เลขที่ใบขอรถ : 64-00527
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงพยาบาลพุทธชินราช สถานที่รับ : ห้องคลังยา โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ โทร 1128
เพื่อ : รับยา รักษา Covid 19 -favipiravir tab จำนวน 500 เม็ด และคืนยา Vesanoid จำนวน 3 ขวด
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 14 พ.ค. 2564 10:00 ถึง : 14 พ.ค. 2564 16:30


รายละเอียดการอนุมัติ
12 13 พ.ค. 2564
เวลา: 14:55 น.
พจนีย์ ศักดิ์ศรี เลขที่ใบขอรถ : 64-00526
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ธนาคารกรุงไทย, กรมธนารักษ์ สถานที่รับ : หน้าตึกอำนวยการ รพ.อุตรดิตถ์
เพื่อ : ติดต่อราชการ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 14 พ.ค. 2564 08:30 ถึง : 14 พ.ค. 2564 10:30


รายละเอียดการอนุมัติ
13 13 พ.ค. 2564
เวลา: 14:24 น.
พชรมน อินผาจุก เลขที่ใบขอรถ : 64-00525
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน สภ.เมืองอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : หน้า OPD
เพื่อ : ตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 10
ตั้งแต่วันที่ : 28 พ.ค. 2564 13:30 ถึง : 28 พ.ค. 2564 14:00
14 13 พ.ค. 2564
เวลา: 14:23 น.
พชรมน อินผาจุก เลขที่ใบขอรถ : 64-00524
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน สภ.เมืองอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : หน้า OPD
เพื่อ : ตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 10
ตั้งแต่วันที่ : 28 พ.ค. 2564 13:00 ถึง : 28 พ.ค. 2564 13:30
15 13 พ.ค. 2564
เวลา: 10:46 น.
อรุณรัตน์ สุทธเขตต์ เลขที่ใบขอรถ : 64-00522
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : อต.2 สถานที่รับ : หน้าตึกฟิตเนส
เพื่อ : เยี่ยมบ้านผู้ป่วย
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 17 พ.ค. 2564 10:00 ถึง : 17 พ.ค. 2564 12:00


รายละเอียดการอนุมัติ
16 12 พ.ค. 2564
เวลา: 16:54 น.
ปภาดา โพธิ์คง เลขที่ใบขอรถ : 64-00521
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.สนาม ค่ายพิชัยดาบหัก สถานที่รับ : หน้า OPD
เพื่อ : รับ-ส่ง จนท. เปิด รพ.สนาม
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 7
ตั้งแต่วันที่ : 14 พ.ค. 2564 07:15 ถึง : 14 พ.ค. 2564 10:00


รายละเอียดการอนุมัติ
17 12 พ.ค. 2564
เวลา: 11:50 น.
เทียมใจ ตั้งเจริญไพศาล เลขที่ใบขอรถ : 64-00520
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ พุทธชินราช พิษณุโลก สถานที่รับ : คลังยา
เพื่อ : ยืมยา เซรุ่มงู
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 12 พ.ค. 2564 13:00 ถึง : 12 พ.ค. 2564 16:00


รายละเอียดการอนุมัติ
18 12 พ.ค. 2564
เวลา: 10:19 น.
วานิชา กำทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-00519
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เพื่อ : เก็บขยะติดเชื้อภายหลังการตรวจคัดกรองโควิด
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 14 พ.ค. 2564 16:00 ถึง : 14 พ.ค. 2564 16:30


รายละเอียดการอนุมัติ
19 12 พ.ค. 2564
เวลา: 10:16 น.
วานิชา กำทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-00518
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : อาคารพัสดุ
เพื่อ : ขนวัสดุ/อุปกรณ์ในการตรวจคัดกรองผู้สัมผัสโรคโควิด-19
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 14 พ.ค. 2564 08:00 ถึง : 14 พ.ค. 2564 16:00


รายละเอียดการอนุมัติ
20 07 พ.ค. 2564
เวลา: 11:17 น.
จุฑามาศ ประทุมศรี เลขที่ใบขอรถ : 64-00517
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : TOT สถานที่รับ : หน้าตึกOPD
เพื่อ : จ่ายเช็คชำระหนี้
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 07 พ.ค. 2564 13:30 ถึง : 07 พ.ค. 2564 14:30


รายละเอียดการอนุมัติ
21 06 พ.ค. 2564
เวลา: 16:27 น.
พจนีย์ ศักดิ์ศรี เลขที่ใบขอรถ : 64-00516
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ธนาคารกรุงไทย สถานที่รับ : หน้าตึกอำนวยการ รพ.อุตรดิตถ์
เพื่อ : ติดต่อราชการ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 07 พ.ค. 2564 08:03 ถึง : 07 พ.ค. 2564 10:30


รายละเอียดการอนุมัติ
22 06 พ.ค. 2564
เวลา: 16:27 น.
พจนีย์ ศักดิ์ศรี เลขที่ใบขอรถ : 64-00515
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ธนาคารกรุงไทย สถานที่รับ : หน้าตึกอำนวยการ รพ.อุตรดิตถ์
เพื่อ : ติดต่อราชการ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 06 พ.ค. 2564 08:30 ถึง : 06 พ.ค. 2564 10:30


รายละเอียดการอนุมัติ
23 06 พ.ค. 2564
เวลา: 09:28 น.
อรุณรัตน์ สุทธเขตต์ เลขที่ใบขอรถ : 64-00514
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.สต.ผาจุก สถานที่รับ : หน้าตึกฟิตเนส
เพื่อ : เยี่ยมบ้านผู้ป่วย
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 07 พ.ค. 2564 13:30 ถึง : 07 พ.ค. 2564 16:30


รายละเอียดการอนุมัติ
24 05 พ.ค. 2564
เวลา: 10:40 น.
กฤษณา แก้วชมภู เลขที่ใบขอรถ : 64-00510
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ศูนย์บริการโตโยต้า สายนอก สถานที่รับ : หน้าตึกผู้ป่วยนอก
เพื่อ : รับบริจากสิ่งของจากช่วยเหลือผู้ป่วย ของกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ จากคุณ ประพลวัต ปัญญายงค์
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 07 พ.ค. 2564 09:00 ถึง : 07 พ.ค. 2564 10:00


รายละเอียดการอนุมัติ
25 05 พ.ค. 2564
เวลา: 10:03 น.
นิยดา เชียงเลน เลขที่ใบขอรถ : 64-00509
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.บ้านโคก สถานที่รับ : หอพักนสพ.
เพื่อ : รับ-ส่งนสพ.ปี5ออกฝึกปฏิบัติงาน ณ รพช.
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 5
ตั้งแต่วันที่ : 31 พ.ค. 2564 08:30 ถึง : 16 มิ.ย. 2564 08:30


รายละเอียดการอนุมัติ
26 05 พ.ค. 2564
เวลา: 10:00 น.
นิยดา เชียงเลน เลขที่ใบขอรถ : 64-00508
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.ลับแล สถานที่รับ : หอพักนสพ.
เพื่อ : รับ-ส่งนสพ.ปี5ออกฝึกปฏิบัติงาน ณ รพช.
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 5
ตั้งแต่วันที่ : 31 พ.ค. 2564 09:00 ถึง : 16 มิ.ย. 2564 13:00


รายละเอียดการอนุมัติ
27 05 พ.ค. 2564
เวลา: 09:54 น.
อรุณรัตน์ สุทธเขตต์ เลขที่ใบขอรถ : 64-00506
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.สต.ผาจุก สถานที่รับ : หน้าตึกฟิตเนส
เพื่อ : เยี่ยมบ้านผู้ป่วย
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 07 พ.ค. 2564 10:00 ถึง : 07 พ.ค. 2564 10:00


รายละเอียดการอนุมัติ
28 05 พ.ค. 2564
เวลา: 09:52 น.
อรุณรัตน์ สุทธเขตต์ เลขที่ใบขอรถ : 64-00505
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.สต.ผาจุก สถานที่รับ : หน้าตึกฟิตเนส
เพื่อ : เยี่ยมบ้านผู้ป่วย
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 05 พ.ค. 2564 10:00 ถึง : 05 พ.ค. 2564 12:00


รายละเอียดการอนุมัติ
29 05 พ.ค. 2564
เวลา: 09:34 น.
กฤษณา แก้วชมภู เลขที่ใบขอรถ : 64-00503
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ศูนย์บริการโตโยต้า สายนอก สถานที่รับ : ศูนย์บริการโตโยต้า สายนอก
เพื่อ : รับบริจากสิ่งของจากช่วยเหลือผู้ป่วย ของกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ คุณ ประพลวัต ปัญญายงค์
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 05 พ.ค. 2564 09:00 ถึง : 05 พ.ค. 2564 10:00


รายละเอียดการอนุมัติ
30 05 พ.ค. 2564
เวลา: 09:14 น.
นิยดา เชียงเลน เลขที่ใบขอรถ : 64-00501
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.พิชัย สถานที่รับ : หอพักของนสพ.
เพื่อ : รับ-ส่งนสพ.ปี6ออกฝึกปฏิบัติงาน
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 5
ตั้งแต่วันที่ : 24 พ.ค. 2564 08:30 ถึง : 02 มิ.ย. 2564 13:00


รายละเอียดการอนุมัติ
31 05 พ.ค. 2564
เวลา: 09:05 น.
นิยดา เชียงเลน เลขที่ใบขอรถ : 64-00499
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : อต.2 สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : รับ-ส่งนสพ.ปี6ออกฝึกปฏิบัติงาน
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 20 พ.ค. 2564 08:30 ถึง : 20 พ.ค. 2564 12:00


รายละเอียดการอนุมัติ
32 05 พ.ค. 2564
เวลา: 09:03 น.
นิยดา เชียงเลน เลขที่ใบขอรถ : 64-00498
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : อต1 อต.2 สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : รับ-ส่งนสพ.ปี6ออกฝึกปฏิบัติงาน
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 6
ตั้งแต่วันที่ : 19 พ.ค. 2564 08:30 ถึง : 19 พ.ค. 2564 12:00


รายละเอียดการอนุมัติ
33 05 พ.ค. 2564
เวลา: 09:02 น.
นิยดา เชียงเลน เลขที่ใบขอรถ : 64-00497
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : อต1 อต.2 สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : รับ-ส่งนสพ.ปี6ออกฝึกปฏิบัติงาน
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 5
ตั้งแต่วันที่ : 17 พ.ค. 2564 08:30 ถึง : 17 พ.ค. 2564 12:00


รายละเอียดการอนุมัติ
34 05 พ.ค. 2564
เวลา: 09:00 น.
นิยดา เชียงเลน เลขที่ใบขอรถ : 64-00496
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : อต1 อต.2 สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : รับ-ส่งนสพ.ปี6ออกฝึกปฏิบัติงาน
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 5
ตั้งแต่วันที่ : 14 พ.ค. 2564 08:30 ถึง : 14 พ.ค. 2564 12:00


รายละเอียดการอนุมัติ
35 05 พ.ค. 2564
เวลา: 08:59 น.
นิยดา เชียงเลน เลขที่ใบขอรถ : 64-00495
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : อต.1 สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : รับ-ส่งนสพ.ปี6ออกฝึกปฏิบัติงาน
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 13 พ.ค. 2564 13:00 ถึง : 13 พ.ค. 2564 15:00


รายละเอียดการอนุมัติ
36 05 พ.ค. 2564
เวลา: 08:57 น.
นิยดา เชียงเลน เลขที่ใบขอรถ : 64-00494
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : อต.2 สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : รับ-ส่งนสพ.ปี6ออกฝึกปฏิบัติงาน
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 13 พ.ค. 2564 08:30 ถึง : 13 พ.ค. 2564 15:00


รายละเอียดการอนุมัติ
37 05 พ.ค. 2564
เวลา: 08:52 น.
นิยดา เชียงเลน เลขที่ใบขอรถ : 64-00493
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : อต1 อต.2 สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : รับ-ส่งนสพ.ปี6ออกฝึกปฏิบัติงาน
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 6
ตั้งแต่วันที่ : 12 พ.ค. 2564 08:30 ถึง : 12 พ.ค. 2564 12:00


รายละเอียดการอนุมัติ
38 05 พ.ค. 2564
เวลา: 08:50 น.
นิยดา เชียงเลน เลขที่ใบขอรถ : 64-00492
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : อต1 อต.2 สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : รับ-ส่งนสพ.ปี6ออกฝึกปฏิบัติงาน
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 5
ตั้งแต่วันที่ : 11 พ.ค. 2564 13:00 ถึง : 11 พ.ค. 2564 15:00


รายละเอียดการอนุมัติ
39 04 พ.ค. 2564
เวลา: 14:01 น.
วานิชา กำทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-00491
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : อาคารพัสดุ
เพื่อ : ขนวัสดุ/อุปกรณ์ในการตรวจคัดกรองผู้สัมผัสโรคโควิด-19
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 05 พ.ค. 2564 12:30 ถึง : 05 พ.ค. 2564 16:30


รายละเอียดการอนุมัติ
40 03 พ.ค. 2564
เวลา: 10:47 น.
ศศิประภา ใจแก้ว เลขที่ใบขอรถ : 64-00490
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้ โลตัสอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : หน้าตึกผู้ป่วยนอก
เพื่อ : นำส่งรายได้ประจำวัน
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 03 พ.ค. 2564 14:30 ถึง : 03 พ.ค. 2564 15:30


รายละเอียดการอนุมัติ
41 03 พ.ค. 2564
เวลา: 10:26 น.
วรัชยา ใจคำ เลขที่ใบขอรถ : 64-00489
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สสจ. สถานที่รับ : หน้าตึก OPD
เพื่อ : ส่งเอกสารค่าใช้จ่ายเดินทาง COVID
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 03 พ.ค. 2564 14:30 ถึง : 03 พ.ค. 2564 14:30


รายละเอียดการอนุมัติ
42 03 พ.ค. 2564
เวลา: 09:21 น.
ปภาดา โพธิ์คง เลขที่ใบขอรถ : 64-00488
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.ศรีสังวร สถานที่รับ : ตึกน้ำเกลือ
เพื่อ : ส่งยาเคมีบำบัด รพ.ศรีสังวร
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 06 พ.ค. 2564 09:00 ถึง : 06 พ.ค. 2564 14:00


รายละเอียดการอนุมัติ
43 01 พ.ค. 2564
เวลา: 10:33 น.
เทียมใจ ตั้งเจริญไพศาล เลขที่ใบขอรถ : 64-00487
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงพยาบาลพุทธชินราช สถานที่รับ : หัองจ่ายยาผู้ป่วยใน อายุรกรรม
เพื่อ : เบิกยา favipiravir
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 01 พ.ค. 2564 13:00 ถึง : 01 พ.ค. 2564 17:30


รายละเอียดการอนุมัติ
44 30 เม.ย 2564
เวลา: 08:58 น.
พจนีย์ ศักดิ์ศรี เลขที่ใบขอรถ : 64-00486
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน, สรรพากร สถานที่รับ : หน้าตึกอำนวยการ รพ.อุตรดิตถ์
เพื่อ : ติดต่อราชการ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 30 เม.ย 2564 09:30 ถึง : 30 เม.ย 2564 11:00


รายละเอียดการอนุมัติ
45 29 เม.ย 2564
เวลา: 16:31 น.
ปภาดา โพธิ์คง เลขที่ใบขอรถ : 64-00485
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ธนาคารกรุงไทย สาขาโลตัส สถานที่รับ : หน้า OPD
เพื่อ : ส่งหัวหน้าบริหาร และนิติกรทำธุรกรรม
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 30 เม.ย 2564 10:00 ถึง : 30 เม.ย 2564 11:00


รายละเอียดการอนุมัติ
46 29 เม.ย 2564
เวลา: 15:55 น.
สุวรรณา มณีจำนงค์ เลขที่ใบขอรถ : 64-00484
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ซอย 7 ถ.สำราญรื่น สถานที่รับ : หน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
เพื่อ : รับผู้ป่วยติดเตียง
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 29 เม.ย 2564 15:50 ถึง : 29 เม.ย 2564 16:30
47 29 เม.ย 2564
เวลา: 11:02 น.
มนชวัน จันมี เลขที่ใบขอรถ : 64-00483
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : บ้านผู้ป่วยชุมชน ท่าอิฐบน สถานที่รับ : หน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
เพื่อ : เยี่ยมติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 29 เม.ย 2564 10:00 ถึง : 29 เม.ย 2564 12:00
48 29 เม.ย 2564
เวลา: 09:55 น.
นงลักษณ์ ปาลาศ เลขที่ใบขอรถ : 64-00482
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สรรพากรพื้นที่ ราชภัฎอุตรดิตถ์,สรรพากรพื้นที่ ทีทีการ์เดนท์ สถานที่รับ : ตึกผู้ป่วยนอก
เพื่อ : ติดต่อราชการ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 4
ตั้งแต่วันที่ : 29 เม.ย 2564 10:10 ถึง : 29 เม.ย 2564 12:00
49 28 เม.ย 2564
เวลา: 15:22 น.
วานิชา กำทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-00481
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : เทศบาลตำบลวังกะพี้ สถานที่รับ : อาคารพัสดุและซักฟอก
เพื่อ : ขนอุปกรณ์ในการตรวจคัดกรองโควิด
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 03 พ.ค. 2564 08:00 ถึง : 03 พ.ค. 2564 15:30


รายละเอียดการอนุมัติ
50 28 เม.ย 2564
เวลา: 13:47 น.
อัญชรี ดิษฐลักษณ์ เลขที่ใบขอรถ : 64-00480
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สถานีบ่มเพาะสุขภาพ สถานที่รับ : โภชนาการ
เพื่อ : เลี้ยงอาหารทีมงาน+รองบ.
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 5
ตั้งแต่วันที่ : 30 เม.ย 2564 10:30 ถึง : 30 เม.ย 2564 13:00


รายละเอียดการอนุมัติ
51 28 เม.ย 2564
เวลา: 11:08 น.
กมลพรรค์ เจริญยิ่ง เลขที่ใบขอรถ : 64-00479
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : วัดสว่างอารมณ์ ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล สถานที่รับ : หน้าตึกผู้ป่วยนอก
เพื่อ : ไปฌาปณกิจมารดาจนท.OPD
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 10
ตั้งแต่วันที่ : 28 เม.ย 2564 14:30 ถึง : 28 เม.ย 2564 16:00


รายละเอียดการอนุมัติ
52 28 เม.ย 2564
เวลา: 10:34 น.
นงลักษณ์ ปาลาศ เลขที่ใบขอรถ : 64-00478
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สรรพากรพื้นที่ ราชภัฎอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : ตึกผู้ป่วยนอก
เพื่อ : ติดต่อราชการ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 28 เม.ย 2564 13:30 ถึง : 28 เม.ย 2564 15:00


รายละเอียดการอนุมัติ
53 28 เม.ย 2564
เวลา: 09:04 น.
เอื้อมเดือน มณฑาทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-00477
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ธนาคารกรุงไทย , ธกส, ธอส ทีโอที 3bb สถานที่รับ : หน้าตึกอำนวยการ รพ.อุตรดิตถ์
เพื่อ : ติดต่อราชการ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 28 เม.ย 2564 09:30 ถึง : 28 เม.ย 2564 11:00


รายละเอียดการอนุมัติ
54 27 เม.ย 2564
เวลา: 10:02 น.
รัชฎาภรณ์ บุญอยู่ เลขที่ใบขอรถ : 64-00476
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงเรียน อต. อณ. วิทยาลัยอาชีวศึกษา ชุมชนใน ต.ท่าอิฐ สถานที่รับ : หน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
เพื่อ : มอบเจลแอลกอฮอล์
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 27 เม.ย 2564 13:30 ถึง : 27 เม.ย 2564 16:00


รายละเอียดการอนุมัติ
55 26 เม.ย 2564
เวลา: 16:44 น.
กริยา ชูชัย เลขที่ใบขอรถ : 64-00474
ประเภท : รถพยาบาล
สถานที่ไป : โรงพยาบาลลำปาง สถานที่รับ : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
เพื่อ : ส่งต่อผู้ป่วย
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 0
ตั้งแต่วันที่ : 27 เม.ย 2564 09:00 ถึง : 27 เม.ย 2564 16:00


รายละเอียดการอนุมัติ
56 26 เม.ย 2564
เวลา: 09:40 น.
ทิพวรรณ นาคเหล็ก (มีจันทร์) เลขที่ใบขอรถ : 64-00473
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : กสท(CAT) สถานที่รับ : หน้าตึกOPD
เพื่อ : ราชการ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 26 เม.ย 2564 09:45 ถึง : 26 เม.ย 2564 10:00


รายละเอียดการอนุมัติ
57 26 เม.ย 2564
เวลา: 09:12 น.
ศิรวิทย์ ทองงามดี เลขที่ใบขอรถ : 64-00472
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : หน้าซักฟอก
เพื่อ : ประเมินผู้ถูก SWOP รอบ 2
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 27 เม.ย 2564 08:30 ถึง : 27 เม.ย 2564 15:00


รายละเอียดการอนุมัติ
58 26 เม.ย 2564
เวลา: 09:02 น.
เอื้อมเดือน มณฑาทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-00471
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สสจ.อุตรดิตถ์ สถานที่รับ : หน้าตึกOPD
เพื่อ : ราชการ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 26 เม.ย 2564 09:30 ถึง : 26 เม.ย 2564 10:30


รายละเอียดการอนุมัติ
59 25 เม.ย 2564
เวลา: 16:28 น.
วานิชา กำทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-00470
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ตำรวจภูธรอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : อาคารพัสดุ
เพื่อ : ขนวัสดุ/อุปกรณ์ในการตรวจคัดกรองผู้สัมผัสโรคโควิด-19
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 27 เม.ย 2564 08:30 ถึง : 27 เม.ย 2564 15:00


รายละเอียดการอนุมัติ
60 24 เม.ย 2564
เวลา: 10:21 น.
ชมพูนุช โชตึก เลขที่ใบขอรถ : 64-00469
ประเภท : รถพยาบาล
สถานที่ไป : โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก สถานที่รับ : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
เพื่อ : ส่งต่อผู้ป่วย
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 0
ตั้งแต่วันที่ : 24 เม.ย 2564 14:00 ถึง : 24 เม.ย 2564 15:00


รายละเอียดการอนุมัติ
61 23 เม.ย 2564
เวลา: 13:36 น.
เทียมใจ ตั้งเจริญไพศาล เลขที่ใบขอรถ : 64-00466
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : คลังยา รพ อุตรดิตถ์
เพื่อ : ขนกระติก ใส่ วัคซีน ขนาด 43ลิตร จำนวน 22 ลูก
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 26 เม.ย 2564 13:35 ถึง : 26 เม.ย 2564 14:30


รายละเอียดการอนุมัติ
62 23 เม.ย 2564
เวลา: 10:42 น.
เอื้อมเดือน มณฑาทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-00463
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สสจ.อุตรดิตถ์ สถานที่รับ : หน้าตึกOPD
เพื่อ : ราชการ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 23 เม.ย 2564 11:00 ถึง : 23 เม.ย 2564 12:00


รายละเอียดการอนุมัติ
63 22 เม.ย 2564
เวลา: 15:42 น.
ปภาดา โพธิ์คง เลขที่ใบขอรถ : 64-00462
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : หน้า ER
เพื่อ : Ambulance หน่วยปฐมพยาบาล วันสมเด็จพระนเรศวร
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 25 เม.ย 2564 07:00 ถึง : 25 เม.ย 2564 09:00


รายละเอียดการอนุมัติ
64 22 เม.ย 2564
เวลา: 14:37 น.
กริยา ชูชัย เลขที่ใบขอรถ : 64-00461
ประเภท : รถพยาบาล
สถานที่ไป : โรงพยาบาลลำปาง สถานที่รับ : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
เพื่อ : ส่งต่อผู้ป่วย
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 0
ตั้งแต่วันที่ : 26 เม.ย 2564 08:00 ถึง : 26 เม.ย 2564 16:00


รายละเอียดการอนุมัติ
65 22 เม.ย 2564
เวลา: 11:24 น.
พจนีย์ ศักดิ์ศรี เลขที่ใบขอรถ : 64-00459
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ธนาคารกรุงไทย สถานที่รับ : หน้าตึกอำนวยการ รพ.อุตรดิตถ์
เพื่อ : ติดต่อราชการ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 22 เม.ย 2564 13:30 ถึง : 22 เม.ย 2564 14:30


รายละเอียดการอนุมัติ
66 21 เม.ย 2564
เวลา: 09:10 น.
ศิรวิทย์ ทองงามดี เลขที่ใบขอรถ : 64-00458
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.สต.ในเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : โรงรถ รพ.อุตรดิตถ์
เพื่อ : ส่งยาจิตเวชรพ.สต.ในเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 27 พ.ค. 2564 09:00 ถึง : 27 พ.ค. 2564 16:00


รายละเอียดการอนุมัติ
67 21 เม.ย 2564
เวลา: 09:09 น.
ศิรวิทย์ ทองงามดี เลขที่ใบขอรถ : 64-00457
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.สต.ในเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : โรงรถ รพ.อุตรดิตถ์
เพื่อ : ส่งยาจิตเวชรพ.สต.ในเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 20 พ.ค. 2564 09:00 ถึง : 20 พ.ค. 2564 16:00


รายละเอียดการอนุมัติ
68 21 เม.ย 2564
เวลา: 09:08 น.
ศิรวิทย์ ทองงามดี เลขที่ใบขอรถ : 64-00456
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.สต.ในเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : โรงรถ รพ.อุตรดิตถ์
เพื่อ : ส่งยาจิตเวชรพ.สต.ในเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 13 พ.ค. 2564 09:00 ถึง : 13 พ.ค. 2564 16:00


รายละเอียดการอนุมัติ
69 21 เม.ย 2564
เวลา: 09:07 น.
ศิรวิทย์ ทองงามดี เลขที่ใบขอรถ : 64-00455
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.สต.ในเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : โรงรถ รพ.อุตรดิตถ์
เพื่อ : ส่งยาจิตเวชรพ.สต.ในเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 06 พ.ค. 2564 09:00 ถึง : 06 พ.ค. 2564 16:00


รายละเอียดการอนุมัติ
70 21 เม.ย 2564
เวลา: 08:58 น.
ศิรวิทย์ ทองงามดี เลขที่ใบขอรถ : 64-00454
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.สต.ในเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : โรงรถ รพ.อุตรดิตถ์
เพื่อ : ส่งยาจิตเวชรพ.สต.ในเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 29 เม.ย 2564 09:00 ถึง : 29 เม.ย 2564 16:00


รายละเอียดการอนุมัติ
71 20 เม.ย 2564
เวลา: 21:19 น.
วานิชา กำทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-00453
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงเรียนวัดวังกะพี้วิเชียรประชานุกูล สถานที่รับ : อาคารพัสดุ
เพื่อ : ขนวัสดุ/อุปกรณ์ในการตรวจคัดกรองผู้สัมผัสโรคโควิด-19
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 21 เม.ย 2564 09:30 ถึง : 21 เม.ย 2564 17:00


รายละเอียดการอนุมัติ
72 19 เม.ย 2564
เวลา: 10:36 น.
เอื้อมเดือน มณฑาทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-00452
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : หน้าตึก OPD
เพื่อ : ส่งเอกสารหลักฐานค่าตอบแทนโควิค
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 19 เม.ย 2564 10:30 ถึง : 19 เม.ย 2564 11:32


รายละเอียดการอนุมัติ
73 17 เม.ย 2564
เวลา: 10:21 น.
ศศิลดา นาคนำ เลขที่ใบขอรถ : 64-00451
ประเภท : รถพยาบาล
สถานที่ไป : ร.พ.ค่ายพระยาพิชัยดาบหัก สถานที่รับ : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
เพื่อ : ส่งต่อผู้ป่วย
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 0
ตั้งแต่วันที่ : 17 เม.ย 2564 13:00 ถึง : 17 เม.ย 2564 13:40
74 16 เม.ย 2564
เวลา: 16:03 น.
ปรีดาพร ภู่เอี่ยม เลขที่ใบขอรถ : 64-00450
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : รับ - ส่ง วิทยากร
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 08 เม.ย 2564 08:00 ถึง : 09 เม.ย 2564 23:00
75 16 เม.ย 2564
เวลา: 15:50 น.
รัชฎาภรณ์ บุญอยู่ เลขที่ใบขอรถ : 64-00449
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ช.สมานมิตร ต.ท่าอิฐ สถานที่รับ : หน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
เพื่อ : เยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน (แุกเฉิน เนื่องจากผู้ป่วยดึงสายอาหาร)
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 19 เม.ย 2564 10:00 ถึง : 19 เม.ย 2564 12:00


รายละเอียดการอนุมัติ
76 16 เม.ย 2564
เวลา: 13:22 น.
กัลยารัตน์ สินรวม เลขที่ใบขอรถ : 64-00448
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : รับวัสดุการแพทย์ที่ได้รับจัดสรรเพื่อป้องกันโควิด19 จำนวน 45 ลัง
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 16 เม.ย 2564 14:30 ถึง : 16 เม.ย 2564 15:30


รายละเอียดการอนุมัติ
77 16 เม.ย 2564
เวลา: 11:16 น.
พจนีย์ ศักดิ์ศรี เลขที่ใบขอรถ : 64-00447
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ธนาคารกรุงไทย , ธนาคารออมสิน สถานที่รับ : หน้าตึกอำนวยการ รพ.อุตรดิตถ์
เพื่อ : ติดต่อราชการ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 16 เม.ย 2564 13:30 ถึง : 16 เม.ย 2564 14:30


รายละเอียดการอนุมัติ
78 16 เม.ย 2564
เวลา: 10:32 น.
สุกันยา เนาวบุตร เลขที่ใบขอรถ : 64-00446
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ไปรพ.ค่ายพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : หน้า ER ใหม่
เพื่อ : ไปตรวจสอบรพ.สนาม
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 16 เม.ย 2564 12:30 ถึง : 16 เม.ย 2564 16:00


รายละเอียดการอนุมัติ
79 10 เม.ย 2564
เวลา: 08:02 น.
อนัญญา ใสนวล เลขที่ใบขอรถ : 64-00445
ประเภท : รถพยาบาล
สถานที่ไป : รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร สถานที่รับ : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
เพื่อ : ส่งต่อผู้ป่วย
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 0
ตั้งแต่วันที่ : 09 เม.ย 2564 18:00 ถึง : 09 เม.ย 2564 23:00
80 09 เม.ย 2564
เวลา: 14:57 น.
สุกันยา เนาวบุตร เลขที่ใบขอรถ : 64-00444
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ที่พักสงฆ์ป่าสุพัตรา ฉันนังปะฎิกข์ปามิ ต.หาดสองแคว สถานที่รับ : หน้า ER ใหม่
เพื่อ : ไปร่วมงานศพบิดาคุณดวงนภา จนท ER
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 5
ตั้งแต่วันที่ : 09 เม.ย 2564 19:00 ถึง : 09 เม.ย 2564 21:00


รายละเอียดการอนุมัติ
81 09 เม.ย 2564
เวลา: 14:36 น.
ศิรวิทย์ ทองงามดี เลขที่ใบขอรถ : 64-00441
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.สต.ถ้ำฉลอง สถานที่รับ : โรงจอดรถ
เพื่อ : ติดตามประเมินผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 22 เม.ย 2564 09:00 ถึง : 22 เม.ย 2564 16:00


รายละเอียดการอนุมัติ
82 09 เม.ย 2564
เวลา: 14:32 น.
ศิรวิทย์ ทองงามดี เลขที่ใบขอรถ : 64-00440
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.สต.คุ้งตะเภา สถานที่รับ : โรงจอดรถ
เพื่อ : ติดตามประเมินผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 19 เม.ย 2564 09:00 ถึง : 19 เม.ย 2564 16:00


รายละเอียดการอนุมัติ
83 08 เม.ย 2564
เวลา: 10:47 น.
พจนีย์ ศักดิ์ศรี เลขที่ใบขอรถ : 64-00438
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ธนาคารกรุงไทย สถานที่รับ : หน้าตึกอำนวยการ รพ.อุตรดิตถ์
เพื่อ : ติดต่อราชการ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 08 เม.ย 2564 13:30 ถึง : 08 เม.ย 2564 14:30


รายละเอียดการอนุมัติ
84 08 เม.ย 2564
เวลา: 01:19 น.
พรรณาภา ใจน้อย เลขที่ใบขอรถ : 64-00437
ประเภท : รถพยาบาล
สถานที่ไป : โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง สถานที่รับ : OPD
เพื่อ : รับการรักษาต่อ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 4
ตั้งแต่วันที่ : 07 เม.ย 2564 06:00 ถึง : 07 เม.ย 2564 08:00
85 07 เม.ย 2564
เวลา: 16:18 น.
กรรณิการ์ โพธิ์งาม เลขที่ใบขอรถ : 64-00435
ประเภท : รถพยาบาล
สถานที่ไป : รับกลับจาก รพ. มน. สถานที่รับ : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
เพื่อ : ส่งต่อผู้ป่วย
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 0
ตั้งแต่วันที่ : 08 เม.ย 2564 13:00 ถึง : 08 เม.ย 2564 17:00
86 07 เม.ย 2564
เวลา: 14:11 น.
พรรณาภา ใจน้อย เลขที่ใบขอรถ : 64-00434
ประเภท : รถพยาบาล
สถานที่ไป : โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง สถานที่รับ : OPD
เพื่อ : รับการรักษาต่อ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 4
ตั้งแต่วันที่ : 08 เม.ย 2564 06:00 ถึง : 08 เม.ย 2564 08:00
87 07 เม.ย 2564
เวลา: 11:34 น.
จินตนา บุตรดา เลขที่ใบขอรถ : 64-00433
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ศาลากลางจังหวัด สถานที่รับ : พัสดุ
เพื่อ : ปรึกษางานตรวจสอบภายใน
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 08 เม.ย 2564 13:45 ถึง : 08 เม.ย 2564 16:00


รายละเอียดการอนุมัติ
88 05 เม.ย 2564
เวลา: 15:41 น.
ปภาดา โพธิ์คง เลขที่ใบขอรถ : 64-00431
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ศักดิ์สยาม(สำนักงานใหญ่) สถานที่รับ : หน้า ER
เพื่อ : ออกหน่วยบริจาคโลหิต
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 08 เม.ย 2564 08:00 ถึง : 08 เม.ย 2564 12:00


รายละเอียดการอนุมัติ
89 05 เม.ย 2564
เวลา: 13:25 น.
เอื้อมเดือน มณฑาทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-00429
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สสจ.อุตรดิตถ์ สถานที่รับ : หน้าตึกอำนวยการ รพ.อุตรดิตถ์
เพื่อ : ติดต่อราชการ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 05 เม.ย 2564 14:30 ถึง : 05 เม.ย 2564 15:30


รายละเอียดการอนุมัติ
90 05 เม.ย 2564
เวลา: 08:47 น.
พจนีย์ ศักดิ์ศรี เลขที่ใบขอรถ : 64-00428
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สสจ.อุตรดิตถ์ , ธนาคารกรุงไทย สถานที่รับ : หน้าตึกอำนวยการ รพ.อุตรดิตถ์
เพื่อ : ติดต่อราชการ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 05 เม.ย 2564 08:50 ถึง : 05 เม.ย 2564 10:00


รายละเอียดการอนุมัติ
91 02 เม.ย 2564
เวลา: 13:21 น.
ปภาดา โพธิ์คง เลขที่ใบขอรถ : 64-00427
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : หอประชุมราชภัฎอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : ขนของส่งกิจกรรมกีฬาสาธารณสุข
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 03 เม.ย 2564 06:15 ถึง : 03 เม.ย 2564 07:00


รายละเอียดการอนุมัติ
92 02 เม.ย 2564
เวลา: 12:55 น.
รัชฎาภรณ์ บุญอยู่ เลขที่ใบขอรถ : 64-00426
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ผาเลือด อ.ท่าปลา สถานที่รับ : หน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
เพื่อ : เยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน (แุกเฉิน เนื่องจากผู้ป่วยดึงสายอาหาร)
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 4
ตั้งแต่วันที่ : 05 เม.ย 2564 09:00 ถึง : 05 เม.ย 2564 12:00


รายละเอียดการอนุมัติ
93 02 เม.ย 2564
เวลา: 09:40 น.
ระย้า พัดภู่ เลขที่ใบขอรถ : 64-00425
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ต.ด่านนาขาม สถานที่รับ : กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
เพื่อ : ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 07 เม.ย 2564 13:00 ถึง : 07 เม.ย 2564 16:00


รายละเอียดการอนุมัติ
94 01 เม.ย 2564
เวลา: 15:32 น.
นิชาภา เพ็ชรเมือง เลขที่ใบขอรถ : 64-00423
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : บ้านพักริมทางเขาพลึง ทล.11 สถานที่รับ : หน้า ER
เพื่อ : ร่วมประชุมซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 07 เม.ย 2564 08:00 ถึง : 07 เม.ย 2564 16:30
95 01 เม.ย 2564
เวลา: 15:31 น.
นิชาภา เพ็ชรเมือง เลขที่ใบขอรถ : 64-00422
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : อบต.บ้านด่านนาขาม สถานที่รับ : หน้า ER
เพื่อ : ร่วมประชุมซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 05 เม.ย 2564 08:00 ถึง : 05 เม.ย 2564 16:30
96 01 เม.ย 2564
เวลา: 15:27 น.
กรรณิการ์ โพธิ์งาม เลขที่ใบขอรถ : 64-00421
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สสจ. อุตรดิตถ์ สถานที่รับ : หน้า ER
เพื่อ : ประชุมการส่งต่อ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 4
ตั้งแต่วันที่ : 02 เม.ย 2564 08:30 ถึง : 02 เม.ย 2564 16:30


รายละเอียดการอนุมัติ
97 01 เม.ย 2564
เวลา: 13:30 น.
ธลัชนันท์ ถึกนิล เลขที่ใบขอรถ : 64-00419
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ (สสจ) สถานที่รับ : หน้าตึก OPD
เพื่อ : ประชุมติดตามการบริหารกองทุน
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 02 เม.ย 3107 08:50 ถึง : 02 เม.ย 2564 08:50


รายละเอียดการอนุมัติ
98 01 เม.ย 2564
เวลา: 13:26 น.
ธลัชนันท์ ถึกนิล เลขที่ใบขอรถ : 64-00418
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ (สสจ) สถานที่รับ : หน้าตึก OPD
เพื่อ : ประชุมติดตามการบริหารกองทุน
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 01 เม.ย 2564 08:50 ถึง : 01 เม.ย 2564 08:50


รายละเอียดการอนุมัติ
99 01 เม.ย 2564
เวลา: 11:03 น.
ศิวิพรรณ สุเภากิจ เลขที่ใบขอรถ : 64-00417
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ในตลาด สถานที่รับ : หน้าOPD
เพื่อ : ส่งหนังสือเชิญร่วมงาน 70 ปี รพ.อต.
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 01 เม.ย 2564 14:00 ถึง : 01 เม.ย 2564 16:00


รายละเอียดการอนุมัติ
100 01 เม.ย 2564
เวลา: 10:45 น.
ปภาดา โพธิ์คง เลขที่ใบขอรถ : 64-00416
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สนามกีฬา ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : หน้า ER
เพื่อ : Ambulance ออกหน่วยปฐมพยาบาลกีฬาสาธารณสุข
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 03 เม.ย 2564 07:30 ถึง : 03 เม.ย 2564 14:00


รายละเอียดการอนุมัติ
101 31 มี.ค. 2564
เวลา: 15:01 น.
ทาริกา บุตรดา เลขที่ใบขอรถ : 64-00414
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : เรือนจำอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : หน้าตึกร้อยปี
เพื่อ : ให้บริการถอนฟันนักโทษในเรือนจำ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 08 เม.ย 2564 08:00 ถึง : 08 เม.ย 2564 15:30


รายละเอียดการอนุมัติ
102 31 มี.ค. 2564
เวลา: 14:59 น.
วรรณภรณ์ นิลพานิช เลขที่ใบขอรถ : 64-00413
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงพยาบาลพุทธชินราช สถานที่รับ : บ้านพัก (หมอเล็ก)
เพื่อ : ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการตำแหน่งทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 02 เม.ย 2564 07:30 ถึง : 02 เม.ย 2564 15:00


รายละเอียดการอนุมัติ
103 31 มี.ค. 2564
เวลา: 13:53 น.
หทัยรัตน์ จิรนันทิพัทธิ เลขที่ใบขอรถ : 64-00412
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงพยาบาลสุโขทัย สถานที่รับ : หลังตึกอาคารซักฟอก
เพื่อ : ประชุมพิจารณาประเมินผลงานตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 07 เม.ย 2564 07:30 ถึง : 07 เม.ย 2564 16:00
104 31 มี.ค. 2564
เวลา: 12:42 น.
ปภาดา โพธิ์คง เลขที่ใบขอรถ : 64-00411
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : พลังงานจังหวัด สถานที่รับ : หน้าโอพีดี
เพื่อ : ส่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร ไปติดต่อราชการ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 02 เม.ย 2564 09:00 ถึง : 02 เม.ย 2564 11:00


รายละเอียดการอนุมัติ
105 31 มี.ค. 2564
เวลา: 10:39 น.
นิยดา เชียงเลน เลขที่ใบขอรถ : 64-00410
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.ลับแล สถานที่รับ : ศูนย์แพทย์
เพื่อ : รับเอกสารของนสพ.ปี5 ที่ออกฝึกปฏิบัติงาน
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 31 มี.ค. 2564 10:30 ถึง : 31 มี.ค. 2564 11:00


รายละเอียดการอนุมัติ
106 30 มี.ค. 2564
เวลา: 15:23 น.
เตือนจิตร แขรั้ง เลขที่ใบขอรถ : 64-00409
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ห้องประชุมริมน่าน สสจ.พิษณุโลก สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : ประชุมติดตามข้อมูลโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 08 เม.ย 2564 07:30 ถึง : 08 เม.ย 2564 17:00
107 30 มี.ค. 2564
เวลา: 11:25 น.
ศศิวิมล ชมชื่น เลขที่ใบขอรถ : 64-00408
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ..น้ำปาด สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : extend. จิตเวชเด็ก
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 09 เม.ย 2564 07:30 ถึง : 09 เม.ย 2564 16:00


รายละเอียดการอนุมัติ
108 30 มี.ค. 2564
เวลา: 10:12 น.
นงนุช ใจใหญ่ เลขที่ใบขอรถ : 64-00406
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สนง.ประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : หน้าตึก OPD
เพื่อ : จ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 30 มี.ค. 2564 10:00 ถึง : 30 มี.ค. 2564 11:30


รายละเอียดการอนุมัติ
109 29 มี.ค. 2564
เวลา: 16:37 น.
ลัดดา สระแก้ว เลขที่ใบขอรถ : 64-00405
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงพยาบาลพุทธชินราช สถานที่รับ : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
เพื่อ : ประชุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 4
ตั้งแต่วันที่ : 02 เม.ย 2564 11:30 ถึง : 02 เม.ย 2564 17:30
110 29 มี.ค. 2564
เวลา: 15:59 น.
ปภาดา โพธิ์คง เลขที่ใบขอรถ : 64-00404
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.แม่สอด จ.ตาก สถานที่รับ : รพ.แม่สอด
เพื่อ : รับทีมปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดCovid19 กลับมา รพ.อต.
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 4
ตั้งแต่วันที่ : 30 มี.ค. 2564 07:00 ถึง : 30 มี.ค. 2564 12:00
111 29 มี.ค. 2564
เวลา: 11:50 น.
วรรณภรณ์ นิลพานิช เลขที่ใบขอรถ : 64-00403
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงพยาบาลพุทธชินราช สถานที่รับ : บ้านพัก (หมอเล็ก)
เพื่อ : ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการตำแหน่งทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 02 เม.ย 2564 07:30 ถึง : 02 เม.ย 2564 16:30
112 29 มี.ค. 2564
เวลา: 08:26 น.
นงลักษณ์ ปาลาศ เลขที่ใบขอรถ : 64-00402
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ธ.กรุงไทย จำกัด,ธ.อาคารสงเคราะห์,ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สถานที่รับ : ตึกผู้ป่วยนอก
เพื่อ : ติดต่อราชการ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 29 มี.ค. 2564 09:00 ถึง : 29 มี.ค. 2564 12:00


รายละเอียดการอนุมัติ
113 29 มี.ค. 2564
เวลา: 07:55 น.
กัลยกร ทานะขันธ์ เลขที่ใบขอรถ : 64-00401
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
เพื่อ : เคลื่อนย้ายเครื่องมือทันตกรรมโรงเรียน
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 29 มี.ค. 2564 15:00 ถึง : 29 มี.ค. 2564 16:00


รายละเอียดการอนุมัติ
114 27 มี.ค. 2564
เวลา: 13:26 น.
พิชญา เอี่ยมแปลง เลขที่ใบขอรถ : 64-00400
ประเภท : รถพยาบาล
สถานที่ไป : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร สถานที่รับ : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
เพื่อ : ส่งต่อผู้ป่วย
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 0
ตั้งแต่วันที่ : 30 มี.ค. 2564 06:00 ถึง : 30 มี.ค. 2564 16:00
115 25 มี.ค. 2564
เวลา: 14:38 น.
ศิริพร จีเอ้ย เลขที่ใบขอรถ : 64-00399
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.สต.คุ้งตะเภา สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : ไปให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนในพื้นที่รพ.สต.คุ้งตะเภา
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 19 เม.ย 2564 08:30 ถึง : 21 เม.ย 2564 08:03


รายละเอียดการอนุมัติ
116 25 มี.ค. 2564
เวลา: 14:37 น.
ศิริพร จีเอ้ย เลขที่ใบขอรถ : 64-00398
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.สต.คุ้งตะเภา สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : ไปให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนในพื้นที่รพ.สต.คุ้งตะเภา
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 05 เม.ย 2564 08:30 ถึง : 07 เม.ย 2564 08:30


รายละเอียดการอนุมัติ
117 25 มี.ค. 2564
เวลา: 14:36 น.
ศิริพร จีเอ้ย เลขที่ใบขอรถ : 64-00397
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.สต.คุ้งตะเภา สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : ไปให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนในพื้นที่รพ.สต.คุ้งตะเภา
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 29 มี.ค. 2564 08:30 ถึง : 31 มี.ค. 2564 08:30


รายละเอียดการอนุมัติ
118 25 มี.ค. 2564
เวลา: 11:28 น.
ธนัชพร ใจกว้าง เลขที่ใบขอรถ : 64-00396
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : อต.2 สถานที่รับ : ด้านหลังตึก สธ.100 ปี
เพื่อ : ออกหน่วยเยี่ยมบ้าน
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 31 มี.ค. 2564 13:30 ถึง : 31 มี.ค. 2564 16:00


รายละเอียดการอนุมัติ
119 25 มี.ค. 2564
เวลา: 11:02 น.
สุชาดา เสวกระโทก เลขที่ใบขอรถ : 64-00395
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงพยาบาลค่ายพระยาพิชัย สถานที่รับ : อาคารสนับสนุน (ตึกซักฟอก)
เพื่อ : อบรมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 01 เม.ย 2564 08:00 ถึง : 01 เม.ย 2564 16:30


รายละเอียดการอนุมัติ
120 25 มี.ค. 2564
เวลา: 10:01 น.
ปภาดา โพธิ์คง เลขที่ใบขอรถ : 64-00394
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : หน้า ER
เพื่อ : ประชุมจิตเวชกับผู้ว่าราชการจังหวัด
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 29 มี.ค. 2564 09:30 ถึง : 29 มี.ค. 2564 12:00


รายละเอียดการอนุมัติ
121 25 มี.ค. 2564
เวลา: 09:22 น.
อภิญญา ตันเจริญ เลขที่ใบขอรถ : 64-00393
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
เพื่อ : คัดกรองวัณโรคผู้ต้องขัง
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 22 เม.ย 2564 08:30 ถึง : 22 เม.ย 2564 16:30


รายละเอียดการอนุมัติ
122 25 มี.ค. 2564
เวลา: 09:22 น.
อภิญญา ตันเจริญ เลขที่ใบขอรถ : 64-00392
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
เพื่อ : คัดกรองวัณโรคผู้ต้องขัง
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 21 เม.ย 2564 08:30 ถึง : 21 เม.ย 2564 16:30


รายละเอียดการอนุมัติ
123 25 มี.ค. 2564
เวลา: 09:21 น.
อภิญญา ตันเจริญ เลขที่ใบขอรถ : 64-00391
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
เพื่อ : คัดกรองวัณโรคผู้ต้องขัง
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 20 เม.ย 2564 08:30 ถึง : 20 เม.ย 2564 16:30


รายละเอียดการอนุมัติ
124 25 มี.ค. 2564
เวลา: 09:21 น.
นกเล็ก จันทร์ศรีทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-00390
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : อำเภอท่าปลา สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : การแข่งขันกีฬาสาธารณสุข
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 10
ตั้งแต่วันที่ : 31 มี.ค. 2564 10:00 ถึง : 31 มี.ค. 2564 18:30


รายละเอียดการอนุมัติ
125 25 มี.ค. 2564
เวลา: 09:20 น.
อภิญญา ตันเจริญ เลขที่ใบขอรถ : 64-00389
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.พุทธชินราช สถานที่รับ : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
เพื่อ : ส่งรถ Mobile X-Ray
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 23 เม.ย 2564 08:30 ถึง : 23 เม.ย 2564 16:30
126 25 มี.ค. 2564
เวลา: 09:18 น.
อภิญญา ตันเจริญ เลขที่ใบขอรถ : 64-00388
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.พุทธชินราช สถานที่รับ : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
เพื่อ : รับรถ Mobile X-Ray
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 19 เม.ย 2564 08:30 ถึง : 19 เม.ย 2564 16:30
127 25 มี.ค. 2564
เวลา: 09:10 น.
หทัยรัตน์ จิรนันทิพัทธิ เลขที่ใบขอรถ : 64-00387
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงพยาบาลลำปาง สถานที่รับ : โรงรถรพ.ลำปางเวลา 7.00 น.
เพื่อ : รับแพทย์ มาผ่าตัดหัวใจ (ไม่ค้างผ่าตัดเสร็จกลับยังไม่ทราบเวลากลับแน่นอน)
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 30 มี.ค. 2564 05:00 ถึง : 30 มี.ค. 2564 18:00
128 25 มี.ค. 2564
เวลา: 08:15 น.
ชญาดา ภาณุวณิชชากร เลขที่ใบขอรถ : 64-00386
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : อ.เมือง สถานที่รับ : ชั้น G ตึก100ปีสาธารณสุข
เพื่อ : เยี่ยมบ้านผู้ป่วยระยะสุดท้าย (ยกเลิกเยี่ยมบ้านวันที่ 30/3/64 เปลี่ยนเป็นวันที่ 2/4/64)
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 7
ตั้งแต่วันที่ : 02 เม.ย 2564 13:30 ถึง : 02 เม.ย 2564 16:00


รายละเอียดการอนุมัติ
129 24 มี.ค. 2564
เวลา: 16:22 น.
กฤช จารุชาต เลขที่ใบขอรถ : 64-00385
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ศูนย์แพทย์ฯพุทธชินราช พิษณุโลก สถานที่รับ : เชียงใหม่
เพื่อ : รับ-ส่งอาจารย์คุมสอบ ณ ศูนย์แพทย์ฯพุทธชินราช พิษณุโลก
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 27 มี.ค. 2564 08:00 ถึง : 28 มี.ค. 2564 19:30


รายละเอียดการอนุมัติ
130 24 มี.ค. 2564
เวลา: 14:09 น.
อดุลย์ ชัยคุณสมบัติ เลขที่ใบขอรถ : 64-00384
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : หน้าตึกผู้ป่วยนอก (OPD)
เพื่อ : ออกหน่วยประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนบัตรทอง
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 6
ตั้งแต่วันที่ : 25 มี.ค. 2564 10:00 ถึง : 25 มี.ค. 2564 14:00


รายละเอียดการอนุมัติ
131 24 มี.ค. 2564
เวลา: 11:11 น.
หทัยรัตน์ คูเกษมกิจ เลขที่ใบขอรถ : 64-00383
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.ทองแสนขัน สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : extend. จิตเวชผู้ใหญ่
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 02 เม.ย 2564 08:30 ถึง : 02 เม.ย 2564 14:00


รายละเอียดการอนุมัติ
132 24 มี.ค. 2564
เวลา: 09:01 น.
ทิพวรรณ นาคเหล็ก (มีจันทร์) เลขที่ใบขอรถ : 64-00382
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ธ.กรุงไทย,สสอ.เมือง สถานที่รับ : หน้าตึกOPD
เพื่อ : ราชการ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 24 มี.ค. 2564 09:00 ถึง : 24 มี.ค. 2564 10:00
133 23 มี.ค. 2564
เวลา: 13:23 น.
ทิพวรรณ นาคเหล็ก (มีจันทร์) เลขที่ใบขอรถ : 64-00381
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ทีโอที,3BB สถานที่รับ : หน้าตึกOPD
เพื่อ : ราชการ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 23 มี.ค. 2564 13:30 ถึง : 23 มี.ค. 2564 14:00


รายละเอียดการอนุมัติ
134 23 มี.ค. 2564
เวลา: 12:43 น.
ชิตสานาถ ทองแพร เลขที่ใบขอรถ : 64-00380
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : วัดบุ่งวังงิ้ว ต.ป่าเซ่า อ.เมืองอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : หน้าตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
เพื่อ : ไปงานฌาปนกิจศพของนายไฉน เครือปาน บิดาของเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัด
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 10
ตั้งแต่วันที่ : 24 มี.ค. 2564 15:00 ถึง : 24 มี.ค. 2564 17:00


รายละเอียดการอนุมัติ
135 22 มี.ค. 2564
เวลา: 14:32 น.
วัชรพล ภูนวล เลขที่ใบขอรถ : 64-00379
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : คณะแพทย์ฯ มน. สถานที่รับ : ศูนย์แพทย์ฯ
เพื่อ : เข้าร่วมประชุมแนวทางการรับเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 05 เม.ย 2564 11:00 ถึง : 05 เม.ย 2564 18:30


รายละเอียดการอนุมัติ
136 22 มี.ค. 2564
เวลา: 13:14 น.
ศิวิพรรณ สุเภากิจ เลขที่ใบขอรถ : 64-00378
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : วัดดอยท่าเสา สถานที่รับ : หน้าOPD
เพื่อ : ปรึกษาเรื่องการเปิดใช้งานวิหารหลวงพ่อวรรทอง
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 4
ตั้งแต่วันที่ : 23 มี.ค. 2564 14:00 ถึง : 23 มี.ค. 2564 15:30


รายละเอียดการอนุมัติ
137 22 มี.ค. 2564
เวลา: 09:15 น.
ธิดา เตชัย เลขที่ใบขอรถ : 64-00375
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รับวิทยากรที่มหาวิทยาลัยนเรศวร สถานที่รับ : มหาวิยาลัยนเรศวร +รพ.อุตรดิตถ์
เพื่อ : รับวิทยากรมาช่วยผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 23 มี.ค. 2564 06:00 ถึง : 23 มี.ค. 2564 17:00
138 22 มี.ค. 2564
เวลา: 09:07 น.
เบญจมาศ แก้วใจ เลขที่ใบขอรถ : 64-00373
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงพยาบาลพิชัย สถานที่รับ : หน้าซักฟอก
เพื่อ : ประชุมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากวับซ้อนในชุมชน
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 05 เม.ย 2564 13:00 ถึง : 05 เม.ย 2564 16:30


รายละเอียดการอนุมัติ
139 19 มี.ค. 2564
เวลา: 14:23 น.
หทัยรัตน์ จิรนันทิพัทธิ เลขที่ใบขอรถ : 64-00372
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรวพยาบาลลำปาง สถานที่รับ : โรงรถโรงพยาบาลลำปาง เวลา 07.00 น
เพื่อ : รับวิทยากร เวลา 7.00 น ส่งกลับเวลา 19.00 น
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 23 มี.ค. 2564 05:00 ถึง : 23 มี.ค. 2564 19:00
140 18 มี.ค. 2564
เวลา: 16:20 น.
บัวหลัน มีชำนะ เลขที่ใบขอรถ : 64-00371
ประเภท : รถพยาบาล
สถานที่ไป : รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร สถานที่รับ : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
เพื่อ : ส่งต่อผู้ป่วย
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 0
ตั้งแต่วันที่ : 15 มี.ค. 2564 15:00 ถึง : 15 มี.ค. 2564 20:00
141 18 มี.ค. 2564
เวลา: 16:16 น.
สุกัญญา เตชะสุวรรณา เลขที่ใบขอรถ : 64-00370
ประเภท : รถพยาบาล
สถานที่ไป : รพ.สวนปรุง สถานที่รับ : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
เพื่อ : ส่งต่อผู้ป่วย
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 0
ตั้งแต่วันที่ : 16 มี.ค. 2564 09:00 ถึง : 16 มี.ค. 2564 16:00
142 18 มี.ค. 2564
เวลา: 16:12 น.
ชมพูนุช โชตึก เลขที่ใบขอรถ : 64-00369
ประเภท : รถพยาบาล
สถานที่ไป : รพ.พุทธชินราช สถานที่รับ : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
เพื่อ : ส่งต่อผู้ป่วย
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 0
ตั้งแต่วันที่ : 11 มี.ค. 2564 06:00 ถึง : 11 มี.ค. 2564 10:00
143 18 มี.ค. 2564
เวลา: 09:35 น.
อัจฉรา นาคทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-00368
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก สถานที่รับ : โภชนาการ
เพื่อ : รับอาหารไปส่งร้านกระทรวงสาธารณสุข งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2564
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 26 มี.ค. 2564 18:30 ถึง : 26 มี.ค. 2564 19:00


รายละเอียดการอนุมัติ
144 18 มี.ค. 2564
เวลา: 09:35 น.
อัจฉรา นาคทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-00367
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก สถานที่รับ : โภชนาการ
เพื่อ : รับอาหารไปส่งร้านกระทรวงสาธารณสุข งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2564
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 25 มี.ค. 2564 18:30 ถึง : 25 มี.ค. 2564 19:00


รายละเอียดการอนุมัติ
145 18 มี.ค. 2564
เวลา: 09:34 น.
อัจฉรา นาคทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-00366
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก สถานที่รับ : โภชนาการ
เพื่อ : รับอาหารไปส่งร้านกระทรวงสาธารณสุข งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2564
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 24 มี.ค. 2564 18:30 ถึง : 24 มี.ค. 2564 19:00


รายละเอียดการอนุมัติ
146 18 มี.ค. 2564
เวลา: 09:34 น.
อัจฉรา นาคทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-00364
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก สถานที่รับ : โภชนาการ
เพื่อ : รับอาหารไปส่งร้านกระทรวงสาธารณสุข งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2564
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 23 มี.ค. 2564 18:30 ถึง : 23 มี.ค. 2564 19:00


รายละเอียดการอนุมัติ
147 18 มี.ค. 2564
เวลา: 09:33 น.
อัจฉรา นาคทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-00363
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก สถานที่รับ : โภชนาการ
เพื่อ : รับอาหารไปส่งร้านกระทรวงสาธารณสุข งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2564
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 22 มี.ค. 2564 18:30 ถึง : 22 มี.ค. 2564 19:00


รายละเอียดการอนุมัติ
148 18 มี.ค. 2564
เวลา: 09:32 น.
อัจฉรา นาคทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-00362
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก สถานที่รับ : โภชนาการ
เพื่อ : รับอาหารไปส่งร้านกระทรวงสาธารณสุข งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2564
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 21 มี.ค. 2564 18:30 ถึง : 21 มี.ค. 2564 19:00


รายละเอียดการอนุมัติ
149 18 มี.ค. 2564
เวลา: 09:32 น.
อัจฉรา นาคทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-00361
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก สถานที่รับ : โภชนาการ
เพื่อ : รับอาหารไปส่งร้านกระทรวงสาธารณสุข งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2564
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 20 มี.ค. 2564 18:30 ถึง : 20 มี.ค. 2564 19:00
150 18 มี.ค. 2564
เวลา: 09:31 น.
อัจฉรา นาคทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-00360
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก สถานที่รับ : โภชนาการ
เพื่อ : รับอาหารไปส่งร้านกระทรวงสาธารณสุข งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2564
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 19 มี.ค. 2564 18:30 ถึง : 19 มี.ค. 2564 19:00


รายละเอียดการอนุมัติ
151 18 มี.ค. 2564
เวลา: 09:31 น.
อัจฉรา นาคทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-00359
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก สถานที่รับ : โภชนาการ
เพื่อ : รับอาหารไปส่งร้านกระทรวงสาธารณสุข งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2564
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 18 มี.ค. 2564 18:30 ถึง : 18 มี.ค. 2564 19:00


รายละเอียดการอนุมัติ
152 17 มี.ค. 2564
เวลา: 16:03 น.
จรรยพร เก๊าทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-00358
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : หน้าopd
เพื่อ : ร่วมงานพิธีพระราชทานเครื่องราชฯชั้นสายสะพาย (จำนวน20ท่าน)
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 10
ตั้งแต่วันที่ : 31 มี.ค. 2564 07:30 ถึง : 31 มี.ค. 2564 12:00


รายละเอียดการอนุมัติ
153 16 มี.ค. 2564
เวลา: 10:37 น.
จรรยพร เก๊าทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-00357
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สสจ.อุตรดิตถ์ สถานที่รับ : หน้าopd
เพื่อ : ประชุมกรอบอัตรากำลังเขต
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 10
ตั้งแต่วันที่ : 17 มี.ค. 2564 13:00 ถึง : 17 มี.ค. 2564 16:30


รายละเอียดการอนุมัติ
154 12 มี.ค. 2564
เวลา: 16:03 น.
ปภาดา โพธิ์คง เลขที่ใบขอรถ : 64-00356
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ห้องบอลรูม รร.สีหราช สถานที่รับ : หน้า ER
เพื่อ : รับ-ส่ง จนท.ตรวจสุขภาพนางสาวอุตรดิตถ์
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 18 มี.ค. 2564 08:15 ถึง : 18 มี.ค. 2564 11:00


รายละเอียดการอนุมัติ
155 12 มี.ค. 2564
เวลา: 14:53 น.
ปภาดา โพธิ์คง เลขที่ใบขอรถ : 64-00355
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร สถานที่รับ : โรงรถ(ไปคันเดียวกับรถส่งเลือด )
เพื่อ : รับรกบริจาคส่งห้องผ่าตัด (ไม่มีจนท.ร่วมเดินทาง)
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 15 มี.ค. 2564 12:00 ถึง : 15 มี.ค. 2564 18:00
156 12 มี.ค. 2564
เวลา: 14:04 น.
ภัทรียาภรณ์ พงศ์ภัทรศัย เลขที่ใบขอรถ : 64-00354
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงเรียนสาธิตและโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : ด้านหลังอาคารสนับสนุน
เพื่อ : รับเอกสารแบบสอบถามกลับคืน
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 17 มี.ค. 2564 13:30 ถึง : 17 มี.ค. 2564 14:15
157 12 มี.ค. 2564
เวลา: 08:35 น.
ศิริพร จีเอ้ย เลขที่ใบขอรถ : 64-00353
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งตะเภา สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : ให้บริการประชาชนในพื้นที่
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 15 มี.ค. 2564 08:30 ถึง : 17 มี.ค. 2564 08:30
158 12 มี.ค. 2564
เวลา: 08:35 น.
ศิริพร จีเอ้ย เลขที่ใบขอรถ : 64-00352
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งตะเภา สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : ให้บริการประชาชนในพื้นที่
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 15 มี.ค. 2564 08:30 ถึง : 17 มี.ค. 2564 08:30
159 11 มี.ค. 2564
เวลา: 14:57 น.
มยุรา ท้าวเทพ เลขที่ใบขอรถ : 64-00351
ประเภท : รถพยาบาล
สถานที่ไป : รพ.พุทธชินราช สถานที่รับ : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
เพื่อ : ส่งต่อผู้ป่วย
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 0
ตั้งแต่วันที่ : 11 มี.ค. 2564 14:30 ถึง : 11 มี.ค. 2564 18:00
160 11 มี.ค. 2564
เวลา: 14:36 น.
สมเจตน์ ชัยเจริญ เลขที่ใบขอรถ : 64-00350
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก สถานที่รับ : บ้านพักนอกโรงพยาบาล
เพื่อ : ประชุมสรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติ ระดับกระทรวง งบประมาณ2564 รอบที่ 1 เขตฯ2
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 22 มี.ค. 2564 07:00 ถึง : 22 มี.ค. 2564 18:00
161 11 มี.ค. 2564
เวลา: 10:39 น.
นิยดา เชียงเลน เลขที่ใบขอรถ : 64-00349
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.ลับแล สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : รับนสพ.ปี5จากการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 5
ตั้งแต่วันที่ : 17 มี.ค. 2564 13:00 ถึง : 17 มี.ค. 2564 13:00


รายละเอียดการอนุมัติ
162 11 มี.ค. 2564
เวลา: 10:37 น.
นิยดา เชียงเลน เลขที่ใบขอรถ : 64-00348
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.พิชัย ,รพ.ทองแสนขัน สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : รับนสพ.ปี5จากการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 8
ตั้งแต่วันที่ : 17 มี.ค. 2564 08:30 ถึง : 17 มี.ค. 2564 08:30


รายละเอียดการอนุมัติ
163 11 มี.ค. 2564
เวลา: 10:07 น.
นงลักษณ์ เครือเมือง เลขที่ใบขอรถ : 64-00347
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สนามบินพิษณุโลก สถานที่รับ : บ้านพัก อ.วัชรพล ภูนวล / สนามบินพิษณุโลก
เพื่อ : รับ - ส่ง นพ.วัชรพล ภูนวล เป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 21
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 17 มี.ค. 2564 06:00 ถึง : 19 มี.ค. 2564 13:30


รายละเอียดการอนุมัติ
164 11 มี.ค. 2564
เวลา: 09:28 น.
ปภาดา โพธิ์คง เลขที่ใบขอรถ : 64-00338
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : รับอุปกรณ์การแพทย์
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 01 มี.ค. 2564 06:00 ถึง : 02 มี.ค. 2564 00:30
165 11 มี.ค. 2564
เวลา: 09:03 น.
ปภาดา โพธิ์คง เลขที่ใบขอรถ : 64-00337
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : วงเวียนสาธารณสุข(เดิม) สถานที่รับ : หน้า ER
เพื่อ : Ambulanceตามขบวนพิธีเปิดงานพระยาพิชัยดาบหักและกาชาด
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 17 มี.ค. 2564 14:00 ถึง : 17 มี.ค. 2564 17:00


รายละเอียดการอนุมัติ
166 10 มี.ค. 2564
เวลา: 16:26 น.
ทัศนีย์ สมบูรณ์ เลขที่ใบขอรถ : 64-00336
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) สถานที่รับ : หน้าOPD
เพื่อ : เพื่อจัดรายการวิทยุ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 5
ตั้งแต่วันที่ : 08 เม.ย 2564 13:45 ถึง : 08 เม.ย 2564 15:00


รายละเอียดการอนุมัติ
167 10 มี.ค. 2564
เวลา: 16:24 น.
ทัศนีย์ สมบูรณ์ เลขที่ใบขอรถ : 64-00335
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) สถานที่รับ : หน้าOPD
เพื่อ : เพื่อจัดรายการวิทยุ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 5
ตั้งแต่วันที่ : 25 มี.ค. 2564 13:45 ถึง : 25 มี.ค. 2564 15:00


รายละเอียดการอนุมัติ
168 10 มี.ค. 2564
เวลา: 15:46 น.
ปานทิพย์ สังข์ทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-00334
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : โรงแรมบีโคซี่
เพื่อ : เพื่อรับ-ส่งวิทยากรในโครงการพัฒนาอาจารย์แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เพื่องานวิจัยทางคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2564
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 4
ตั้งแต่วันที่ : 08 เม.ย 2564 08:00 ถึง : 08 เม.ย 2564 09:00


รายละเอียดการอนุมัติ
169 10 มี.ค. 2564
เวลา: 15:43 น.
ปานทิพย์ สังข์ทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-00333
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : โรงแรมบีโคซี่
เพื่อ : เพื่อรับ-ส่งวิทยากรในโครงการพัฒนาอาจารย์แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เพื่องานวิจัยทางคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2564
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 4
ตั้งแต่วันที่ : 07 เม.ย 2564 08:00 ถึง : 07 เม.ย 2564 20:00


รายละเอียดการอนุมัติ
170 10 มี.ค. 2564
เวลา: 15:36 น.
อุมาพร พรมฤทธิ์ เลขที่ใบขอรถ : 64-00332
ประเภท : รถพยาบาล
สถานที่ไป : รพ.พุทธชินราช สถานที่รับ : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
เพื่อ : ส่งต่อผู้ป่วย
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 0
ตั้งแต่วันที่ : 10 มี.ค. 2564 12:00 ถึง : 10 มี.ค. 2564 18:00
171 10 มี.ค. 2564
เวลา: 15:33 น.
ปานทิพย์ สังข์ทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-00331
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : จังหวัดเชียงใหม่ สถานที่รับ : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
เพื่อ : เพื่อส่งวิทยากรในโครงการพัฒนาอาจารย์แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เพื่องานวิจัยทางคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2564
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 4
ตั้งแต่วันที่ : 08 เม.ย 2564 17:00 ถึง : 09 เม.ย 2564 12:00
172 10 มี.ค. 2564
เวลา: 15:33 น.
ชลธิชา ยาสมุทร เลขที่ใบขอรถ : 64-00330
ประเภท : รถพยาบาล
สถานที่ไป : รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ สถานที่รับ : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
เพื่อ : ส่งต่อผู้ป่วย
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 0
ตั้งแต่วันที่ : 10 มี.ค. 2564 10:00 ถึง : 10 มี.ค. 2564 16:30
173 10 มี.ค. 2564
เวลา: 15:28 น.
ปานทิพย์ สังข์ทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-00329
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : จังหวัดเชียงใหม่ สถานที่รับ : บ้านพักวิทยากร
เพื่อ : เพื่อรับวิทยากรในโครงการพัฒนาอาจารย์แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เพื่องานวิจัยทางคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2564
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 4
ตั้งแต่วันที่ : 06 เม.ย 2564 06:00 ถึง : 06 เม.ย 2564 19:00
174 10 มี.ค. 2564
เวลา: 14:59 น.
อัญชรี ดิษฐลักษณ์ เลขที่ใบขอรถ : 64-00328
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.สต.คุ้งตะเภา สถานที่รับ : โภชนาการ
เพื่อ : จัดกิจกรรมผู้ป่วยโรคไต
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 7
ตั้งแต่วันที่ : 12 มี.ค. 3107 08:30 ถึง : 12 มี.ค. 2564 15:00


รายละเอียดการอนุมัติ
175 10 มี.ค. 2564
เวลา: 10:37 น.
นงเยาว์ เสมอใจ เลขที่ใบขอรถ : 64-00327
ประเภท : รถพยาบาล
สถานที่ไป : รพ. ศูนย์ลำปาง สถานที่รับ : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
เพื่อ : ส่งต่อผู้ป่วย
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 0
ตั้งแต่วันที่ : 12 มี.ค. 2564 06:00 ถึง : 12 มี.ค. 2564 08:00
176 10 มี.ค. 2564
เวลา: 09:54 น.
ปภาดา โพธิ์คง เลขที่ใบขอรถ : 64-00326
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : เพื่อส่ง จนท.ปฏิบัติงานในสถานการณ์รองรับผู้ป่วยโควิด19
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 4
ตั้งแต่วันที่ : 14 มี.ค. 2564 07:00 ถึง : 14 มี.ค. 2564 16:30
177 09 มี.ค. 2564
เวลา: 16:22 น.
ทาริกา บุตรดา เลขที่ใบขอรถ : 64-00325
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : เรือนจำกลางอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : หน้าตึกร้อยปี
เพื่อ : ไปให้บริการทันตกรรม( ถอนฟัน ) นักโทษในเรือนจำ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 4
ตั้งแต่วันที่ : 11 มี.ค. 2564 08:00 ถึง : 11 มี.ค. 2564 15:00


รายละเอียดการอนุมัติ
178 09 มี.ค. 2564
เวลา: 13:28 น.
กฤษณะ พวงทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-00324
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.สต.บ้านเกาะ และ รพ.สต.ป่าเซ่า สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : ตืดตามเยี่ยมบ้านและประเมินคนไข้จิตเวช
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 30 มี.ค. 2564 13:30 ถึง : 30 มี.ค. 2564 16:30


รายละเอียดการอนุมัติ
179 09 มี.ค. 2564
เวลา: 10:53 น.
สุวรรณา มณีจำนงค์ เลขที่ใบขอรถ : 64-00323
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : บ้านผู้ป่วยชุมชน ท่าอิฐล่าง สถานที่รับ : หน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
เพื่อ : เยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน (แุกเฉิน เนื่องจากผู้ป่วยดึงสายอาหาร)
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 09 มี.ค. 2564 13:30 ถึง : 09 มี.ค. 2564 16:00
180 08 มี.ค. 2564
เวลา: 10:35 น.
วิมนต์ วันยะนาพร เลขที่ใบขอรถ : 64-00321
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : บ้านพงสะตือ อำเภอตรอน จ.อุตรดิตถ์ สถานที่รับ : ชั้น G อาคาร 100 ปี สาธารณสุขไทย
เพื่อ : ติดตามงาน
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 5
ตั้งแต่วันที่ : 08 มี.ค. 2564 11:00 ถึง : 08 มี.ค. 2564 12:00
181 08 มี.ค. 2564
เวลา: 10:11 น.
ปภาดา โพธิ์คง เลขที่ใบขอรถ : 64-00320
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : วัดกลาง สถานที่รับ : หน้า ER
เพื่อ : Ambulance ออกหน่วยปฐมพยาบาลพิธีถวายภัตตาหารพระ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 10 มี.ค. 2564 10:00 ถึง : 10 มี.ค. 2564 12:00
182 08 มี.ค. 2564
เวลา: 10:10 น.
ปภาดา โพธิ์คง เลขที่ใบขอรถ : 64-00319
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : วัดกลาง สถานที่รับ : หน้า ER
เพื่อ : Ambulance ออกหน่วยปฐมพยาบาลพิธีถวายภัตตาหารพระ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 09 มี.ค. 2564 10:00 ถึง : 09 มี.ค. 2564 12:00
183 07 มี.ค. 2564
เวลา: 13:42 น.
วิภา น้อยท่าช้าง เลขที่ใบขอรถ : 64-00318
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : จังหวัดพิษณุโลก สถานที่รับ : สนามบินพิษณุโลก
เพื่อ : รับกลับจากประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 11 มี.ค. 2564 18:00 ถึง : 11 มี.ค. 2564 20:00
184 05 มี.ค. 2564
เวลา: 22:05 น.
ปภาดา โพธิ์คง เลขที่ใบขอรถ : 64-00317
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : วัดกลาง สถานที่รับ : หน้า ER
เพื่อ : Ambulance ออกหน่วยถวายภัตราหารพระ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 08 มี.ค. 2564 09:00 ถึง : 08 มี.ค. 2564 12:00
185 05 มี.ค. 2564
เวลา: 22:04 น.
ปภาดา โพธิ์คง เลขที่ใบขอรถ : 64-00316
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : หน้า ER
เพื่อ : Ambulance ออกหน่วยตรวจสุขภาพ อส
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 08 มี.ค. 2564 08:00 ถึง : 08 มี.ค. 2564 12:00
186 05 มี.ค. 2564
เวลา: 11:35 น.
ณัฐวุฒิ เสวกมหารี เลขที่ใบขอรถ : 64-00315
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สนามบินพิษณุโลก สถานที่รับ : บ้านพัก ผู้อำนวยการ
เพื่อ : หมอเนตรนภา ภมะราภา ไปประชุมที่กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 06 มี.ค. 2564 13:30 ถึง : 06 มี.ค. 2564 16:30
187 04 มี.ค. 2564
เวลา: 15:47 น.
กาญจนา ชนะภัย เลขที่ใบขอรถ : 64-00314
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : หน้าตึกผู้ป่วยนอก (OPD)
เพื่อ : ประชุมแนวทางการจ่ายค่าบริการผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง OP-Refer ปีงบ 2564
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 08 มี.ค. 2564 13:30 ถึง : 08 มี.ค. 2564 16:30
188 04 มี.ค. 2564
เวลา: 13:42 น.
สุกัญญา เตชะสุวรรณา เลขที่ใบขอรถ : 64-00313
ประเภท : รถพยาบาล
สถานที่ไป : โรงพยาบาลสวนปรุง สถานที่รับ : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
เพื่อ : ส่งต่อผู้ป่วย
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 0
ตั้งแต่วันที่ : 05 มี.ค. 2564 06:00 ถึง : 05 มี.ค. 2564 18:00
189 04 มี.ค. 2564
เวลา: 13:11 น.
นงนุช ใจใหญ่ เลขที่ใบขอรถ : 64-00312
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สำนักงานประกันสังคม สถานที่รับ : หน้าตึกผู้ป่วยนอก(ตึกอำนวยการ)
เพื่อ : จ่ายเงินสมทบประกันสังคม พนักงาน
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 04 มี.ค. 2564 13:15 ถึง : 04 มี.ค. 2564 14:30
190 04 มี.ค. 2564
เวลา: 10:54 น.
ปภาดา โพธิ์คง เลขที่ใบขอรถ : 64-00311
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์(หมอนไม้) สถานที่รับ : หน้า ER
เพื่อ : Ambulance ออกหน่วยรณรงค์หมอกควัน
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 09 มี.ค. 2564 08:00 ถึง : 09 มี.ค. 2564 12:00
191 04 มี.ค. 2564
เวลา: 09:14 น.
อายุส ภมะราภา เลขที่ใบขอรถ : 64-00310
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รร.ดิเอ็มเพรส จ.ชม. สถานที่รับ : บ้านพัก
เพื่อ : รับ-ส่ง
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 14 มี.ค. 2564 12:00 ถึง : 16 มี.ค. 2564 16:00
192 04 มี.ค. 2564
เวลา: 09:08 น.
อายุส ภมะราภา เลขที่ใบขอรถ : 64-00309
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รร.ศรีวิไล จ.สท. สถานที่รับ : บ้านพัก
เพื่อ : รับ-ส่ง
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 08 มี.ค. 2564 12:00 ถึง : 09 มี.ค. 2564 17:00
193 03 มี.ค. 2564
เวลา: 16:07 น.
สุพรรณี จันคำ เลขที่ใบขอรถ : 64-00308
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.บ้านโคก สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : extend. บ้านโคก
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 28 พ.ค. 2564 06:30 ถึง : 28 พ.ค. 2564 16:00

รับเรื่อง
194 03 มี.ค. 2564
เวลา: 14:30 น.
ปภาดา โพธิ์คง เลขที่ใบขอรถ : 64-00307
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก สถานที่รับ : หน้า ER
เพื่อ : Ambulance พิธีเปิด ราษฎร์ รัฐ ร่วใจช่วยภัยแล้ง
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 04 มี.ค. 2564 13:00 ถึง : 04 มี.ค. 2564 16:00
195 03 มี.ค. 2564
เวลา: 14:27 น.
ปภาดา โพธิ์คง เลขที่ใบขอรถ : 64-00306
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : Ambulance ซักซ้อมจุดจอดการเคลื่อนขบวนราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 04 มี.ค. 2564 09:30 ถึง : 04 มี.ค. 2564 11:00
196 03 มี.ค. 2564
เวลา: 14:07 น.
จิตราภรณ์ ปัทมานุกูล เลขที่ใบขอรถ : 64-00305
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงแรมหรรษนันท์ จ.พิษณุโลก สถานที่รับ : โรงแรมหรรษนันท์ จ.พิษณุโลก
เพื่อ : อบรมเชิงปฏิบัติการกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วย TEDA4I
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 08 มี.ค. 2564 07:00 ถึง : 09 มี.ค. 2564 16:00
197 03 มี.ค. 2564
เวลา: 14:06 น.
จิตราภรณ์ ปัทมานุกูล เลขที่ใบขอรถ : 64-00304
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงแรมหรรษนันท์ จ.พิษณุโลก สถานที่รับ : โรงแรมหรรษนันท์ จ.พิษณุโลก
เพื่อ : อบรมเชิงปฏิบัติการกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วย TEDA4I
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 08 มี.ค. 2564 07:00 ถึง : 09 มี.ค. 2564 16:00
198 03 มี.ค. 2564
เวลา: 14:03 น.
ปภาดา โพธิ์คง เลขที่ใบขอรถ : 64-00303
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก สถานที่รับ : หน้า ER
เพื่อ : Ambulance ประจำงานพระยาพิชัย
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 17 มี.ค. 2564 17:00 ถึง : 17 มี.ค. 2564 23:00
199 03 มี.ค. 2564
เวลา: 14:02 น.
ปภาดา โพธิ์คง เลขที่ใบขอรถ : 64-00302
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก สถานที่รับ : หน้า ER
เพื่อ : งานพิธีเปิดงานพระยาพิชัยจนเสร็จสิ้นภารกิจ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 17 มี.ค. 2564 13:30 ถึง : 17 มี.ค. 2564 16:30
200 03 มี.ค. 2564
เวลา: 14:01 น.
สุกัญญา เตชะสุวรรณา เลขที่ใบขอรถ : 64-00301
ประเภท : รถพยาบาล
สถานที่ไป : โรงพยาบาลสวนปรุง สถานที่รับ : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
เพื่อ : ส่งต่อผู้ป่วย
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 0
ตั้งแต่วันที่ : 04 มี.ค. 2564 06:00 ถึง : 04 มี.ค. 2564 18:00
201 03 มี.ค. 2564
เวลา: 13:56 น.
ปภาดา โพธิ์คง เลขที่ใบขอรถ : 64-00300
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก สถานที่รับ : หน้า ER
เพื่อ : Ambulance ประจำสนามพิธีวางพวงมาลา
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 17 มี.ค. 2564 06:00 ถึง : 17 มี.ค. 2564 09:00
202 03 มี.ค. 2564
เวลา: 11:56 น.
กนกวรรณ สิทธิวิรัชธรรม เลขที่ใบขอรถ : 64-00295
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : พิษณุโลก สถานที่รับ : บ้านพัก
เพื่อ : ประชุม
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 18 มี.ค. 2564 07:00 ถึง : 18 มี.ค. 2564 20:00
203 03 มี.ค. 2564
เวลา: 10:05 น.
สมเจตน์ ชัยเจริญ เลขที่ใบขอรถ : 64-00293
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงแรมศรีวิไล จ.สุโขทัย สถานที่รับ : บ้านพักนอกโรงพยาบาล
เพื่อ : ประชุมคณะกรรมการเขต ฯ2 ครั้งที่ 3/2564
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 09 มี.ค. 2564 07:30 ถึง : 09 มี.ค. 2564 17:00
204 03 มี.ค. 2564
เวลา: 10:04 น.
ศิริพร จีเอ้ย เลขที่ใบขอรถ : 64-00292
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.สต.คุ้งตะเภา สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : ให้บริการประชาชนในพื้นที่
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 08 มี.ค. 2564 08:30 ถึง : 10 มี.ค. 2564 08:30
205 03 มี.ค. 2564
เวลา: 09:46 น.
กฤษณา แก้วชมภู เลขที่ใบขอรถ : 64-00291
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.สต.ป่าเซ่า สถานที่รับ : หน้าตึกฟิตเนส
เพื่อ : ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผุ้ป่วยมีปัญหาทางสังคม
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 04 มี.ค. 2564 13:30 ถึง : 04 มี.ค. 2564 16:30
206 02 มี.ค. 2564
เวลา: 14:18 น.
อภิญญา ตันเจริญ เลขที่ใบขอรถ : 64-00290
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.พุทธชินราช สถานที่รับ : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
เพื่อ : ส่งรถ Mobile X-Ray
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 19 มี.ค. 2564 08:30 ถึง : 19 มี.ค. 2564 16:30
207 02 มี.ค. 2564
เวลา: 14:17 น.
อภิญญา ตันเจริญ เลขที่ใบขอรถ : 64-00289
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.พุทธชินราช สถานที่รับ : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
เพื่อ : รับรถ Mobile X-Ray
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 15 มี.ค. 2564 08:30 ถึง : 15 มี.ค. 2564 16:30
208 02 มี.ค. 2564
เวลา: 13:30 น.
นิยดา เชียงเลน เลขที่ใบขอรถ : 64-00288
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.พุทธชินฯ สถานที่รับ : บ้านพักอาจารย์แพทย์
เพื่อ : รับ-ส่งอาจารย์แพทย์เชิญสอน
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 04 มี.ค. 2564 13:00 ถึง : 04 มี.ค. 2564 16:00
209 02 มี.ค. 2564
เวลา: 12:14 น.
ศิรวิทย์ ทองงามดี เลขที่ใบขอรถ : 64-00286
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงพยาบาลลับแล สถานที่รับ : โรงรถ รพ.อุตรดิตถ์
เพื่อ : ออกตรวจผู้ป่วยจิตเวช
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 29 มี.ค. 2564 09:00 ถึง : 29 มี.ค. 2564 12:00
210 02 มี.ค. 2564
เวลา: 11:30 น.
ภัทรียาภรณ์ พงศ์ภัทรศัย เลขที่ใบขอรถ : 64-00285
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา,โรงเรียนสาธิตฯ,โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : ด้านหลังอาคานสนับสนุน
เพื่อ : ส่งเอกสารแบบสอบถาม
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 03 มี.ค. 2564 14:00 ถึง : 03 มี.ค. 2564 15:00
211 02 มี.ค. 2564
เวลา: 10:20 น.
นิภาพันธ์ มานักฆ้อง เลขที่ใบขอรถ : 64-00284
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : วัดธรรมาธิปไตย สถานที่รับ : หน้า ICU ศัลยกรรม
เพื่อ : ไปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพบิดาของ ภญ. ปณิธี โกมลกาญจน์
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 10
ตั้งแต่วันที่ : 03 มี.ค. 2564 15:00 ถึง : 03 มี.ค. 2564 16:30
212 02 มี.ค. 2564
เวลา: 09:54 น.
เบญจมาศ แก้วใจ เลขที่ใบขอรถ : 64-00283
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงพยาบาลพิชัย สถานที่รับ : โรงรถ รพ.อุตรดิตถ์
เพื่อ : ออกตรวจผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 19 มี.ค. 2564 08:30 ถึง : 19 มี.ค. 2564 14:00
213 02 มี.ค. 2564
เวลา: 09:53 น.
เบญจมาศ แก้วใจ เลขที่ใบขอรถ : 64-00282
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงพยาบาลพิชัย สถานที่รับ : หน้าสหกรณ์เก่า
เพื่อ : ออกตรวจผู้ป่วยจิตเวช
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 05 มี.ค. 2564 08:30 ถึง : 05 มี.ค. 2564 14:00
214 02 มี.ค. 2564
เวลา: 09:52 น.
เบญจมาศ แก้วใจ เลขที่ใบขอรถ : 64-00281
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.สต.ถ้ำฉลอง สถานที่รับ : หน้าสหกรณ์เก่า
เพื่อ : เยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหาซับซ้อน
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 29 มี.ค. 2564 09:00 ถึง : 29 มี.ค. 2564 16:00
215 02 มี.ค. 2564
เวลา: 09:51 น.
เบญจมาศ แก้วใจ เลขที่ใบขอรถ : 64-00280
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.สต.วังกะพี้ สถานที่รับ : หน้าสหกรณ์เก่า
เพื่อ : เยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหาซับซ้อน
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 25 มี.ค. 2564 09:00 ถึง : 25 มี.ค. 2564 16:00
216 02 มี.ค. 2564
เวลา: 09:51 น.
เบญจมาศ แก้วใจ เลขที่ใบขอรถ : 64-00279
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.สต.งิ้วงาม,รพสต ผาจุก สถานที่รับ : หน้าสหกรณ์เก่า
เพื่อ : เยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหาซับซ้อน
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 22 มี.ค. 2564 09:00 ถึง : 22 มี.ค. 2564 16:00
217 02 มี.ค. 2564
เวลา: 09:49 น.
เบญจมาศ แก้วใจ เลขที่ใบขอรถ : 64-00278
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รต.สต. ห้วยฮ้า ,รพ.สต บ้านด่านนาขาม สถานที่รับ : หน้าสหกรณ์เก่า
เพื่อ : เยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหาซับซ้อน
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 12 มี.ค. 2564 09:00 ถึง : 12 มี.ค. 2564 16:00
218 02 มี.ค. 2564
เวลา: 09:33 น.
วรัชยา ใจคำ เลขที่ใบขอรถ : 64-00277
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
เพื่อ : รับเงินสนับสนุนเงินกู้โครงการ COVID
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 02 มี.ค. 2564 11:00 ถึง : 02 มี.ค. 2564 12:00
219 01 มี.ค. 2564
เวลา: 16:01 น.
พัชราภรณ์ หาญประเสริฐ เลขที่ใบขอรถ : 64-00276
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : มหาวิทยาลัยนเรศวร สถานที่รับ : หน้าอาคารศูนย์แพทย์ฯ
เพื่อ : เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ ม.นเรศวร
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 08 มี.ค. 2564 11:00 ถึง : 08 มี.ค. 2564 16:30
220 01 มี.ค. 2564
เวลา: 16:00 น.
ชญาดา ภาณุวณิชชากร เลขที่ใบขอรถ : 64-00275
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงแรมOUM สถานที่รับ : ชั้นG ตึก100ปีสาธารณสุข รพ.อุตรดิตถ์
เพื่อ : ส่งวิทยากรโครงการอบรมเผชิญความตายอย่างสงบกลับโรงแรมOUM
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 5
ตั้งแต่วันที่ : 09 มี.ค. 2564 21:30 ถึง : 10 มี.ค. 2564 21:30
221 01 มี.ค. 2564
เวลา: 15:58 น.
ชญาดา ภาณุวณิชชากร เลขที่ใบขอรถ : 64-00274
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.อุตรดิตถ์ ตึก100ปีสาธารณสุข สถานที่รับ : โรงแรม OUM
เพื่อ : รับวิทยากรโครงการอบรมเผชิญความตายอย่างสงบมาส่งที่ตึก100ปีสาธารณสุข
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 5
ตั้งแต่วันที่ : 09 มี.ค. 2564 08:00 ถึง : 11 มี.ค. 2564 08:30
222 01 มี.ค. 2564
เวลา: 15:51 น.
ชญาดา ภาณุวณิชชากร เลขที่ใบขอรถ : 64-00273
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงแรมOUM สถานที่รับ : หน้าตึก ICU Sx.
เพื่อ : รับวิทยากรโครงการอบรมเผชิญความตายอย่างสงบมาส่งที่ตึก100ปีสาธารณสุข
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 4
ตั้งแต่วันที่ : 11 มี.ค. 2564 08:00 ถึง : 11 มี.ค. 2564 08:30
223 01 มี.ค. 2564
เวลา: 15:50 น.
ชญาดา ภาณุวณิชชากร เลขที่ใบขอรถ : 64-00272
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงแรมOUM สถานที่รับ : หน้าตึก ICU Sx.
เพื่อ : รับวิทยากรโครงการอบรมเผชิญความตายอย่างสงบมาส่งที่ตึก100ปีสาธารณสุข
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 4
ตั้งแต่วันที่ : 10 มี.ค. 2564 08:00 ถึง : 10 มี.ค. 2564 08:30
224 01 มี.ค. 2564
เวลา: 15:49 น.
ชญาดา ภาณุวณิชชากร เลขที่ใบขอรถ : 64-00271
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงแรมOUM สถานที่รับ : หน้าตึก ICU Sx.
เพื่อ : รับวิทยากรโครงการอบรมเผชิญความตายอย่างสงบมาส่งที่ตึก100ปีสาธารณสุข
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 5
ตั้งแต่วันที่ : 09 มี.ค. 2564 08:00 ถึง : 09 มี.ค. 2564 08:30
225 01 มี.ค. 2564
เวลา: 13:22 น.
ศิรวิทย์ ทองงามดี เลขที่ใบขอรถ : 64-00270
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.สต.บ้านด่าน สถานที่รับ : โรงรถ รพ.อุตรดิตถ์
เพื่อ : วิทยากรให้ความรู้ อสม.
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 12 มี.ค. 2564 08:00 ถึง : 12 มี.ค. 2564 16:00
226 01 มี.ค. 2564
เวลา: 09:54 น.
นงลักษณ์ ปาลาศ เลขที่ใบขอรถ : 64-00269
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : วัดเกษมจิตตาราม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ สถานที่รับ : ตึกผู้ป่วยนอก
เพื่อ : ร่วมพิธีฌาปนกิจศพสามีคุณเอื้อมเดือน มณฑาทอง เจ้าหน้าที่การเงิน
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 10
ตั้งแต่วันที่ : 03 มี.ค. 2564 15:30 ถึง : 03 มี.ค. 2564 16:30
227 01 มี.ค. 2564
เวลา: 09:06 น.
ชญาดา ภาณุวณิชชากร เลขที่ใบขอรถ : 64-00267
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : จ.พิษณุโลก สถานที่รับ : สนามบินพิษณุโลก
เพื่อ : ส่งวิทยากรโครงการอบรมเผชิญความตายอย่างสงบ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 4
ตั้งแต่วันที่ : 11 มี.ค. 2564 16:00 ถึง : 11 มี.ค. 2564 20:00
228 01 มี.ค. 2564
เวลา: 09:02 น.
ชญาดา ภาณุวณิชชากร เลขที่ใบขอรถ : 64-00266
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : จ.พิษณุโลก สถานที่รับ : สนามบินพิษณุโลก
เพื่อ : รับวิทยากรโครงการอบรมเผชิญความตายอย่างสงบ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 4
ตั้งแต่วันที่ : 08 มี.ค. 2564 16:00 ถึง : 08 มี.ค. 2564 20:00
229 25 ก.พ. 2564
เวลา: 17:00 น.
นิสารัตน์ คมสัน เลขที่ใบขอรถ : 64-00265
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : รับ-ส่งอาจารย์แพทย์ และเจ้าหน้าที่สัมมนาหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2562
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 6
ตั้งแต่วันที่ : 12 มี.ค. 2564 07:00 ถึง : 12 มี.ค. 2564 18:30
230 25 ก.พ. 2564
เวลา: 16:56 น.
นิสารัตน์ คมสัน เลขที่ใบขอรถ : 64-00264
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : รับ-ส่งอาจารย์แพทย์ และเจ้าหน้าที่สัมมนาหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2562
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 5
ตั้งแต่วันที่ : 12 มี.ค. 2564 07:00 ถึง : 12 มี.ค. 2564 18:30
231 25 ก.พ. 2564
เวลา: 16:48 น.
นิสารัตน์ คมสัน เลขที่ใบขอรถ : 64-00263
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : รับ-ส่งอาจารย์แพทย์ และเจ้าหน้าที่
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 5
ตั้งแต่วันที่ : 12 มี.ค. 2564 07:00 ถึง : 12 มี.ค. 2564 18:30
232 25 ก.พ. 2564
เวลา: 14:36 น.
นิภาพร กันยะมี เลขที่ใบขอรถ : 64-00262
ประเภท : รถพยาบาล
สถานที่ไป : โรงพยาบาลลำปาง สถานที่รับ : โรงพยาบาลลำปาง
เพื่อ : รับกลับ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 26 ก.พ. 2564 09:00 ถึง : 26 ก.พ. 2564 16:00
233 25 ก.พ. 2564
เวลา: 12:03 น.
สมเจตน์ ชัยเจริญ เลขที่ใบขอรถ : 64-00261
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : จ.ตาก สถานที่รับ : บ้านพักนอกโรงพยาบาล
เพื่อ : ตรวจราชการกรณีปกติ (แบบ online)
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 11 มี.ค. 2564 06:00 ถึง : 12 มี.ค. 2564 19:00
234 25 ก.พ. 2564
เวลา: 11:57 น.
สมเจตน์ ชัยเจริญ เลขที่ใบขอรถ : 64-00258
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : จ.เพชรบูรณ์ สถานที่รับ : บ้านพักนอกโรงพยาบาล
เพื่อ : ตรวจราชการกรณีปกติ (แบบ online)
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 04 มี.ค. 2564 06:00 ถึง : 05 มี.ค. 2564 19:00
235 25 ก.พ. 2564
เวลา: 10:31 น.
สุพรรณี จันคำ เลขที่ใบขอรถ : 64-00257
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.สต.น้ำริด สถานที่รับ : โรงรถ รพ.อุตรดิตถ์
เพื่อ : เยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหาซับซ้อน
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 12 มี.ค. 2564 08:30 ถึง : 12 มี.ค. 2564 16:30
236 25 ก.พ. 2564
เวลา: 09:19 น.
อัญชรี ดิษฐลักษณ์ เลขที่ใบขอรถ : 64-00256
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จ.พิษณุโลก สถานที่รับ : โภชนาการ
เพื่อ : ประชุม
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 02 มี.ค. 2564 08:00 ถึง : 02 มี.ค. 2564 16:30
237 24 ก.พ. 2564
เวลา: 15:59 น.
นิยดา เชียงเลน เลขที่ใบขอรถ : 64-00254
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.ลับแล สถานที่รับ : ศูนย์แพทย์
เพื่อ : ออกนิเทศนสพ.ปี5 ที่ออกฝึกปฏิบัติงาน
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 4
ตั้งแต่วันที่ : 10 มี.ค. 2564 13:00 ถึง : 10 มี.ค. 2564 15:00
238 24 ก.พ. 2564
เวลา: 15:58 น.
นิยดา เชียงเลน เลขที่ใบขอรถ : 64-00253
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.พิชัย สถานที่รับ : ศูนย์แพทย์
เพื่อ : ออกนิเทศนสพ.ปี5 ที่ออกฝึกปฏิบัติงาน
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 4
ตั้งแต่วันที่ : 09 มี.ค. 2564 13:00 ถึง : 09 มี.ค. 2564 15:00
239 24 ก.พ. 2564
เวลา: 15:56 น.
นิยดา เชียงเลน เลขที่ใบขอรถ : 64-00252
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : อต1 อต.2 สถานที่รับ : ศูนย์แพทย์
เพื่อ : ส่งครุภัณฑ์
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 02 มี.ค. 2564 10:00 ถึง : 02 มี.ค. 2564 11:00
240 24 ก.พ. 2564
เวลา: 14:23 น.
พรระพี น่วมศิริ เลขที่ใบขอรถ : 64-00251
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก กลุ่มโรคติดต่อ อาคาร 3 ชั้น 1 สถานที่รับ : ไม่มีเจ้าหน้าที่ไป ขอพขรรับยามาให้ค่ะ
เพื่อ : รับยาMDRTB
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 01 มี.ค. 2564 10:00 ถึง : 01 มี.ค. 2564 15:00
241 23 ก.พ. 2564
เวลา: 16:34 น.
สุพรรณี จันคำ เลขที่ใบขอรถ : 64-00249
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพสต. อ.เมือง อุตรดิตถ์ สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : เยี่ยมบ้านผู้ป่วยสุรา
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 31 มี.ค. 2564 08:30 ถึง : 31 มี.ค. 2564 16:30
242 23 ก.พ. 2564
เวลา: 16:33 น.
สุพรรณี จันคำ เลขที่ใบขอรถ : 64-00248
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพสต. อ.เมือง อุตรดิตถ์ สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : เยี่ยมบ้านผู้ป่วยสุรา
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 24 มี.ค. 2564 08:30 ถึง : 24 มี.ค. 2564 16:30
243 23 ก.พ. 2564
เวลา: 16:31 น.
สุพรรณี จันคำ เลขที่ใบขอรถ : 64-00247
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.ตรอน สถานที่รับ : โรงรถ / 0819710147 พญ.เนตรนภาให้โทรนัดสถานที่รับ
เพื่อ : extend. ตรอน
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 05 มี.ค. 2564 08:30 ถึง : 05 มี.ค. 2564 16:30
244 23 ก.พ. 2564
เวลา: 15:43 น.
วรรณพร แสงพานิชย์ เลขที่ใบขอรถ : 64-00246
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สสจ.อุตรดิตถ์ สถานที่รับ : ทางเข้า AMAZON ข้างตึก 100 ปี
เพื่อ : ตรวจสุขภาพเชิงรุก
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 5
ตั้งแต่วันที่ : 05 มี.ค. 2564 07:30 ถึง : 05 มี.ค. 2564 10:30
245 23 ก.พ. 2564
เวลา: 10:11 น.
ทิพวรรณ นาคเหล็ก (มีจันทร์) เลขที่ใบขอรถ : 64-00245
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : กสท.,ไฟฟ้า,ทีโอที,ประปา สถานที่รับ : หน้าตึกOPD
เพื่อ : ราชการ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 23 ก.พ. 2564 10:15 ถึง : 23 ก.พ. 2564 11:30
246 23 ก.พ. 2564
เวลา: 08:56 น.
นงนุช ใจใหญ่ เลขที่ใบขอรถ : 64-00244
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ธนาคารกรุงไทย , ธอส,ธกส,ออมสิน สถานที่รับ : หน้าตึกผู้ป่วยนอก(ตึกอำนวยการ)
เพื่อ : จ่ายเช็ค ฌกสกท. ชำระหนี้บุคคลที่สามพนักงาน จ่ายประกันสังคม ทำธุระกรรมด้านการเงินของโรงพยาบาล
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 23 ก.พ. 2564 09:00 ถึง : 23 ก.พ. 2564 12:00
247 22 ก.พ. 2564
เวลา: 14:29 น.
วานิชา กำทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-00242
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.สต.เครือข่ายอำเภอเมือง สถานที่รับ : ด้านข้างอาคารสนับสนุน 6 ชั้น
เพื่อ : นิเทศ ติดตามงานคุณภาพบริการในรพ.สต.เครือข่าย 21 แห่ง
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 10
ตั้งแต่วันที่ : 04 มี.ค. 2564 08:30 ถึง : 10 มี.ค. 2564 16:30
248 22 ก.พ. 2564
เวลา: 13:32 น.
ปภาดา โพธิ์คง เลขที่ใบขอรถ : 64-00241
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : จังหวัดสมุทรสาคร สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : ปฏิบัติภารกิจ Active surveillance (พื้นที่ระบาด Covid-19)
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 10
ตั้งแต่วันที่ : 31 ม.ค. 2564 05:00 ถึง : 06 ก.พ. 2564 20:00
249 19 ก.พ. 2564
เวลา: 12:15 น.
มยุรี โรจนอังกูร เลขที่ใบขอรถ : 64-00240
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : วัดนำ้หมี อ.ทองแสนขัน จ อุตรดิตถ์ สถานที่รับ : หน้าตึก icu ศัลยกรรม
เพื่อ : ร่วมงานฌปณกิจ ร่างผู้บริจาคอวัยวะ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 5
ตั้งแต่วันที่ : 20 ก.พ. 2564 13:00 ถึง : 20 ก.พ. 2564 16:00
250 19 ก.พ. 2564
เวลา: 09:24 น.
น้ำเค็ม คำเพ็ง เลขที่ใบขอรถ : 64-00239
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : วัดแสนขัน สถานที่รับ : หน้าตึกผู้ป่วยนอก
เพื่อ : สวดพระอภิธรรม
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 10
ตั้งแต่วันที่ : 19 ก.พ. 2564 18:30 ถึง : 19 ก.พ. 2564 22:00
251 19 ก.พ. 2564
เวลา: 08:42 น.
หทัยรัตน์ จิรนันทิพัทธิ เลขที่ใบขอรถ : 64-00238
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : บ้านวังโป่ง ต.วังกะพี้ สถานที่รับ : หน้าตึกศัลยกรรม 2
เพื่อ : ร่วมงานสวดพระอภิธรรม
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 8
ตั้งแต่วันที่ : 19 ก.พ. 2564 18:45 ถึง : 19 ก.พ. 2564 20:29
252 18 ก.พ. 2564
เวลา: 15:54 น.
วัชรพงศ์ เยาวรัตน์ เลขที่ใบขอรถ : 64-00237
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : บริษัทมงคลสมัย จำกัด สถานที่รับ : ตึกซักฟอก
เพื่อ : ติดตามและเก็บข้อมูลผู้ป่วย
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 19 ก.พ. 2564 08:30 ถึง : 19 ก.พ. 2564 11:00
253 18 ก.พ. 2564
เวลา: 14:41 น.
หทัยรัตน์ คูเกษมกิจ เลขที่ใบขอรถ : 64-00236
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สสอ.เมือง สถานที่รับ : 0819710147 พญ.เนตรนภาให้โทรนัดสถานที่รับ
เพื่อ : วิทยากร (รับแพทย์เนตรนภา)
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 19 ก.พ. 2564 09:00 ถึง : 19 ก.พ. 2564 12:00
254 18 ก.พ. 2564
เวลา: 13:26 น.
ยุพยงค์ เตชัย เลขที่ใบขอรถ : 64-00235
ประเภท : รถพยาบาล
สถานที่ไป : รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร สถานที่รับ : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
เพื่อ : ส่งต่อผู้ป่วย
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 0
ตั้งแต่วันที่ : 19 ก.พ. 2564 07:00 ถึง : 19 ก.พ. 2564 12:00
255 18 ก.พ. 2564
เวลา: 13:24 น.
สุวรรณา มณีจำนงค์ เลขที่ใบขอรถ : 64-00234
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : หน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
เพื่อ : รับเงินโครงการ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 18 ก.พ. 2564 14:30 ถึง : 18 ก.พ. 2564 16:00
256 17 ก.พ. 2564
เวลา: 15:28 น.
ศิริพร จีเอ้ย เลขที่ใบขอรถ : 64-00233
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.สต คุ้งตะเภา สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : ไปปฎิบัติงานที่ รพสต ให้บริการทันตกรรม
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 22 ก.พ. 2564 08:30 ถึง : 24 ก.พ. 2564 08:30
257 17 ก.พ. 2564
เวลา: 13:37 น.
พรทิพย์ เขียวจันทร์แสง เลขที่ใบขอรถ : 64-00232
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : วิสาหกิจชุมชนกระเทียม อ.น้ำปาด สถานที่รับ : โภชนาการ
เพื่อ : ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรอินทรีย์ประจำปี
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 7
ตั้งแต่วันที่ : 24 ก.พ. 2564 08:30 ถึง : 24 ก.พ. 2564 14:30
258 17 ก.พ. 2564
เวลา: 13:06 น.
สุภัครพร แพรขาว เลขที่ใบขอรถ : 64-00231
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สนามบินพิษณุโลก สถานที่รับ : สนามบินพิษณุโลก
เพื่อ : ส่งแลป
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 17 ก.พ. 2564 17:00 ถึง : 17 ก.พ. 2564 18:00
259 17 ก.พ. 2564
เวลา: 09:48 น.
อายุส ภมะราภา เลขที่ใบขอรถ : 64-00230
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ภูแก้วรีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ สถานที่รับ : บ้านพัก
เพื่อ : รับ-ส่ง
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 15 ก.พ. 2564 14:00 ถึง : 16 ก.พ. 2564 17:00
260 16 ก.พ. 2564
เวลา: 16:14 น.
สุพิชญา ใหม่ศรี เลขที่ใบขอรถ : 64-00229
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงแรมวังจันท์ จ.พิษณุโลก สถานที่รับ : งานยานพาหนะ
เพื่อ : ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ปี2564
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 24 ก.พ. 2564 07:30 ถึง : 24 ก.พ. 2564 16:30
261 16 ก.พ. 2564
เวลา: 14:57 น.
นิยดา เชียงเลน เลขที่ใบขอรถ : 64-00228
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : อต1, อต2 สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : รับ-ส่ง นสพ.ปี4และ 6
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 10
ตั้งแต่วันที่ : 17 ก.พ. 2564 08:30 ถึง : 17 ก.พ. 2564 12:00
262 16 ก.พ. 2564
เวลา: 13:00 น.
กนกวรรณ ขำฉา เลขที่ใบขอรถ : 64-00227
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.สต.21แห่ง ในเเขตอำเภอเมือง สถานที่รับ : หน้าตึก OPD
เพื่อ : ออกตรวจบัญชี รพ.สต.21แห่ง ในเขตอำเมือง
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 8
ตั้งแต่วันที่ : 24 ก.พ. 2564 08:30 ถึง : 25 ก.พ. 2564 16:30
263 16 ก.พ. 2564
เวลา: 11:10 น.
กรรณิการ์ โพธิ์งาม เลขที่ใบขอรถ : 64-00226
ประเภท : รถพยาบาล
สถานที่ไป : รับกลับจาก รพ. มหาราชเชียงใหม่ สถานที่รับ : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
เพื่อ : ส่งต่อผู้ป่วย
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 0
ตั้งแต่วันที่ : 16 ก.พ. 2564 11:07 ถึง : 16 ก.พ. 2564 23:07
264 16 ก.พ. 2564
เวลา: 10:55 น.
กรรณิการ์ โพธิ์งาม เลขที่ใบขอรถ : 64-00225
ประเภท : รถพยาบาล
สถานที่ไป : รพศ. ลำปาง สถานที่รับ : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
เพื่อ : ส่งต่อผู้ป่วย
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 0
ตั้งแต่วันที่ : 16 ก.พ. 2564 10:53 ถึง : 16 ก.พ. 2564 18:00
265 16 ก.พ. 2564
เวลา: 09:28 น.
ปภาดา โพธิ์คง เลขที่ใบขอรถ : 64-00224
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ (ศาลนอก) สถานที่รับ : หน้า OPD
เพื่อ : รับ-ส่ง คณะรองแพทย์ฟังการพิจารณาคดี
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 4
ตั้งแต่วันที่ : 22 ก.พ. 2564 08:30 ถึง : 22 ก.พ. 2564 12:00
266 16 ก.พ. 2564
เวลา: 09:06 น.
กรรณิการ์ โพธิ์งาม เลขที่ใบขอรถ : 64-00223
ประเภท : รถพยาบาล
สถานที่ไป : รพ. พุทธชินราช สถานที่รับ : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
เพื่อ : ส่งต่อผู้ป่วย
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 0
ตั้งแต่วันที่ : 14 ก.พ. 2564 14:00 ถึง : 14 ก.พ. 2564 18:00
267 15 ก.พ. 2564
เวลา: 15:51 น.
ชญาดา ภาณุวณิชชากร เลขที่ใบขอรถ : 64-00222
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : อ.เมือง สถานที่รับ : หน้าตึก ICU Sx
เพื่อ : เยี่ยมบ้านผู้ป่วยระยะสุดท้าย
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 7
ตั้งแต่วันที่ : 30 มี.ค. 2564 13:00 ถึง : 30 มี.ค. 2564 16:00
268 15 ก.พ. 2564
เวลา: 15:51 น.
ชญาดา ภาณุวณิชชากร เลขที่ใบขอรถ : 64-00221
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : อ.เมือง สถานที่รับ : หน้าตึก ICU Sx
เพื่อ : เยี่ยมบ้านผู้ป่วยระยะสุดท้าย
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 7
ตั้งแต่วันที่ : 23 มี.ค. 2564 13:00 ถึง : 23 มี.ค. 2564 16:00
269 15 ก.พ. 2564
เวลา: 15:50 น.
ชญาดา ภาณุวณิชชากร เลขที่ใบขอรถ : 64-00220
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : อ.เมือง สถานที่รับ : หน้าตึก ICU Sx
เพื่อ : เยี่ยมบ้านผู้ป่วยระยะสุดท้าย
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 7
ตั้งแต่วันที่ : 16 มี.ค. 2564 13:00 ถึง : 16 มี.ค. 2564 16:00
270 15 ก.พ. 2564
เวลา: 15:50 น.
ชญาดา ภาณุวณิชชากร เลขที่ใบขอรถ : 64-00219
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : อ.เมือง สถานที่รับ : หน้าตึก ICU Sx
เพื่อ : เยี่ยมบ้านผู้ป่วยระยะสุดท้าย
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 7
ตั้งแต่วันที่ : 09 มี.ค. 2564 13:00 ถึง : 09 มี.ค. 2564 16:00
271 15 ก.พ. 2564
เวลา: 15:46 น.
ชญาดา ภาณุวณิชชากร เลขที่ใบขอรถ : 64-00218
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : อ.เมือง สถานที่รับ : หน้าตึก ICU Sx
เพื่อ : เยี่ยมบ้านผู้ป่วยระยะสุดท้าย
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 7
ตั้งแต่วันที่ : 02 มี.ค. 2564 13:00 ถึง : 02 มี.ค. 2564 16:00
272 15 ก.พ. 2564
เวลา: 14:18 น.
อรุณรัตน์ สุทธเขตต์ เลขที่ใบขอรถ : 64-00217
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.สต.ห้วยฮ้า (บ้านด่านนาขาม) สถานที่รับ : หน้าตึกกลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
เพื่อ : ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยประสบปัญหาการดูแล/ญาติ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 16 ก.พ. 2564 09:00 ถึง : 16 ก.พ. 2564 12:00
273 15 ก.พ. 2564
เวลา: 13:11 น.
หทัยรัตน์ จิรนันทิพัทธิ เลขที่ใบขอรถ : 64-00215
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สถานที่รับ : หลังตึกอาคารซักฟอก
เพื่อ : ประชุมพิจารณาประเมินผลงานตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 22 ก.พ. 2564 07:00 ถึง : 22 ก.พ. 2564 16:00
274 15 ก.พ. 2564
เวลา: 09:10 น.
นิภาพันธ์ มานักฆ้อง เลขที่ใบขอรถ : 64-00214
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : วัดนาทะเล สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : ฟังสวดพระอภิธรรมศพบิดาของภญ.มัณทนา คันทะเรศร์
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 10
ตั้งแต่วันที่ : 15 ก.พ. 2564 19:30 ถึง : 15 ก.พ. 2564 21:00
275 15 ก.พ. 2564
เวลา: 08:53 น.
พรรณิกา เก่าตระกูล เลขที่ใบขอรถ : 64-00213
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : วัดหมอนไม้ สถานที่รับ : วัดหมอนไม้
เพื่อ : ร่วมงานฌาปนกิจศพนายจร หลวงปันตัน บิดาของน.ส.กัญญารัตน์ คำปัน ผู้ช่วยเหลือคนไข้หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม ร.พ.อุตรดิตถ์
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 10
ตั้งแต่วันที่ : 15 ก.พ. 2564 15:00 ถึง : 15 ก.พ. 2564 16:30
276 15 ก.พ. 2564
เวลา: 08:37 น.
สมเจตน์ ชัยเจริญ เลขที่ใบขอรถ : 64-00212
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : จ.เพชรบูรณ์ สถานที่รับ : บ้านพักนอกโรงพยาบาล
เพื่อ : ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 15 ก.พ. 2564 13:00 ถึง : 16 ก.พ. 2564 21:00
277 10 ก.พ. 2564
เวลา: 16:20 น.
สมเจตน์ ชัยเจริญ เลขที่ใบขอรถ : 64-00211
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก สถานที่รับ : บ้านพักนอกโรงพยาบาล
เพื่อ : ประชุมเตรียมตรวจราชการเขตฯ2 (รอบปกติ)
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 19 ก.พ. 2564 05:00 ถึง : 19 ก.พ. 2564 16:00
278 10 ก.พ. 2564
เวลา: 16:18 น.
สมเจตน์ ชัยเจริญ เลขที่ใบขอรถ : 64-00210
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก สถานที่รับ : บ้านพักนอกโรงพยาบาล
เพื่อ : ประชุมเตรียมตรวจราชการเขตฯ2 (รอบปกติ)
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 18 ก.พ. 2564 06:30 ถึง : 18 ก.พ. 2564 16:00
279 09 ก.พ. 2564
เวลา: 13:04 น.
กฤษณะ พวงทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-00207
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.สต.บ้านเกาะ สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : ตืดตามเยี่ยมบ้านและประเมินคนไข้จิตเวช
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 15 ก.พ. 2564 13:30 ถึง : 15 ก.พ. 2564 16:00
280 09 ก.พ. 2564
เวลา: 09:49 น.
ณัฐวุฒิ เสวกมหารี เลขที่ใบขอรถ : 64-00206
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สสจ อุตรดิตถ์ สถานที่รับ : หน้าตึก OPD
เพื่อ : ประชุมเรื่องกรอบอัตรากำลัง
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 4
ตั้งแต่วันที่ : 09 ก.พ. 2564 12:45 ถึง : 09 ก.พ. 2564 16:30
281 08 ก.พ. 2564
เวลา: 15:42 น.
ศุภลักษ์ ราตรีพรทิพย์ เลขที่ใบขอรถ : 64-00203
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จ.พิษณุโลก สถานที่รับ : ด้านหลังอาคารสนับสนุน (ตึกซักฟอก)
เพื่อ : เข้าร่วมประชุมราชการ เพื่อพัฒนาเครือข่ายการจัดตั้งศูนย์สุขภาพดีวัยทำงานของโรงพยาบาลและสถานประกอบการ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 22 ก.พ. 2564 07:00 ถึง : 22 ก.พ. 2564 16:30
282 08 ก.พ. 2564
เวลา: 14:15 น.
รัชฎาพร จันทร เลขที่ใบขอรถ : 64-00202
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : หน้าร้านเสริมสวย อาคารซักฟอก
เพื่อ : รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2564 แก่ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่เรือนจำ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 5
ตั้งแต่วันที่ : 22 ก.พ. 2564 08:00 ถึง : 23 ก.พ. 2564 16:00
283 08 ก.พ. 2564
เวลา: 14:13 น.
รัชฎาพร จันทร เลขที่ใบขอรถ : 64-00201
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ (ขอรถ Ambulance) สถานที่รับ : -
เพื่อ : รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2564 แก่ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่เรือนจำ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 22 ก.พ. 2564 08:30 ถึง : 23 ก.พ. 2564 16:00
284 08 ก.พ. 2564
เวลา: 14:01 น.
อภิญญา ตันเจริญ เลขที่ใบขอรถ : 64-00200
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงพยาบาลพุทธชินราช สถานที่รับ : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
เพื่อ : รับรถ Mobile X-RAY
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 11 ก.พ. 2564 08:30 ถึง : 11 ก.พ. 2564 16:30
285 08 ก.พ. 2564
เวลา: 13:31 น.
อภิญญา ตันเจริญ เลขที่ใบขอรถ : 64-00199
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.พุทธชินราช สถานที่รับ : รพ.อุตรดิตถ์
เพื่อ : ส่งรถ Mobile X-Ray
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 20 ก.พ. 2564 08:30 ถึง : 20 ก.พ. 2564 16:30
286 08 ก.พ. 2564
เวลา: 13:07 น.
กัลยารัตน์ สินรวม เลขที่ใบขอรถ : 64-00197
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : รับวัสดุการแพทย์
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 08 ก.พ. 2564 14:30 ถึง : 08 ก.พ. 2564 15:00
287 08 ก.พ. 2564
เวลา: 11:42 น.
นงเยาว์ เสมอใจ เลขที่ใบขอรถ : 64-00196
ประเภท : รถพยาบาล
สถานที่ไป : รพ.ศูนย์ลำปาง สถานที่รับ : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
เพื่อ : ส่งต่อผู้ป่วย
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 0
ตั้งแต่วันที่ : 09 ก.พ. 2564 06:00 ถึง : 09 ก.พ. 2564 08:00
288 08 ก.พ. 2564
เวลา: 10:09 น.
สุชาดา เสวกระโทก เลขที่ใบขอรถ : 64-00195
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สถานประกอบกิจการแต่งแร่ดินขาว (บริษัทศิลาพิชัย บริษัทเจเจพี คอนกรีต บริษัท พงศกร จำกัด) สถานที่รับ : ตึกซักฟอก
เพื่อ : สำรวจสถานประกอบการแต่งแร่ดินขาวร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 4
ตั้งแต่วันที่ : 23 ก.พ. 2564 08:30 ถึง : 25 ก.พ. 2564 18:30
289 05 ก.พ. 2564
เวลา: 15:14 น.
พรทิพย์ เขียวจันทร์แสง เลขที่ใบขอรถ : 64-00194
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สสจ.อต. สถานที่รับ : โภชนาการ
เพื่อ : จัดเลี้ยงอาหารผู้ตรวจ วันที่ 9,10 ก.พ.64 10.00น.-13.30น.
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 5
ตั้งแต่วันที่ : 10 ก.พ. 2564 10:00 ถึง : 10 ก.พ. 2564 13:30
290 05 ก.พ. 2564
เวลา: 15:08 น.
พรทิพย์ เขียวจันทร์แสง เลขที่ใบขอรถ : 64-00193
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สสจ.อต. สถานที่รับ : โภชนาการ
เพื่อ : จัดเลี้ยงอาหารผู้ตรวจ วันที่ 9,10 ก.พ.64 10.00น.-13.30น.
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 5
ตั้งแต่วันที่ : 09 ก.พ. 2564 10:00 ถึง : 10 ก.พ. 2564 13:30
291 05 ก.พ. 2564
เวลา: 14:59 น.
ศิริพร จีเอ้ย เลขที่ใบขอรถ : 64-00192
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.สต คุ้งตะเภา สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : ไปปฎิบัติงานที่ รพสต ให้บริการทันตกรรม
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 08 ก.พ. 2564 08:00 ถึง : 10 ก.พ. 2564 08:00
292 05 ก.พ. 2564
เวลา: 14:56 น.
ทาริกา บุตรดา เลขที่ใบขอรถ : 64-00191
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : หน้าตึก ER เก่า
เพื่อ : ไปให้บริการทันตกรรมแก่เด็กนักเรียน ( พร้อมขนเครื่องมือทันตกรรมเยอะมาก)
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 4
ตั้งแต่วันที่ : 08 ก.พ. 2564 08:00 ถึง : 08 ก.พ. 2564 15:30
293 05 ก.พ. 2564
เวลา: 14:30 น.
ปภาดา โพธิ์คง เลขที่ใบขอรถ : 64-00190
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : มลฑลทหารบกที่ 35 สถานที่รับ : หน้า OPD
เพื่อ : ประชุม
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 09 ก.พ. 2564 08:00 ถึง : 09 ก.พ. 2564 14:30
294 05 ก.พ. 2564
เวลา: 12:01 น.
กรรณิการ์ โพธิ์งาม เลขที่ใบขอรถ : 64-00188
ประเภท : รถพยาบาล
สถานที่ไป : รพศ. ลำปาง สถานที่รับ : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
เพื่อ : ส่งต่อผู้ป่วย
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 0
ตั้งแต่วันที่ : 06 ก.พ. 2564 09:00 ถึง : 06 ก.พ. 2564 15:00
295 05 ก.พ. 2564
เวลา: 09:15 น.
ศิวิพรรณ สุเภากิจ เลขที่ใบขอรถ : 64-00187
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สถานีวิทยุ สวท.อุตรดิตถ์ สถานที่รับ : หน้า OPD
เพื่อ : จัดรายการวิทยุกระจายเสียง
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 18 ก.พ. 2564 13:45 ถึง : 18 ก.พ. 2564 15:30
296 04 ก.พ. 2564
เวลา: 15:10 น.
นลินวิไล ปันลาด เลขที่ใบขอรถ : 64-00186
ประเภท : รถพยาบาล
สถานที่ไป : โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง สถานที่รับ : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
เพื่อ : ส่งต่อผู้ป่วย
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 0
ตั้งแต่วันที่ : 05 ก.พ. 2564 06:00 ถึง : 05 ก.พ. 2564 12:00
297 04 ก.พ. 2564
เวลา: 13:13 น.
นิภาพร กันยะมี เลขที่ใบขอรถ : 64-00185
ประเภท : รถพยาบาล
สถานที่ไป : รับกลับ สถานที่รับ : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
เพื่อ : ส่งต่อผู้ป่วย
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 0
ตั้งแต่วันที่ : 04 ก.พ. 2564 14:00 ถึง : 04 ก.พ. 2564 18:00
298 04 ก.พ. 2564
เวลา: 11:23 น.
สนอง ล้วนรัตนากร เลขที่ใบขอรถ : 64-00184
ประเภท : รถพยาบาล
สถานที่ไป : โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ สถานที่รับ : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
เพื่อ : ส่งต่อผู้ป่วย
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 0
ตั้งแต่วันที่ : 04 ก.พ. 2564 14:00 ถึง : 04 ก.พ. 2564 00:00
299 04 ก.พ. 2564
เวลา: 09:12 น.
ฐิตารีย์ สุวรรณาลัย เลขที่ใบขอรถ : 64-00183
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : อต.1 สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : ตรวจรักษาผู้ป่วย
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 10 ก.พ. 2564 08:30 ถึง : 10 ก.พ. 2564 12:00
300 04 ก.พ. 2564
เวลา: 09:03 น.
นงลักษณ์ เครือเมือง เลขที่ใบขอรถ : 64-00182
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สถานที่รับ : บ้านพัก ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ฯ (นพ.วัชรพล ภูนวล)
เพื่อ : รับ - ส่ง นพ.วัชรพล ภูนวล เป็นอาจารย์พิเศษสอนนิสิตชั้นปีที่ 4 รายวิชาการบริหารจัดการทางทัศมาตรศาสตร์ฯ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 06 ก.พ. 2564 12:00 ถึง : 06 ก.พ. 2564 19:00
301 04 ก.พ. 2564
เวลา: 08:59 น.
สุดสายธาร เงินมูล เลขที่ใบขอรถ : 64-00181
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : ผู้ป่วยนอก OTD
เพื่อ : ติดต่อราชการ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 04 ก.พ. 2564 09:00 ถึง : 04 ก.พ. 2564 12:00
302 03 ก.พ. 2564
เวลา: 14:43 น.
ลภัสรดา อัจฉริยวงค์กุล เลขที่ใบขอรถ : 64-00180
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : คืน - รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 25 ก.พ. 2564 04:00 ถึง : 25 ก.พ. 2564 22:00
303 03 ก.พ. 2564
เวลา: 10:38 น.
เบญจมาศ แก้วใจ เลขที่ใบขอรถ : 64-00178
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : อต.1 อต.2 สถานที่รับ : หน้าสหกรณ์เก่า
เพื่อ : เยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหาซับซ้อน
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 25 ก.พ. 2564 08:30 ถึง : 25 ก.พ. 2564 16:00
304 03 ก.พ. 2564
เวลา: 10:38 น.
เบญจมาศ แก้วใจ เลขที่ใบขอรถ : 64-00177
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.สต.วังกะพี้ สถานที่รับ : หน้าสหกรณ์เก่า
เพื่อ : เยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหาซับซ้อน
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 23 ก.พ. 2564 08:30 ถึง : 23 ก.พ. 2564 16:00
305 03 ก.พ. 2564
เวลา: 10:37 น.
เบญจมาศ แก้วใจ เลขที่ใบขอรถ : 64-00176
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.สต.ถ้ำฉลอง สถานที่รับ : หน้าสหกรณ์เก่า
เพื่อ : เยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหาซับซ้อน
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 18 ก.พ. 2564 08:30 ถึง : 18 ก.พ. 2564 16:00
306 03 ก.พ. 2564
เวลา: 10:36 น.
เบญจมาศ แก้วใจ เลขที่ใบขอรถ : 64-00175
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.สต.หาดงิ้ว สถานที่รับ : หน้าสหกรณ์เก่า
เพื่อ : เยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหาซับซ้อน
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 15 ก.พ. 2564 08:30 ถึง : 15 ก.พ. 2564 16:00
307 03 ก.พ. 2564
เวลา: 10:35 น.
เบญจมาศ แก้วใจ เลขที่ใบขอรถ : 64-00174
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.สต.งิ้วงาม สถานที่รับ : หน้าสหกรณ์เก่า
เพื่อ : เยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหาซับซ้อน
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 4
ตั้งแต่วันที่ : 11 ก.พ. 2564 08:30 ถึง : 11 ก.พ. 2564 16:00
308 03 ก.พ. 2564
เวลา: 08:47 น.
หทัยรัตน์ จิรนันทิพัทธิ เลขที่ใบขอรถ : 64-00172
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงพยาบาลสุโขทัย สถานที่รับ : หน้าตึก ICU S
เพื่อ : ประชุมพิจารณาประเมินผลงานตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 08 ก.พ. 2564 07:30 ถึง : 08 ก.พ. 2564 16:30
309 03 ก.พ. 2564
เวลา: 08:28 น.
วานิชา กำทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-00171
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : วัดเด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ สถานที่รับ : หน้าตึกศัลกรรม
เพื่อ : ร่วมพิธีฌาปณกิจศพ นายตา ดอกพิกุลบิดาคุณเตือนจิตร แขรั้ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รองหัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม กลุ่มภารกิจปฐมภูมิ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 10
ตั้งแต่วันที่ : 04 ก.พ. 2564 12:00 ถึง : 04 ก.พ. 2564 16:00
310 02 ก.พ. 2564
เวลา: 15:55 น.
กนกวรรณ ขำฉา เลขที่ใบขอรถ : 64-00170
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.สต.ในเขตอำเภอเมือง 21 แห่ง สถานที่รับ : หน้าตึก OPD
เพื่อ : ออกตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 8
ตั้งแต่วันที่ : 16 ก.พ. 2564 08:30 ถึง : 19 ก.พ. 2564 16:30
311 02 ก.พ. 2564
เวลา: 14:25 น.
หทัยรัตน์ จิรนันทิพัทธิ เลขที่ใบขอรถ : 64-00169
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สสจ.อุตรดิตถ์ สถานที่รับ : หลังตึกอาคารซักฟอก
เพื่อ : ประชุมคณะทำงานพี่เลี้ยงประเมินผลงานตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 6
ตั้งแต่วันที่ : 04 ก.พ. 2564 08:30 ถึง : 05 ก.พ. 2564 16:00
312 02 ก.พ. 2564
เวลา: 09:44 น.
ทาริกา บุตรดา เลขที่ใบขอรถ : 64-00168
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : เรือนจำกลางอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : หน้าตึกร้อยปี
เพื่อ : ไปให้บริการทันตกรรม( ถอนฟัน ) นักโทษในเรือนจำ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 4
ตั้งแต่วันที่ : 11 ก.พ. 2564 08:00 ถึง : 11 ก.พ. 2564 15:30
313 01 ก.พ. 2564
เวลา: 15:45 น.
นิยดา เชียงเลน เลขที่ใบขอรถ : 64-00167
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : อต.2 สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : รับ-ส่งนสพ.ปี4 ไปฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 4
ตั้งแต่วันที่ : 04 ก.พ. 2564 08:30 ถึง : 04 ก.พ. 2564 16:00
314 01 ก.พ. 2564
เวลา: 15:43 น.
นิยดา เชียงเลน เลขที่ใบขอรถ : 64-00166
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : อต.1 สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : รับ-ส่งนสพ.ปี4 ไปฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 04 ก.พ. 2564 08:30 ถึง : 04 ก.พ. 2564 12:00
315 01 ก.พ. 2564
เวลา: 15:40 น.
นิยดา เชียงเลน เลขที่ใบขอรถ : 64-00165
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.ท่าปลา สถานที่รับ : หอพักนสพ.
เพื่อ : รับ-ส่งนสพ.ปี6 ออกฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 4
ตั้งแต่วันที่ : 20 ก.พ. 2564 09:00 ถึง : 24 ก.พ. 2564 13:00
316 01 ก.พ. 2564
เวลา: 14:24 น.
สุพัตรา อินทร์น้อม เลขที่ใบขอรถ : 64-00164
ประเภท : รถพยาบาล
สถานที่ไป : รพ.ลำปาง สถานที่รับ : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
เพื่อ : ส่งต่อผู้ป่วย
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 0
ตั้งแต่วันที่ : 02 ก.พ. 2564 10:00 ถึง : 02 ก.พ. 2564 18:23
317 01 ก.พ. 2564
เวลา: 12:51 น.
มนชวัน จันมี เลขที่ใบขอรถ : 64-00163
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : บ้านผู้ป่วยข้างศูนย์ขนส่ง สถานที่รับ : กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
เพื่อ : เยี่ยมผู้ป่วย
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 02 ก.พ. 2564 13:30 ถึง : 02 ก.พ. 2564 16:00
318 01 ก.พ. 2564
เวลา: 12:04 น.
นงลักษณ์ รอดมั่น เลขที่ใบขอรถ : 64-00162
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : หน้าตึก OPD
เพื่อ : รับ-ส่ง นพ.ยุทธศักดิ์ โอสถธนากร และ นพ.สมเจตน์ ชัยเจริญ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 05 ก.พ. 2564 08:45 ถึง : 05 ก.พ. 2564 16:00
319 01 ก.พ. 2564
เวลา: 10:06 น.
มนชวัน จันมี เลขที่ใบขอรถ : 64-00161
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ชุมชนหลัง รพช. และ ธรรมาธิปไตย สถานที่รับ : หน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
เพื่อ : เยี่ยมติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 01 ก.พ. 2564 13:30 ถึง : 01 ก.พ. 2564 16:00
320 01 ก.พ. 2564
เวลา: 09:59 น.
ชมพูนุท ศรีวิชัย เลขที่ใบขอรถ : 64-00160
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถฺ์ สถานที่รับ : หน้าตึกICUศัลยกรรม
เพื่อ : รับคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 600 เล่ม
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 02 ก.พ. 2564 14:00 ถึง : 02 ก.พ. 2564 15:00
321 29 ม.ค. 2564
เวลา: 14:58 น.
นงลักษณ์ ปาลาศ เลขที่ใบขอรถ : 64-00159
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : คลังจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : ตึกผู้ป่วยนอก
เพื่อ : ติดต่อราชการ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 29 ม.ค. 2564 15:30 ถึง : 29 ม.ค. 2564 14:30
322 28 ม.ค. 2564
เวลา: 14:09 น.
ลภัสรดา อัจฉริยวงค์กุล เลขที่ใบขอรถ : 64-00158
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สสจ.อุตรดิตถ์ สถานที่รับ : OPD ผู้ป่วยนอก
เพื่อ : ประชุมคณะทำงานบริหารทรัพยากรด้านกำลังคน จังหวัดอุตรดิตถ์
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 29 ม.ค. 2564 11:00 ถึง : 29 ม.ค. 2564 16:30
323 28 ม.ค. 2564
เวลา: 12:34 น.
รัชนีบูล มรม่วง เลขที่ใบขอรถ : 64-00156
ประเภท : รถพยาบาล
สถานที่ไป : รพ.ลำปาง สถานที่รับ : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
เพื่อ : ส่งต่อผู้ป่วย
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 0
ตั้งแต่วันที่ : 26 ม.ค. 2564 19:00 ถึง : 26 ม.ค. 2564 23:50
324 28 ม.ค. 2564
เวลา: 09:42 น.
สุพรรณี จันคำ เลขที่ใบขอรถ : 64-00155
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพสต. อ.เมือง อุตรดิตถ์ สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : เยี่ยมบ้านผู้ป่วยสุรา
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 15 ก.พ. 2564 08:30 ถึง : 15 ก.พ. 2564 16:30
325 28 ม.ค. 2564
เวลา: 09:27 น.
สุพรรณี จันคำ เลขที่ใบขอรถ : 64-00154
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพสต. อ.เมือง อุตรดิตถ์ สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : เยี่ยมบ้านผู้ป่วยสุรา
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 05 ก.พ. 2564 08:30 ถึง : 05 ก.พ. 2564 16:30
326 27 ม.ค. 2564
เวลา: 16:47 น.
พิรานันท์ ดวงอิน เลขที่ใบขอรถ : 64-00153
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ม่อนสามัคคี หมู่2 ตำบลด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
เพื่อ : ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยสูงอายุไตระยะท้าย
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 28 ม.ค. 2564 09:00 ถึง : 28 ม.ค. 2564 13:00
327 27 ม.ค. 2564
เวลา: 16:19 น.
อดุลย์ ชัยคุณสมบัติ เลขที่ใบขอรถ : 64-00152
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : หน้าตึกผู้ป่วยนอก (OPD)
เพื่อ : ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 28 ม.ค. 2564 08:45 ถึง : 28 ม.ค. 2564 16:30
328 27 ม.ค. 2564
เวลา: 13:36 น.
นิยดา เชียงเลน เลขที่ใบขอรถ : 64-00151
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.ลับแล สถานที่รับ : หอพักนสพ.
เพื่อ : รับ-ส่งนสพ.ปี5 ออกฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 4
ตั้งแต่วันที่ : 01 มี.ค. 2564 09:00 ถึง : 01 มี.ค. 2564 00:00
329 27 ม.ค. 2564
เวลา: 13:32 น.
นิยดา เชียงเลน เลขที่ใบขอรถ : 64-00150
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.พิชัย, รพ.ทองแสนขัน สถานที่รับ : หอพักนสพ.
เพื่อ : รับ-ส่งนสพ.ปี5 ออกฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 8
ตั้งแต่วันที่ : 01 มี.ค. 2564 08:30 ถึง : 01 มี.ค. 2564 00:00
330 27 ม.ค. 2564
เวลา: 13:28 น.
นิยดา เชียงเลน เลขที่ใบขอรถ : 64-00149
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : เกษตรอินทรีย์ ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : รับ-ส่งเจ้าหน้าที่ดูแลนสพ.ปี5 ดูงาน
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 5
ตั้งแต่วันที่ : 11 ก.พ. 2564 08:30 ถึง : 11 ม.ค. 2564 12:00
331 27 ม.ค. 2564
เวลา: 13:26 น.
นิยดา เชียงเลน เลขที่ใบขอรถ : 64-00148
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : เกษตรอินทรีย์ ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : รับส่ง-ส่ง นสพ.ปี5 ออกดูงานในรายวิชา cfom2
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 10
ตั้งแต่วันที่ : 11 ก.พ. 2564 08:30 ถึง : 11 ก.พ. 2564 12:00
332 27 ม.ค. 2564
เวลา: 11:33 น.
นิยดา เชียงเลน เลขที่ใบขอรถ : 64-00147
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.ท่าปลา สถานที่รับ : หอพักนสพ.
เพื่อ : รับ-ส่งนสพ.ปี6 ออกฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 4
ตั้งแต่วันที่ : 22 ก.พ. 2564 09:00 ถึง : 24 ก.พ. 2564 13:00
333 27 ม.ค. 2564
เวลา: 11:31 น.
นิยดา เชียงเลน เลขที่ใบขอรถ : 64-00146
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : อต.2 สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : รับ-ส่งนสพ.ปี6 ออกฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 19 ก.พ. 2564 08:30 ถึง : 19 ก.พ. 2564 12:00
334 27 ม.ค. 2564
เวลา: 11:30 น.
นิยดา เชียงเลน เลขที่ใบขอรถ : 64-00145
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : อต.2 สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : รับ-ส่งนสพ.ปี6 ออกฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 18 ก.พ. 2564 08:30 ถึง : 18 ก.พ. 2564 12:00
335 27 ม.ค. 2564
เวลา: 11:27 น.
นิยดา เชียงเลน เลขที่ใบขอรถ : 64-00144
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : อต.1 อต.2 สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : รับ-ส่งนสพ.ปี6 ออกฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 4
ตั้งแต่วันที่ : 17 ก.พ. 2564 13:00 ถึง : 17 ก.พ. 2564 15:00
336 27 ม.ค. 2564
เวลา: 11:23 น.
นิยดา เชียงเลน เลขที่ใบขอรถ : 64-00142
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : อต.2 สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : รับ-ส่งนสพ.ปี6 ออกฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 16 ก.พ. 2564 08:30 ถึง : 16 ก.พ. 2564 12:00
337 27 ม.ค. 2564
เวลา: 11:22 น.
นิยดา เชียงเลน เลขที่ใบขอรถ : 64-00141
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : อต.1 อต.2 สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : รับ-ส่งนสพ.ปี6 ออกฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 4
ตั้งแต่วันที่ : 15 ก.พ. 2564 08:30 ถึง : 15 ก.พ. 2564 12:00
338 27 ม.ค. 2564
เวลา: 11:20 น.
นิยดา เชียงเลน เลขที่ใบขอรถ : 64-00140
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : อต.1 อต.2 สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : รับ-ส่งนสพ.ปี6 ออกฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 4
ตั้งแต่วันที่ : 11 ก.พ. 2564 08:30 ถึง : 11 ก.พ. 2564 12:00
339 27 ม.ค. 2564
เวลา: 11:18 น.
นิยดา เชียงเลน เลขที่ใบขอรถ : 64-00139
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : อต.1 สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : รับ-ส่งนสพ.ปี6 ออกฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 4
ตั้งแต่วันที่ : 10 ก.พ. 2564 08:30 ถึง : 10 ก.พ. 2564 12:00
340 27 ม.ค. 2564
เวลา: 11:16 น.
นิยดา เชียงเลน เลขที่ใบขอรถ : 64-00138
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : อต.1 สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : รับ-ส่งนสพ.ปี6 ออกฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 09 ก.พ. 2564 13:00 ถึง : 09 ม.ค. 2564 15:00
341 27 ม.ค. 2564
เวลา: 11:15 น.
นิยดา เชียงเลน เลขที่ใบขอรถ : 64-00137
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : อต.2 สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : รับ-ส่งนสพ.ปี6 ออกฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 09 ก.พ. 2564 08:30 ถึง : 09 ก.พ. 2564 15:00
342 27 ม.ค. 2564
เวลา: 11:13 น.
นิยดา เชียงเลน เลขที่ใบขอรถ : 64-00136
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : อต.1 อต.2 สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : รับ-ส่งนสพ.ปี6 ออกฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 4
ตั้งแต่วันที่ : 08 ก.พ. 2564 08:30 ถึง : 08 ก.พ. 2564 15:00
343 27 ม.ค. 2564
เวลา: 11:09 น.
นิยดา เชียงเลน เลขที่ใบขอรถ : 64-00135
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.ท่าปลา สถานที่รับ : หอพักนสพ.
เพื่อ : รับ-ส่งนสพ.ปี6 ออกฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 5
ตั้งแต่วันที่ : 01 ก.พ. 2564 09:00 ถึง : 01 ก.พ. 2564 10:00
344 27 ม.ค. 2564
เวลา: 09:20 น.
รัชนีกร ใจคำสืบ เลขที่ใบขอรถ : 64-00134
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : วัดใหม่เจริญสุข ต.บ้านด่าน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ สถานที่รับ : หน้า icu surg
เพื่อ : ร่วมงานฌาปนกิจศพบิดา คุณชลธิชา ยาสมุทร เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 8
ตั้งแต่วันที่ : 28 ม.ค. 2564 13:00 ถึง : 28 ม.ค. 2564 16:00
345 27 ม.ค. 2564
เวลา: 09:17 น.
รัชนีกร ใจคำสืบ เลขที่ใบขอรถ : 64-00133
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : วัดใหม่เจริญสุข ต.บ้านด่าน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ สถานที่รับ : หน้า icu surg
เพื่อ : ร่วมงานสวดอภิธรรมศพบิดา คุณชลธิชา ยาสมุทร เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 8
ตั้งแต่วันที่ : 27 ม.ค. 2564 19:00 ถึง : 27 ม.ค. 2564 21:00
346 26 ม.ค. 2564
เวลา: 09:37 น.
สิรินาถ มีเจริญ เลขที่ใบขอรถ : 64-00131
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สสจ.อุตรดิตถ์ สถานที่รับ : หลังตึกอาคารซักฟอก
เพื่อ : ประชุม โรคหลอดเลือดหัวใจ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 26 ม.ค. 2564 13:00 ถึง : 26 ม.ค. 2564 16:00
347 26 ม.ค. 2564
เวลา: 09:32 น.
กัลยารัตน์ สินรวม เลขที่ใบขอรถ : 64-00130
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : อาคารพัสดุ
เพื่อ : รับวัสดุการแพทย์ที่ได้รับจัดสรรเพื่อป้องกันโควิด19 จำนวน 40 ลัง
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 26 ม.ค. 2564 14:00 ถึง : 26 ม.ค. 2564 15:00
348 25 ม.ค. 2564
เวลา: 15:36 น.
นิยดา เชียงเลน เลขที่ใบขอรถ : 64-00129
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : คณะแพทย์ฯ มน. สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : รับ-ส่งนสพ.ปี4 สอบ OSCE
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 10
ตั้งแต่วันที่ : 19 ก.พ. 2564 08:00 ถึง : 19 ก.พ. 2564 12:00
349 25 ม.ค. 2564
เวลา: 15:32 น.
นิยดา เชียงเลน เลขที่ใบขอรถ : 64-00128
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : อต.2 สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : รับ-ส่งนสพ.ปี4 ไปฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) :