จัดการ ใบขอรับบริการยานพาหนะรถยนต์

รายการใบขอรับบริการยานพาหนะรถยนต์

รอเจ้าหน้าที่รับเรื่อง รับเรืองเรียบร้อย ระหว่างเสนอผู้มีอำนาจ อนุมัติ ไม่อนุมัติ
ลำดับ วันที่ขอ ชื่อ-สกุล รายละเอียด สถานะ รายละเอียด
1 09 ธ.ค. 2564
เวลา: 11:30 น.
พจนีย์ ศักดิ์ศรี เลขที่ใบขอรถ : 64-01200
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ธนาคารกรุงไทย สถานที่รับ : หน้าวิทยาลัยพยาบาลอุตรดิตถ์
เพื่อ : ติดต่อราชการ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 09 ธ.ค. 2564 13:30 ถึง : 09 ธ.ค. 2564 14:30
2 08 ธ.ค. 2564
เวลา: 14:41 น.
ธณัทอร อินมา เลขที่ใบขอรถ : 64-01199
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี สถานที่รับ : ชั้น G ตึก 100 ปี
เพื่อ : ออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 10
ตั้งแต่วันที่ : 17 ธ.ค. 2564 06:30 ถึง : 17 ธ.ค. 2564 14:00
3 08 ธ.ค. 2564
เวลา: 14:01 น.
ศศิประภา ใจแก้ว เลขที่ใบขอรถ : 64-01198
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : หน้าวิทยาลัยพยาบาล
เพื่อ : ส่งเอกสาร
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 09 ธ.ค. 2564 09:30 ถึง : 09 ธ.ค. 2564 10:00
4 07 ธ.ค. 2564
เวลา: 15:35 น.
ธวัชร กองราช เลขที่ใบขอรถ : 64-01197
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รร.อบจ สถานที่รับ : หน้าตึก100ปี
เพื่อ : ประชุม
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 09 ธ.ค. 2564 10:20 ถึง : 09 ธ.ค. 2564 12:00
5 07 ธ.ค. 2564
เวลา: 15:33 น.
ธวัชร กองราช เลขที่ใบขอรถ : 64-01196
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สำนักงาน กกท. สถานที่รับ : หน้าตึก100ปี
เพื่อ : ประชุม
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 09 ธ.ค. 2564 13:50 ถึง : 09 ธ.ค. 2564 16:00
6 07 ธ.ค. 2564
เวลา: 15:18 น.
ปณิธี โกมลกาญจน เลขที่ใบขอรถ : 64-01195
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพพุทธชินราช สถานที่รับ : ห้องยาผู็ป่วยใน รพ พุทธชิราช
เพื่อ : รับยาฉฑาะะรายผู้ป่วย covid-19
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 08 ธ.ค. 2564 08:30 ถึง : 08 ธ.ค. 2564 10:30
7 07 ธ.ค. 2564
เวลา: 15:18 น.
ปณิธี โกมลกาญจน เลขที่ใบขอรถ : 64-01194
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพพุทธชินราช สถานที่รับ : ห้องยาผู็ป่วยใน รพ พุทธชิราช
เพื่อ : รับยาฉฑาะะรายผู้ป่วย covid-19
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 08 ธ.ค. 2564 08:30 ถึง : 08 ธ.ค. 2564 10:30
8 07 ธ.ค. 2564
เวลา: 12:42 น.
วานิชา กำทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-01193
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สอน.งิ้วงาม สถานที่รับ : บ้านพักพญ.กนกวรรณ สิทธิวิรัชธรรม
เพื่อ : รับการตรวจเยี่ยมจากมูลนิธิสอน.
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 08 ธ.ค. 2564 08:30 ถึง : 08 ธ.ค. 2564 13:00
9 07 ธ.ค. 2564
เวลา: 12:03 น.
นวมลภรณ์ อุ่นพา เลขที่ใบขอรถ : 64-01192
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : เรือนจำ อุตรดิตถ์ สถานที่รับ : หน้าทรวงอก
เพื่อ : ออกหน่วย ราชทัณฑ์ปันสุข (ขาไป 08.30 น. ขากลับขนของกลับประมาณ 15.00 น.)
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 09 ธ.ค. 2564 08:30 ถึง : 09 ธ.ค. 2564 15:00
10 07 ธ.ค. 2564
เวลา: 11:55 น.
นวมลภรณ์ อุ่นพา เลขที่ใบขอรถ : 64-01191
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : เรือนจำ อุตรดิตถ์ สถานที่รับ : หน้าทรวงอก
เพื่อ : ขนของออกหน่วย ราชทัณฑ์ปันสุขที่จะออกให้บริการในวันที่ 9 ธันวาคม 2564
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 08 ธ.ค. 2564 14:00 ถึง : 07 ธ.ค. 2564 15:00
11 07 ธ.ค. 2564
เวลา: 09:10 น.
สุวรรณา มณีจำนงค์ เลขที่ใบขอรถ : 64-01190
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ชุมชนสำราญฤทัย สถานที่รับ : หน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
เพื่อ : ฉีดวัคซีนให้ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 7
ตั้งแต่วันที่ : 09 ธ.ค. 2564 08:30 ถึง : 09 ธ.ค. 2564 16:00
12 03 ธ.ค. 2564
เวลา: 11:41 น.
กัลยารัตน์ สินรวม เลขที่ใบขอรถ : 64-01187
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : รับวัสดุการแพทย์ที่ได้รับจัดสรรเพื่อป้องกันโควิด19
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 03 ธ.ค. 2564 13:30 ถึง : 03 ธ.ค. 2564 14:30
13 02 ธ.ค. 2564
เวลา: 09:20 น.
มนชวัน จันมี เลขที่ใบขอรถ : 64-01185
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : เยี่ยมบ้าน ต.ท่าอิฐ สถานที่รับ : หน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
เพื่อ : เยี่ยมติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 08 ธ.ค. 2564 10:00 ถึง : 08 ธ.ค. 2564 12:00
14 02 ธ.ค. 2564
เวลา: 08:46 น.
ระย้า พัดภู่ เลขที่ใบขอรถ : 64-01184
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ตำบลท่าอิฐ สถานที่รับ : กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
เพื่อ : ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 03 ธ.ค. 2564 13:30 ถึง : 03 ธ.ค. 2564 16:00
15 01 ธ.ค. 2564
เวลา: 15:18 น.
ดวงนภา ภู่ดัด เลขที่ใบขอรถ : 64-01183
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โตโยต้า สถานที่รับ : โตโยต้า
เพื่อ : ฉีดวัคซิน Covid 19
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 02 ธ.ค. 2564 12:30 ถึง : 02 ธ.ค. 2564 04:30
16 01 ธ.ค. 2564
เวลา: 15:15 น.
ดวงนภา ภู่ดัด เลขที่ใบขอรถ : 64-01182
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : วัดอุตรดิตถ์ธรรมราม สถานที่รับ : วัดอุตรดิตถ์ธรรมราม
เพื่อ : ฉีดวัคซิน Covid 19
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 02 ธ.ค. 2564 07:30 ถึง : 02 ธ.ค. 2564 04:30
17 01 ธ.ค. 2564
เวลา: 11:58 น.
อรุณรัตน์ ศรีกอง เลขที่ใบขอรถ : 64-01180
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.สต.ม่อนดินแดง สถานที่รับ : หน้าห้องกลุ่มงานการพยาบาลชุมชน (ตึกฟิตเนส)
เพื่อ : ลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วยพิการประสบปัญหาทางสังคม
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 03 ธ.ค. 2564 09:00 ถึง : 03 ธ.ค. 2564 12:00
18 01 ธ.ค. 2564
เวลา: 11:58 น.
อรุณรัตน์ ศรีกอง เลขที่ใบขอรถ : 64-01179
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.สต.ม่อนดินแดง สถานที่รับ : หน้าห้องกลุ่มงานการพยาบาลชุมชน (ตึกฟิตเนส)
เพื่อ : ลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วยพิการประสบปัญหาทางสังคม
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 03 ธ.ค. 2564 09:00 ถึง : 03 ธ.ค. 2564 12:00
19 01 ธ.ค. 2564
เวลา: 09:34 น.
หทัยรัตน์ จิรนันทิพัทธิ เลขที่ใบขอรถ : 64-01178
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : ชั้น G อาคาร 100 ปี สาธารณสุขไทย
เพื่อ : ประชุมปรึกษาหารือ การจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 02 ธ.ค. 2564 14:30 ถึง : 02 ธ.ค. 2564 16:30
20 30 พ.ย. 2564
เวลา: 12:56 น.
อนัญญา สันติรักษ์พงษ์ เลขที่ใบขอรถ : 64-01177
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ศาลจังหวัด สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : ไปเป็นพยานศาล
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 01 ธ.ค. 2564 08:30 ถึง : 01 ธ.ค. 2564 00:30
21 30 พ.ย. 2564
เวลา: 12:53 น.
ธวัชร กองราช เลขที่ใบขอรถ : 64-01176
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ไปรับพระวัดใหญ่ สถานที่รับ : วัดใหญ่ท่าเสา
เพื่อ : ไปรับพระมาทำบุญ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 10
ตั้งแต่วันที่ : 01 ธ.ค. 2564 10:00 ถึง : 01 ธ.ค. 2564 00:00
22 29 พ.ย. 2564
เวลา: 14:36 น.
อรุณรัตน์ ศรีกอง เลขที่ใบขอรถ : 64-01175
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ตำบลบ้านด่านนาขาม สถานที่รับ : หน้าห้องกลุ่มงานการพยาบาลชุมชน (ตึกฟิตเนส)
เพื่อ : ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยประสบปัญหาทางสังคม
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 4
ตั้งแต่วันที่ : 03 ธ.ค. 2564 09:00 ถึง : 03 ธ.ค. 2564 12:00
23 29 พ.ย. 2564
เวลา: 13:36 น.
ธวัชร กองราช เลขที่ใบขอรถ : 64-01172
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ศาลากลาง สถานที่รับ : ชั้น G ตึกร้อยปี
เพื่อ : ประชุม
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 30 พ.ย. 2564 09:15 ถึง : 30 พ.ย. 2564 00:00
24 29 พ.ย. 2564
เวลา: 13:36 น.
ธวัชร กองราช เลขที่ใบขอรถ : 64-01171
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ศาลากลาง สถานที่รับ : ชั้น G ตึกร้อยปี
เพื่อ : ประชุม
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 30 พ.ย. 2564 09:15 ถึง : 30 พ.ย. 2564 00:00
25 26 พ.ย. 2564
เวลา: 15:52 น.
นงลักษณ์ ปาลาศ เลขที่ใบขอรถ : 64-01164
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ธ.อาคารสงเคราะห์ สาขาอุตรดิตถ์, ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อุตรดิตถ์, ธ.กรุงไทย จำกัด สาขาอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : หน้าวิทยาลัยพยาบาล
เพื่อ : ติดต่อราชการ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 29 พ.ย. 2564 09:30 ถึง : 29 พ.ย. 2564 11:00
26 25 พ.ย. 2564
เวลา: 17:25 น.
พจนีย์ ศักดิ์ศรี เลขที่ใบขอรถ : 64-01160
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ธนาคารกรุงไทย, สรรพากร สถานที่รับ : หน้าวิทยาลัยพยาบาล
เพื่อ : ส่งข้อมูลเงินเดือนเจ้าหน้าที่
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 26 พ.ย. 2564 08:30 ถึง : 26 พ.ย. 2564 09:30
27 24 พ.ย. 2564
เวลา: 16:23 น.
รุ่งทิวา ปูนกลาง เลขที่ใบขอรถ : 64-01158
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : ทางลงบันไดตึกซักฟอก
เพื่อ : ประชุม
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 5
ตั้งแต่วันที่ : 25 พ.ย. 2564 08:45 ถึง : 25 พ.ย. 2564 16:30
28 24 พ.ย. 2564
เวลา: 16:22 น.
ธวัชร กองราช เลขที่ใบขอรถ : 64-01157
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ศาลากลาง สถานที่รับ : ชั้น g ตึก 100 ปี
เพื่อ : ประชุม
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 26 พ.ย. 2564 13:15 ถึง : 26 พ.ย. 2564 16:00
29 24 พ.ย. 2564
เวลา: 15:24 น.
เอื้อมเดือน มณฑาทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-01156
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ธ.กรุงไทย สถานที่รับ : หน้า วิทยาลัยพยาบาล ฯ อต.
เพื่อ : ส่ง เงินเดือน - OT. จนท.รพ.อต. ประจำเดือน พย.2564
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 25 พ.ย. 2564 08:30 ถึง : 25 พ.ย. 2564 10:00
30 24 พ.ย. 2564
เวลา: 15:22 น.
เอื้อมเดือน มณฑาทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-01155
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ธ.กรุงไทย สถานที่รับ : หน้า วิทยาลัยพยาบาล ฯ อต.
เพื่อ : ส่ง เงินเดือน - OT. จนท.รพ.อต. ประจำเดือน พย.2564
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 24 พ.ย. 2564 08:30 ถึง : 24 พ.ย. 2564 10:00
31 24 พ.ย. 2564
เวลา: 10:32 น.
ศศิประภา ใจแก้ว เลขที่ใบขอรถ : 64-01152
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : หน้าวิทยาลัยพยาบาล
เพื่อ : ส่งเอกสาร
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 24 พ.ย. 2564 13:00 ถึง : 24 พ.ย. 2564 13:30
32 23 พ.ย. 2564
เวลา: 16:31 น.
ธวัชร กองราช เลขที่ใบขอรถ : 64-01151
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ศาลากลาง สถานที่รับ : ชั้น G ตึกร้อยปี
เพื่อ : ไปประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัด
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 24 พ.ย. 2564 08:50 ถึง : 24 พ.ย. 2564 12:00
33 23 พ.ย. 2564
เวลา: 08:50 น.
นงลักษณ์ ปาลาศ เลขที่ใบขอรถ : 64-01150
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สหกรณืออมทรัพย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : หน้าตึก 100 ปี
เพื่อ : ติดต่อราชการ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 23 พ.ย. 2564 09:30 ถึง : 23 พ.ย. 2564 10:00
34 22 พ.ย. 2564
เวลา: 14:35 น.
ภาวินี บัวกล้า เลขที่ใบขอรถ : 64-01149
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : เรือนจำ จ.อุตรดิตถ์ สถานที่รับ : ตึกซักฟอก
เพื่อ : ออกหน่วยฉีดวัคซีน COVID-19
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 5
ตั้งแต่วันที่ : 25 พ.ย. 2564 08:00 ถึง : 25 พ.ย. 2564 16:30
35 22 พ.ย. 2564
เวลา: 14:34 น.
ภาวินี บัวกล้า เลขที่ใบขอรถ : 64-01148
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : ตึกซักฟอก
เพื่อ : ออกหน่วยฉีดวัคซีน COVID-19
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 24 พ.ย. 2564 07:30 ถึง : 24 พ.ย. 2564 16:30
36 18 พ.ย. 2564
เวลา: 17:15 น.
พจนีย์ ศักดิ์ศรี เลขที่ใบขอรถ : 64-01146
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ธนาคารกรุงไทย สถานที่รับ : หน้าวิทยาลัยพยาบาล
เพื่อ : ติดต่อราชการ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 19 พ.ย. 2564 08:30 ถึง : 19 พ.ย. 2564 09:30
37 18 พ.ย. 2564
เวลา: 08:09 น.
ศศิประภา ใจแก้ว เลขที่ใบขอรถ : 64-01144
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ธนาคารกรุงไทย สถานที่รับ : หน้าวิทยาลัยพยาบาล
เพื่อ : ถอนเงิน
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 18 พ.ย. 2564 09:30 ถึง : 18 พ.ย. 2564 10:30
38 17 พ.ย. 2564
เวลา: 14:17 น.
รัชฎาภรณ์ บุญอยู่ เลขที่ใบขอรถ : 64-01143
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ช.ธรรมกิจจา ต.ท่าอิฐ อ.เมือง สถานที่รับ : หน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
เพื่อ : เยี่ยมติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 17 พ.ย. 2564 14:00 ถึง : 17 พ.ย. 2564 14:00
39 16 พ.ย. 2564
เวลา: 20:18 น.
พจนีย์ ศักดิ์ศรี เลขที่ใบขอรถ : 64-01142
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ธนาคารกรุงไทย, การไฟฟ้า สถานที่รับ : หน้าวิทยาลัยพยาบาล
เพื่อ : ติดต่อราชการ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 17 พ.ย. 2564 08:30 ถึง : 17 พ.ย. 2564 09:30
40 16 พ.ย. 2564
เวลา: 10:31 น.
บุษยมาศ ปันอิน เลขที่ใบขอรถ : 64-01141
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : เจ.เจ.พี สถานที่รับ : อาคารสนับสนุน (ตึกซักฟอก)
เพื่อ : ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 8
ตั้งแต่วันที่ : 23 ธ.ค. 2564 12:30 ถึง : 23 ธ.ค. 2564 16:30
41 16 พ.ย. 2564
เวลา: 10:31 น.
บุษยมาศ ปันอิน เลขที่ใบขอรถ : 64-01140
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ศิลาพิชัย/เอจี สถานที่รับ : อาคารสนับสนุน (ตึกซักฟอก)
เพื่อ : ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 8
ตั้งแต่วันที่ : 22 ธ.ค. 2564 12:30 ถึง : 22 ธ.ค. 2564 16:30
42 16 พ.ย. 2564
เวลา: 10:30 น.
บุษยมาศ ปันอิน เลขที่ใบขอรถ : 64-01139
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ส.อรุณ สถานที่รับ : อาคารสนับสนุน (ตึกซักฟอก)
เพื่อ : ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 8
ตั้งแต่วันที่ : 17 ธ.ค. 2564 12:30 ถึง : 17 ธ.ค. 2564 16:30
43 16 พ.ย. 2564
เวลา: 10:29 น.
บุษยมาศ ปันอิน เลขที่ใบขอรถ : 64-01138
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ไทยพานิช สถานที่รับ : อาคารสนับสนุน (ตึกซักฟอก)
เพื่อ : ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 8
ตั้งแต่วันที่ : 16 ธ.ค. 2564 12:30 ถึง : 16 ธ.ค. 2564 16:30
44 16 พ.ย. 2564
เวลา: 10:28 น.
บุษยมาศ ปันอิน เลขที่ใบขอรถ : 64-01137
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ฟอร์ด/นิสสัน อุตรดิตถ์ สถานที่รับ : อาคารสนับสนุน (ตึกซักฟอก)
เพื่อ : ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 8
ตั้งแต่วันที่ : 15 ธ.ค. 2564 12:30 ถึง : 15 ธ.ค. 2564 16:30
45 16 พ.ย. 2564
เวลา: 10:28 น.
บุษยมาศ ปันอิน เลขที่ใบขอรถ : 64-01136
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : หล่อวัฒนา สถานที่รับ : อาคารสนับสนุน (ตึกซักฟอก)
เพื่อ : ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 8
ตั้งแต่วันที่ : 09 ธ.ค. 2564 12:30 ถึง : 09 ธ.ค. 2564 16:30
46 16 พ.ย. 2564
เวลา: 10:27 น.
บุษยมาศ ปันอิน เลขที่ใบขอรถ : 64-01135
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : มงคลสมัย สถานที่รับ : อาคารสนับสนุน (ตึกซักฟอก)
เพื่อ : ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 8
ตั้งแต่วันที่ : 08 ธ.ค. 2564 12:30 ถึง : 08 ธ.ค. 2564 16:30
47 16 พ.ย. 2564
เวลา: 10:26 น.
บุษยมาศ ปันอิน เลขที่ใบขอรถ : 64-01134
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โตโยต้า อุตรดิตถ์ สถานที่รับ : อาคารสนับสนุน (ตึกซักฟอก)
เพื่อ : ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 8
ตั้งแต่วันที่ : 02 ธ.ค. 2564 12:30 ถึง : 02 ธ.ค. 2564 16:30
48 16 พ.ย. 2564
เวลา: 10:25 น.
บุษยมาศ ปันอิน เลขที่ใบขอรถ : 64-01133
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สนามฟุตซอล หน้าศาลากลางจังหวัด สถานที่รับ : อาคารสนับสนุน (ตึกซักฟอก)
เพื่อ : ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 7
ตั้งแต่วันที่ : 28 พ.ย. 2564 07:30 ถึง : 28 พ.ย. 2564 16:30
49 16 พ.ย. 2564
เวลา: 10:24 น.
บุษยมาศ ปันอิน เลขที่ใบขอรถ : 64-01132
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : เอเจไมนิ่ง สถานที่รับ : อาคารสนับสนุน (ตึกซักฟอก)
เพื่อ : ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 8
ตั้งแต่วันที่ : 30 พ.ย. 2564 12:30 ถึง : 30 พ.ย. 2564 16:30
50 16 พ.ย. 2564
เวลา: 10:23 น.
บุษยมาศ ปันอิน เลขที่ใบขอรถ : 64-01131
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงงานน้ำตาล(คุ้งตะเภา) สถานที่รับ : อาคารสนับสนุน (ตึกซักฟอก)
เพื่อ : ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 10
ตั้งแต่วันที่ : 26 พ.ย. 2564 07:30 ถึง : 26 พ.ย. 2564 16:00
51 16 พ.ย. 2564
เวลา: 10:21 น.
บุษยมาศ ปันอิน เลขที่ใบขอรถ : 64-01130
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ร.ร.อุตรดิตถ์ดรุณี สถานที่รับ : อาคารสนับสนุน (ตึกซักฟอก)
เพื่อ : ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 5
ตั้งแต่วันที่ : 21 พ.ย. 2564 12:00 ถึง : 21 พ.ย. 2564 16:30
52 16 พ.ย. 2564
เวลา: 10:20 น.
บุษยมาศ ปันอิน เลขที่ใบขอรถ : 64-01129
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ศรีพงษ์พาร์ค สถานที่รับ : อาคารสนับสนุน (ตึกซักฟอก)
เพื่อ : ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 5
ตั้งแต่วันที่ : 20 พ.ย. 2564 12:00 ถึง : 20 พ.ย. 2564 16:30
53 16 พ.ย. 2564
เวลา: 08:21 น.
ศศิประภา ใจแก้ว เลขที่ใบขอรถ : 64-01128
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ธนาคารกรุงไทย สถานที่รับ : หน้าวิทยาลัยพยาบาล
เพื่อ : ถอนเงิน
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 16 พ.ย. 2564 10:00 ถึง : 16 พ.ย. 2564 11:30
54 15 พ.ย. 2564
เวลา: 15:31 น.
ธวัชร กองราช เลขที่ใบขอรถ : 64-01127
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ท่าเรือเขื่อนสิริกิติ์ สถานที่รับ : ชั้น G ตึก 100 ปี
เพื่อ : เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน บริการฉีดวัคซีน
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 7
ตั้งแต่วันที่ : 13 พ.ย. 2564 08:00 ถึง : 13 พ.ย. 2564 16:30
55 15 พ.ย. 2564
เวลา: 15:30 น.
ธวัชร กองราช เลขที่ใบขอรถ : 64-01126
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ท่าเรือเขื่อนสิริกิติ์ สถานที่รับ : ชั้น G ตึก 100 ปี
เพื่อ : เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน บริการฉีดวัคซีน
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 13 พ.ย. 2564 08:00 ถึง : 13 พ.ย. 2564 16:30
56 15 พ.ย. 2564
เวลา: 14:44 น.
วัชรพงศ์ เยาวรัตน์ เลขที่ใบขอรถ : 64-01124
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.ศรีสังวร สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : ติดตามนิเทศโรงพยาบาลลูกข่ายคลินิกโรคฯ รวมกับทีมศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัย(ศูนย์สำโรง)
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 17 พ.ย. 2564 07:30 ถึง : 17 พ.ย. 2564 16:30
57 15 พ.ย. 2564
เวลา: 13:44 น.
รุ่งทิพย์ แพ่งเมือง เลขที่ใบขอรถ : 64-01123
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ม.1 ต.น้ำริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ สถานที่รับ : กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
เพื่อ : ทำ Focus group ผู้ป่วย
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 4
ตั้งแต่วันที่ : 18 พ.ย. 2564 09:00 ถึง : 18 พ.ย. 2564 13:00
58 15 พ.ย. 2564
เวลา: 13:43 น.
รุ่งทิพย์ แพ่งเมือง เลขที่ใบขอรถ : 64-01122
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ม.1 ต.น้ำริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ สถานที่รับ : กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
เพื่อ : ทำ Focus group ผู้ป่วย
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 4
ตั้งแต่วันที่ : 18 พ.ย. 2564 09:00 ถึง : 18 พ.ย. 2564 13:00
59 12 พ.ย. 2564
เวลา: 16:06 น.
รุ่งทิพย์ แพ่งเมือง เลขที่ใบขอรถ : 64-01120
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : วัดเขาแก้ว ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ สถานที่รับ : หน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
เพื่อ : เยี่ยมติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่วัดเขาแก้ว
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 4
ตั้งแต่วันที่ : 16 พ.ย. 2564 09:00 ถึง : 16 พ.ย. 2564 12:00
60 12 พ.ย. 2564
เวลา: 15:40 น.
ธวัชร กองราช เลขที่ใบขอรถ : 64-01119
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.พิชัย สถานที่รับ : หน้าตึก 100 ปี
เพื่อ : ไปประชุม
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 15 พ.ย. 2564 13:00 ถึง : 15 พ.ย. 2564 17:00
61 10 พ.ย. 2564
เวลา: 08:52 น.
ศิรวิทย์ ทองงามดี เลขที่ใบขอรถ : 64-01107
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : อำเภอท่าปลา สถานที่รับ : หลังซักฟอก
เพื่อ : ซ้อมแผน MCATT
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 6
ตั้งแต่วันที่ : 18 พ.ย. 2564 08:00 ถึง : 18 พ.ย. 2564 16:30
62 07 พ.ย. 2564
เวลา: 11:35 น.
ศิริพร จีเอ้ย เลขที่ใบขอรถ : 64-01090
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพสต.คุ้งตะเภา สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : บริการแระชาชนในพื้นที่
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 09 พ.ย. 2564 08:30 ถึง : 09 พ.ย. 2564 16:30
63 06 พ.ย. 2564
เวลา: 19:54 น.
กาญจนา เศวตเสรีธรรม เลขที่ใบขอรถ : 64-01088
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.พุทธชินราช สถานที่รับ : ห้องยา รพพุทธชินราช
เพื่อ : รับยา Remdesirvir
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 07 พ.ย. 2564 10:00 ถึง : 07 พ.ย. 2564 16:00
64 06 พ.ย. 2564
เวลา: 15:36 น.
พจนีย์ ศักดิ์ศรี เลขที่ใบขอรถ : 64-01087
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ธนาคารกรุงไทย สถานที่รับ : หน้าวิทยาลัยพยาบาล
เพื่อ : ติดต่อราชการ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 08 พ.ย. 2564 09:00 ถึง : 08 พ.ย. 2564 10:00
65 05 พ.ย. 2564
เวลา: 13:25 น.
ศิรวิทย์ ทองงามดี เลขที่ใบขอรถ : 64-01085
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.อุตรดิตถ์ สถานที่รับ : ตึกซักฟอก
เพื่อ : ประเมินสภาพเด็กฯ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 4
ตั้งแต่วันที่ : 19 พ.ย. 2564 08:00 ถึง : 19 พ.ย. 2564 16:00
66 05 พ.ย. 2564
เวลา: 12:38 น.
ธวัชร กองราช เลขที่ใบขอรถ : 64-01084
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ร้านชัยฟ้าเกษตร สถานที่รับ : หน้าวิทลัย
เพื่อ : ไปรับของบริจาค
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 05 พ.ย. 2564 11:00 ถึง : 05 พ.ย. 2564 00:00
67 05 พ.ย. 2564
เวลา: 11:47 น.
ชฎาภรณ์ ศรีม่วงสุข เลขที่ใบขอรถ : 64-01083
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : วัดป่ากล้วย จ.อตถรดิตถ์ สถานที่รับ : กลุ่มงานโภชนาการ
เพื่อ : ไปส่งอาหารโรงทาน
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 06 พ.ย. 2564 09:00 ถึง : 06 พ.ย. 2564 13:00
68 04 พ.ย. 2564
เวลา: 17:00 น.
พจนีย์ ศักดิ์ศรี เลขที่ใบขอรถ : 64-01081
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ธนาคารกรุงไทย, สรรพากร สถานที่รับ : หน้าวิทยาลัยพยาบาล
เพื่อ : ติดต่อราชการ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 05 พ.ย. 2564 09:00 ถึง : 05 พ.ย. 2564 11:00
69 04 พ.ย. 2564
เวลา: 17:00 น.
พจนีย์ ศักดิ์ศรี เลขที่ใบขอรถ : 64-01080
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ธนาคารกรุงไทย, สรรพากร สถานที่รับ : หน้าวิทยาลัยพยาบาล
เพื่อ : ติดต่อราชการ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 05 พ.ย. 2564 09:00 ถึง : 05 พ.ย. 2564 11:00
70 03 พ.ย. 2564
เวลา: 09:00 น.
มนชวัน จันมี เลขที่ใบขอรถ : 64-01078
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.สต.บ้านเกาะ สถานที่รับ : กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
เพื่อ : เยี่ยมผู้ป่วย
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 6
ตั้งแต่วันที่ : 05 พ.ย. 2564 09:00 ถึง : 05 พ.ย. 2564 12:00
71 02 พ.ย. 2564
เวลา: 11:27 น.
รัชฎาภรณ์ บุญอยู่ เลขที่ใบขอรถ : 64-01077
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ช.ธรรมาธิปไตย ต.ท่าอิฐ สถานที่รับ : หน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
เพื่อ : เยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน (ฉุกเฉิน)
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 02 พ.ย. 2564 14:00 ถึง : 02 พ.ย. 2564 16:30
72 02 พ.ย. 2564
เวลา: 11:27 น.
รัชฎาภรณ์ บุญอยู่ เลขที่ใบขอรถ : 64-01076
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ช.ธรรมาธิปไตย ต.ท่าอิฐ สถานที่รับ : หน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
เพื่อ : เยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน (ฉุกเฉิน)
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 02 พ.ย. 2564 14:00 ถึง : 02 พ.ย. 2564 16:30
73 02 พ.ย. 2564
เวลา: 09:26 น.
มนชวัน จันมี เลขที่ใบขอรถ : 64-01075
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.สต. งิ้วงาม สถานที่รับ : หน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
เพื่อ : เยี่ยมติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 4
ตั้งแต่วันที่ : 03 พ.ย. 2564 09:00 ถึง : 03 พ.ย. 2564 12:00
74 02 พ.ย. 2564
เวลา: 08:39 น.
ศศิประภา ใจแก้ว เลขที่ใบขอรถ : 64-01074
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ธนาคารกรุงไทย สถานที่รับ : หน้าวิทยาลัยพยาบาล
เพื่อ : จ่ายเงินร้านค้า
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 02 พ.ย. 2564 09:30 ถึง : 02 พ.ย. 2564 11:00
75 01 พ.ย. 2564
เวลา: 13:55 น.
มนชวัน จันมี เลขที่ใบขอรถ : 64-01073
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ศาลากลาง สถานที่รับ : กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
เพื่อ : ประชุม
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 4
ตั้งแต่วันที่ : 08 พ.ย. 2564 09:00 ถึง : 08 พ.ย. 2564 12:00
76 24 ต.ค. 2564
เวลา: 11:02 น.
ศิริพร จีเอ้ย เลขที่ใบขอรถ : 64-01060
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพสต.คุ้งตะเภา สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : บริการประชาชนในพื้นที่
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 26 ต.ค. 2564 08:30 ถึง : 27 ต.ค. 2564 16:30
77 23 ต.ค. 2564
เวลา: 11:15 น.
บุญเทียน ทิทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-01059
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ภาคบริการโลหิตแห่งชาติพิษณุโลก สถานที่รับ : ธนาคารโลหไิต
เพื่อ : ไปรับโลหิตที่ขอเบิกไว้
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 23 ต.ค. 2564 12:00 ถึง : 23 ต.ค. 2564 16:00
78 22 ต.ค. 2564
เวลา: 23:04 น.
วานิชา กำทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-01058
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : วิทยาลัยพยาบาลอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : วิทยาลัยพยาบาลอุตรดิตถ์
เพื่อ : เก็บขยะติดเชื้อหลังตรวจคัดกรองโควิด
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 24 ต.ค. 2564 16:00 ถึง : 24 ต.ค. 2564 17:00
79 22 ต.ค. 2564
เวลา: 23:02 น.
วานิชา กำทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-01057
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : วิทยาลัยพยาบาลอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : อาคารพัสดุ
เพื่อ : ขนวัสดุ/อุปกรณ์ในการตรวจคัดกรองผู้สัมผัสโรคโควิด-19
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 24 ต.ค. 2564 13:30 ถึง : 24 ต.ค. 2564 16:30
80 21 ต.ค. 2564
เวลา: 13:29 น.
ศิริพร บัวอ่อน เลขที่ใบขอรถ : 64-01055
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : เยี่ยมบ้านผู้ป่วยในเขตอำเภอเมือง สถานที่รับ : หลังซักฟอก
เพื่อ : ไปเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวช
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 27 ต.ค. 2564 14:00 ถึง : 27 ต.ค. 2564 16:30
81 21 ต.ค. 2564
เวลา: 09:06 น.
สุภัครพร แพรขาว เลขที่ใบขอรถ : 64-01050
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : 39/1 ม.1 ต.หาดล้า ต.หาดล้า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ สถานที่รับ : หน้าตึกICU ศัลยกรรม
เพื่อ : ร่วมงานผู้บริจาคดวงตา
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 4
ตั้งแต่วันที่ : 21 ต.ค. 2564 18:00 ถึง : 21 ต.ค. 2564 20:00
82 20 ต.ค. 2564
เวลา: 15:56 น.
ศิริพร บัวอ่อน เลขที่ใบขอรถ : 64-01049
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : เยี่ยมบ้านผู้ป่วยในเขตอำเภอเมือง สถานที่รับ : หลังซักฟอก
เพื่อ : ไปเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวช
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 4
ตั้งแต่วันที่ : 20 ต.ค. 2564 09:00 ถึง : 20 ต.ค. 2564 16:30
83 20 ต.ค. 2564
เวลา: 15:56 น.
ศิริพร บัวอ่อน เลขที่ใบขอรถ : 64-01048
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : เยี่ยมบ้านผู้ป่วยในเขตอำเภอเมือง สถานที่รับ : หลังซักฟอก
เพื่อ : ไปเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวช
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 4
ตั้งแต่วันที่ : 20 ต.ค. 2564 09:00 ถึง : 20 ต.ค. 2564 16:30
84 20 ต.ค. 2564
เวลา: 14:41 น.
เจษฎาภรณ์ ปิงสุขแสน เลขที่ใบขอรถ : 64-01047
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : บริเวณหน้าป้ายวิทยาลัยพยาบาล (หน้าเต้นท์ฉีดวัคซีนหลังองค์กรการแพทย์)
เพื่อ : ติดต่อประสานงานเรื่องการจัดทำประเมินสิ้นปี
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 21 ต.ค. 2564 13:30 ถึง : 21 ต.ค. 2564 16:00
85 19 ต.ค. 2564
เวลา: 17:06 น.
พจนีย์ ศักดิ์ศรี เลขที่ใบขอรถ : 64-01045
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ธนาคารกรุงไทย สถานที่รับ : หน้าวิทยาลัยพยาบาล
เพื่อ : ติดต่อราชการ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 20 ต.ค. 2564 08:30 ถึง : 20 ต.ค. 2564 10:00
86 18 ต.ค. 2564
เวลา: 10:14 น.
มนชวัน จันมี เลขที่ใบขอรถ : 64-01043
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : วัดเขาแก้ว สถานที่รับ : กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
เพื่อ : เยี่ยมผู้ป่วย
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 19 ต.ค. 2564 13:00 ถึง : 19 ต.ค. 2564 16:30
87 18 ต.ค. 2564
เวลา: 08:41 น.
เจษฎาภรณ์ ปิงสุขแสน เลขที่ใบขอรถ : 64-01042
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : บริเวณหน้าป้ายวิทยาลัยพยาบาล (หน้าเต้นท์ฉีดวัคซีนหลังองค์กรการแพทย์)
เพื่อ : ประชุมชี้แจงการจัดทำรายงาน GAQA
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 19 ต.ค. 2564 13:00 ถึง : 19 ต.ค. 2564 16:30
88 17 ต.ค. 2564
เวลา: 13:17 น.
พจนีย์ ศักดิ์ศรี เลขที่ใบขอรถ : 64-01041
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ธนาคารกรุงไทย สถานที่รับ : หน้าวิทยาลัยพยาบาล
เพื่อ : ติดต่อราชการ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 18 ต.ค. 2564 08:30 ถึง : 18 ต.ค. 2564 10:00
89 16 ต.ค. 2564
เวลา: 15:14 น.
วานิชา กำทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-01040
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : วิทยาลัยพยาบาลอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : วิทยาลัยพยาบาลอุตรดิตถ์
เพื่อ : เก็บขยะติดเชื้อหลังตรวจคัดกรองโควิด
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 17 ต.ค. 2564 16:00 ถึง : 16 ต.ค. 2564 16:30
90 16 ต.ค. 2564
เวลา: 15:13 น.
วานิชา กำทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-01039
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : วิทยาลัยพยาบาลอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : อาคารพัสดุ
เพื่อ : ขนวัสดุ/อุปกรณ์ในการตรวจคัดกรองผู้สัมผัสโรคโควิด-19
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 17 ต.ค. 2564 13:30 ถึง : 17 ต.ค. 2564 16:30
91 16 ต.ค. 2564
เวลา: 14:13 น.
ภาวินี บัวกล้า เลขที่ใบขอรถ : 64-01038
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : ตึกซักฟอก
เพื่อ : ออกหน่วยฉีดวัคซีน COVID-19
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 6
ตั้งแต่วันที่ : 26 ต.ค. 2564 07:00 ถึง : 26 ต.ค. 2564 13:00
92 16 ต.ค. 2564
เวลา: 14:12 น.
ภาวินี บัวกล้า เลขที่ใบขอรถ : 64-01037
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : ตึกซักฟอก
เพื่อ : ออกหน่วยฉีดวัคซีน COVID-19
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 6
ตั้งแต่วันที่ : 25 ต.ค. 2564 07:00 ถึง : 25 ต.ค. 2564 13:00
93 15 ต.ค. 2564
เวลา: 10:42 น.
นิภาพันธ์ มานักฆ้อง เลขที่ใบขอรถ : 64-01034
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร (วัดจวน) อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : ไปร่วมงานฌาปณกิจศพมารดาคุณมาลินี โตวนิชย์
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 10
ตั้งแต่วันที่ : 18 ต.ค. 2564 13:00 ถึง : 18 ต.ค. 2564 16:30
94 15 ต.ค. 2564
เวลา: 10:30 น.
ปณิธี โกมลกาญจน เลขที่ใบขอรถ : 64-01032
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ห้องยา รพ พุทธชินราช สถานที่รับ : ห้องยาโรงพยาบาล
เพื่อ : เพื่อเบิกยา REmdesivir ใหเคนไข้ COVID
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 15 ต.ค. 2564 13:00 ถึง : 15 ต.ค. 2564 15:00
95 15 ต.ค. 2564
เวลา: 10:28 น.
ปณิธี โกมลกาญจน เลขที่ใบขอรถ : 64-01031
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ห้องยา รพ พุทธชินราช สถานที่รับ : ห้องยาโรงพยาบาล
เพื่อ : เพื่อเบิกยา REmdesivir ใหเคนไข้ COVID
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 15 ต.ค. 2564 13:30 ถึง : 15 ต.ค. 2564 14:30
96 14 ต.ค. 2564
เวลา: 14:51 น.
มนชวัน จันมี เลขที่ใบขอรถ : 64-01029
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ตำบลท่าอิฐ สถานที่รับ : กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
เพื่อ : ฉีดวัคซีน COVID-19. ให้ผู้ป่วยติดเตียง
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 8
ตั้งแต่วันที่ : 29 ต.ค. 2564 08:00 ถึง : 29 ต.ค. 2564 16:30
97 14 ต.ค. 2564
เวลา: 14:50 น.
มนชวัน จันมี เลขที่ใบขอรถ : 64-01028
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ตำบลท่าอิฐ สถานที่รับ : กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
เพื่อ : ฉีดวัคซีน COVID-19. ให้ผู้ป่วยติดเตียง
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 8
ตั้งแต่วันที่ : 18 ต.ค. 2564 08:00 ถึง : 18 ต.ค. 2564 19:30
98 14 ต.ค. 2564
เวลา: 09:02 น.
ธวัชร กองราช เลขที่ใบขอรถ : 64-01027
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สนามกีฬาหมอนไม้ สถานที่รับ : หน้าตึก100ปี
เพื่อ : -
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 14 ต.ค. 2564 09:15 ถึง : 14 ต.ค. 2564 13:00
99 12 ต.ค. 2564
เวลา: 14:35 น.
ระย้า พัดภู่ เลขที่ใบขอรถ : 64-01026
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ตำบลท่าอิฐ สถานที่รับ : กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
เพื่อ : ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 15 ต.ค. 2564 10:00 ถึง : 15 ต.ค. 2564 11:00
100 12 ต.ค. 2564
เวลา: 08:42 น.
มนชวัน จันมี เลขที่ใบขอรถ : 64-01025
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ม.5 ต.ท่าเสา สถานที่รับ : กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
เพื่อ : ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 12 ต.ค. 2564 09:00 ถึง : 12 ต.ค. 2564 10:30
101 12 ต.ค. 2564
เวลา: 01:36 น.
ชนัญชิดา เครือสนธศุทธิ์ เลขที่ใบขอรถ : 64-01024
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ลานจอดรถ ตรงข้างตึก100ปี สธ. รพ.อุตรดิตถ์ สถานที่รับ : หน้าตึก ARI
เพื่อ : ส่งผู้ป่วยโควิด-19 ไปยังลานจอดรถ เพื่อส่งต่อไปยังLQ สนามลูกเสือวังสีสูบ อ.เมืองอุตรดิตถ์
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 11 ต.ค. 2564 15:00 ถึง : 11 ต.ค. 2564 15:30
102 11 ต.ค. 2564
เวลา: 11:25 น.
ศิริพร จีเอ้ย เลขที่ใบขอรถ : 64-01023
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพสต คุ้งตะเภา สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : บริการประชาชนในพื้นที่
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 12 ต.ค. 2564 08:30 ถึง : 11 ต.ค. 2564 16:30
103 11 ต.ค. 2564
เวลา: 10:12 น.
ธวัชร กองราช เลขที่ใบขอรถ : 64-01022
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : อบจง สถานที่รับ : หน้าวิทลัย
เพื่อ : เดินทางไปธุระที่ อบจ.
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 11 ต.ค. 2564 10:15 ถึง : 11 ต.ค. 2564 03:00
104 08 ต.ค. 2564
เวลา: 17:12 น.
กาญจนา เศวตเสรีธรรม เลขที่ใบขอรถ : 64-01021
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงพยาบาลพุทธชินราช สถานที่รับ : ห้องยา รพ.พุทธชิราช
เพื่อ : รับยา Redisirvir
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 08 ต.ค. 2564 17:30 ถึง : 08 ต.ค. 2564 22:30
105 08 ต.ค. 2564
เวลา: 16:23 น.
นวมลภรณ์ อุ่นพา เลขที่ใบขอรถ : 64-01018
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : มูลนิธิทันตนวัตกรรม ทันตกรรม กรุงเทพฯ สถานที่รับ : -
เพื่อ : รับอาหารผู้ป่วยมะเร็ง โดยคุณสุพจน์ ขับรถไปรับให้ที่มูลนิธิทันตนวัตกรรม
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 10 ต.ค. 2564 08:30 ถึง : 11 ต.ค. 2564 16:30
106 07 ต.ค. 2564
เวลา: 20:01 น.
พจนีย์ ศักดิ์ศรี เลขที่ใบขอรถ : 64-01016
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ธนาคารกรุงไทย สถานที่รับ : หน้าวิทยาลัยพยาบาล
เพื่อ : ติดต่อราชการ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 08 ต.ค. 2564 08:30 ถึง : 08 ต.ค. 2564 10:00
107 07 ต.ค. 2564
เวลา: 18:04 น.
วานิชา กำทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-01014
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงงานน้ำแข็งสตาร์ไอซ์ สถานที่รับ : โรงงานน้ำแข็งสตาร์ไอซ์
เพื่อ : เก็บขยะติดเชื้อหลังตรวจคัดกรองโควิด
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 08 ต.ค. 2564 16:00 ถึง : 08 ต.ค. 2564 16:30
108 07 ต.ค. 2564
เวลา: 18:02 น.
วานิชา กำทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-01013
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงงานน้ำแข็งสตาร์ไอซ์ สถานที่รับ : อาคารพัสดุ
เพื่อ : ขนวัสดุ/อุปกรณ์ในการตรวจคัดกรองผู้สัมผัสโรคโควิด-19
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 08 ต.ค. 2564 13:30 ถึง : 08 ต.ค. 2564 16:30
109 07 ต.ค. 2564
เวลา: 16:38 น.
วัชรพงศ์ เยาวรัตน์ เลขที่ใบขอรถ : 64-01012
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สถานประกอบใน ตำบลผาจุก สถานที่รับ : ตึกซักฟอก
เพื่อ : ประสานขอข้อมูลการดำเนินงานและติดตามเยี่ยม
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 6
ตั้งแต่วันที่ : 14 ต.ค. 2564 09:00 ถึง : 14 ต.ค. 2564 00:00
110 07 ต.ค. 2564
เวลา: 15:46 น.
มนชวัน จันมี เลขที่ใบขอรถ : 64-01011
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : วัดเขาแก้ว สถานที่รับ : กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
เพื่อ : เยี่ยมเพื่อเตรียมบ้านสำหรับผู้ป่วย
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 08 ต.ค. 2564 13:00 ถึง : 08 ต.ค. 2564 16:30
111 06 ต.ค. 2564
เวลา: 13:34 น.
ภาวินี บัวกล้า เลขที่ใบขอรถ : 64-01009
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ตลาดเทศบาล 3 สถานที่รับ : ตึกซักฟอก
เพื่อ : ออกหน่วยฉีดวัคซีน COVID-19
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 5
ตั้งแต่วันที่ : 14 ต.ค. 2564 07:15 ถึง : 14 ต.ค. 2564 12:30
112 06 ต.ค. 2564
เวลา: 13:28 น.
ภาวินี บัวกล้า เลขที่ใบขอรถ : 64-01008
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ สถานที่รับ : ตึกซักฟอก
เพื่อ : ออกหน่วยฉีดวัคซีน COVID-19
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 5
ตั้งแต่วันที่ : 10 ต.ค. 2564 07:15 ถึง : 10 ต.ค. 2564 16:30
113 06 ต.ค. 2564
เวลา: 13:27 น.
ภาวินี บัวกล้า เลขที่ใบขอรถ : 64-01007
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงแรมสีหราช สถานที่รับ : ตึกซักฟอก
เพื่อ : ออกหน่วยฉีดวัคซีน COVID-19
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 5
ตั้งแต่วันที่ : 09 ต.ค. 2564 07:15 ถึง : 09 ต.ค. 2564 17:00
114 06 ต.ค. 2564
เวลา: 13:09 น.
อัจฉรา นาคทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-01006
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.พุทธชินราช ชั้น 3 อาคารอุบัติเหตุใหม่ สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : รับอุปกรณ์การแพทย์
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 08 ต.ค. 2564 11:00 ถึง : 08 ต.ค. 2564 16:30
115 06 ต.ค. 2564
เวลา: 10:28 น.
วิทยา กาพิน เลขที่ใบขอรถ : 64-01004
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รร.สาธิต สถานที่รับ : หลังองค์กรแพทย์ หน้าประตูวพบ.
เพื่อ : ติดต่อราชการ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 4
ตั้งแต่วันที่ : 06 ต.ค. 2564 14:45 ถึง : 06 ต.ค. 2564 16:00
116 06 ต.ค. 2564
เวลา: 07:36 น.
ปรียานุช รอดทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-01003
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ออกหน่วยวัคซีนโควิด ที่ โรงเรียนวันคลองโพธิ์ (8.00 น.) สถานที่รับ : งานคลังยา รพ.อต.
เพื่อ : ออกหน่วยฉีดวัคซีนโควิดนอกสถานที่
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 10 ต.ค. 2564 07:30 ถึง : 10 ต.ค. 2564 13:00
117 06 ต.ค. 2564
เวลา: 07:33 น.
ปรียานุช รอดทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-01002
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ออกหน่วยวัคซีนโควิด ที่ ใต้ถุนคริสตัลปาล์ม (8.00 น.) สถานที่รับ : งานคลังยา รพ.อต.
เพื่อ : ออกหน่วยฉีดวัคซีนโควิดนอกสถานที่
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 09 ต.ค. 2564 07:30 ถึง : 09 ต.ค. 2564 13:00
118 05 ต.ค. 2564
เวลา: 19:17 น.
พจนีย์ ศักดิ์ศรี เลขที่ใบขอรถ : 64-01001
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ธนาคารกรุงไทย สถานที่รับ : หน้าวิทยาลัยพยาบาล
เพื่อ : ติดต่อราชการ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 06 ต.ค. 2564 09:00 ถึง : 06 ต.ค. 2564 10:00
119 05 ต.ค. 2564
เวลา: 13:03 น.
นิชาภา เพ็ชรเมือง เลขที่ใบขอรถ : 64-01000
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สสจ.อุตรดิตถ์ สถานที่รับ : หน้า ER
เพื่อ : ประชุม
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 05 ต.ค. 2564 13:00 ถึง : 05 ต.ค. 2564 16:00
120 05 ต.ค. 2564
เวลา: 11:16 น.
มนชวัน จันมี เลขที่ใบขอรถ : 64-00999
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : บ้านผู้ป่วย ต.ท่าเสา สถานที่รับ : กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
เพื่อ : เยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 05 ต.ค. 2564 13:30 ถึง : 05 ต.ค. 2564 16:30
121 04 ต.ค. 2564
เวลา: 10:05 น.
ลัดดาวรรณ์ จรรยานะ เลขที่ใบขอรถ : 64-00998
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : วัดธรรมาธิปไตย สถานที่รับ : ชั้น G ตึก 100 ปี
เพื่อ : ไปงานฌาปนกิจศพ นางสาววัสสิกา สิงห์โตทอง
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 10
ตั้งแต่วันที่ : 04 ต.ค. 2564 15:00 ถึง : 04 ต.ค. 2564 16:00
122 02 ต.ค. 2564
เวลา: 10:35 น.
วานิชา กำทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-00990
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
เพื่อ : เก็บขยะติดเชื้อหลังตรวจคัดกรองโควิด
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 03 ต.ค. 2564 16:00 ถึง : 03 ต.ค. 2564 16:30
123 02 ต.ค. 2564
เวลา: 10:34 น.
วานิชา กำทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-00989
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : อาคารพัสดุ
เพื่อ : ขนวัสดุ/อุปกรณ์ในการตรวจคัดกรองผู้สัมผัสโรคโควิด-19
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 03 ต.ค. 2564 12:00 ถึง : 04 ต.ค. 2564 16:30
124 30 ก.ย. 2564
เวลา: 17:26 น.
พจนีย์ ศักดิ์ศรี เลขที่ใบขอรถ : 64-00987
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ธนาคารกรุงไทย สถานที่รับ : วิทยาลัยพยาบาล
เพื่อ : ติดต่อราชการ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 01 ต.ค. 2564 09:30 ถึง : 01 ต.ค. 2564 10:30
125 29 ก.ย. 2564
เวลา: 16:15 น.
รุ้งราวรรณ อินต๊ะ เลขที่ใบขอรถ : 64-00986
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : วัดไผ่ลูกช้าง ตำบลข่อยสูง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : หน้าศูนย์อาหารเรือนรสทิพย์
เพื่อ : ร่วมงานฌาปณกิจมารดาเจ้าหน้าที่ศูนย์จ่ายกลาง
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 5
ตั้งแต่วันที่ : 29 ก.ย. 2564 14:00 ถึง : 29 ก.ย. 2564 16:00
126 29 ก.ย. 2564
เวลา: 08:58 น.
ศศิประภา ใจแก้ว เลขที่ใบขอรถ : 64-00985
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : หน้าวิทยาลัยพยาบาล
เพื่อ : ไปเอกสาร
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 29 ก.ย. 2564 09:30 ถึง : 29 ก.ย. 2564 10:00
127 29 ก.ย. 2564
เวลา: 08:43 น.
เสริมศักดิ์ เสมปรางค์ เลขที่ใบขอรถ : 64-00984
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : อบจ.อุตรดิตถ์ สถานที่รับ : หน้าตึก100ปี
เพื่อ : ไปรับเงินอุดหนุน อบจ.
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 6
ตั้งแต่วันที่ : 29 ก.ย. 2564 15:45 ถึง : 29 ก.ย. 2564 16:30
128 28 ก.ย. 2564
เวลา: 12:55 น.
มนชวัน จันมี เลขที่ใบขอรถ : 64-00983
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ตำบลท่าอิฐ สถานที่รับ : กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
เพื่อ : เพื่อนไปฉีดวัคซีนผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 5
ตั้งแต่วันที่ : 01 ต.ค. 2564 08:00 ถึง : 01 ต.ค. 2564 16:30
129 28 ก.ย. 2564
เวลา: 11:32 น.
อรุณรัตน์ ศรีกอง เลขที่ใบขอรถ : 64-00982
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สนามกีฬาหมอนไม้ สถานที่รับ : หน้าห้องกลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
เพื่อ : ประสานงานการตรวจหาเชื้อโควิด-19
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 4
ตั้งแต่วันที่ : 30 ก.ย. 2564 09:00 ถึง : 30 ก.ย. 2564 12:00
130 28 ก.ย. 2564
เวลา: 10:11 น.
พจนีย์ ศักดิ์ศรี เลขที่ใบขอรถ : 64-00981
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ธนาคารกรุงไทย สถานที่รับ : หน้าวิทยาลัยพยาบาล
เพื่อ : ติดต่อราชการ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 28 ก.ย. 2564 13:30 ถึง : 28 ก.ย. 2564 15:00
131 28 ก.ย. 2564
เวลา: 09:03 น.
วานิชา กำทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-00980
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ตลาดเทศบาล 3 สถานที่รับ : อาคารพัสดุ
เพื่อ : ขนวัสดุ/อุปกรณ์ในการตรวจคัดกรองผู้สัมผัสโรคโควิด-19
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 29 ก.ย. 2564 14:00 ถึง : 29 ก.ย. 2564 19:00
132 28 ก.ย. 2564
เวลา: 08:42 น.
รุ้งราวรรณ อินต๊ะ เลขที่ใบขอรถ : 64-00979
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : หมู่ 3 ตำบลข่อยสูง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : หน้าศูนย์อาหารเรือนรสทิพย์
เพื่อ : ร่วมงานสวดอภิธรรมศพมารดาเจ้าหน้าที่
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 10
ตั้งแต่วันที่ : 28 ก.ย. 2564 18:45 ถึง : 28 ก.ย. 2564 21:00
133 27 ก.ย. 2564
เวลา: 19:29 น.
ศศิประภา ใจแก้ว เลขที่ใบขอรถ : 64-00978
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : หน้าวิทยาลัยพยาบาล
เพื่อ : ไปเอกสาร
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 28 ก.ย. 2564 08:30 ถึง : 28 ก.ย. 2564 09:00
134 27 ก.ย. 2564
เวลา: 15:23 น.
ปภาดา โพธิ์คง เลขที่ใบขอรถ : 64-00977
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ศาลากลาง จ.อุตรดิตถ์ สถานที่รับ : ชั้น G ตึก 100ปี
เพื่อ : ติดต่อราชการ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 6
ตั้งแต่วันที่ : 28 ก.ย. 2564 13:15 ถึง : 27 ก.ย. 2564 15:30
135 27 ก.ย. 2564
เวลา: 08:25 น.
ศศิประภา ใจแก้ว เลขที่ใบขอรถ : 64-00976
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : หน้าวิทยาลัยพยาบาล
เพื่อ : ไปเอกสาร
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 27 ก.ย. 2564 09:00 ถึง : 27 ก.ย. 2564 09:30
136 23 ก.ย. 2564
เวลา: 14:46 น.
อภิญญา ตันเจริญ เลขที่ใบขอรถ : 64-00975
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : เรือนจำ จ.อุตรดิตถ์ สถานที่รับ : รพ.อุตรดิตถ์
เพื่อ : ออกหน่วยฉีดวัคซีน COVID-19
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 27 ก.ย. 2564 07:15 ถึง : 27 ก.ย. 2564 14:00
137 20 ก.ย. 2564
เวลา: 15:28 น.
วานิชา กำทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-00965
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ชุมชนหลังรพช. สถานที่รับ : อาคารพัสดุ
เพื่อ : ขนวัสดุ/อุปกรณ์ในการตรวจคัดกรองผู้สัมผัสโรคโควิด-19
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 21 ก.ย. 2564 14:30 ถึง : 21 ก.ย. 2564 16:30
138 13 ก.ย. 2564
เวลา: 14:46 น.
นิยดา เชียงเลน เลขที่ใบขอรถ : 64-00933
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : อต.1,อต.2 สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : รับ-ส่งนสพ.ปี6 ออกฝึกปฏิบัติงาน
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 6
ตั้งแต่วันที่ : 20 ก.ย. 2564 08:30 ถึง : 20 ก.ย. 2564 12:00
139 13 ก.ย. 2564
เวลา: 13:27 น.
ศศิประภา ใจแก้ว เลขที่ใบขอรถ : 64-00932
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : หน้าวิทยาลัยพยาบาล
เพื่อ : ไปเอกสาร
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 13 ก.ย. 2564 14:00 ถึง : 13 ก.ย. 2564 14:30
140 13 ก.ย. 2564
เวลา: 10:42 น.
วานิชา กำทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-00931
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ชุมชนหลังรพช. สถานที่รับ : ชุมชนหลังรพช.
เพื่อ : เก็บขยะติดเชื้อหลังตรวจคัดกรองโควิด
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 14 ก.ย. 2564 16:00 ถึง : 14 ก.ย. 2564 17:00
141 13 ก.ย. 2564
เวลา: 10:41 น.
วานิชา กำทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-00930
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ชุมชนหลังรพช. สถานที่รับ : อาคารพัสดุ
เพื่อ : ขนวัสดุ/อุปกรณ์ในการตรวจคัดกรองผู้สัมผัสโรคโควิด-19
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 14 ก.ย. 2564 14:30 ถึง : 14 ก.ย. 2564 16:30
142 11 ก.ย. 2564
เวลา: 10:38 น.
พจนีย์ ศักดิ์ศรี เลขที่ใบขอรถ : 64-00929
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ธนาคารกรุงไทย สถานที่รับ : หน้าวิทยาลัยพยาบาล
เพื่อ : ติดต่อราชการ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 13 ก.ย. 2564 08:30 ถึง : 13 ก.ย. 2564 09:30
143 10 ก.ย. 2564
เวลา: 17:58 น.
บุญเทียน ทิทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-00927
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ภาคบริการโลหิตแห่งชาติพิษณุโลก สถานที่รับ : ธนาคารโลหไิต
เพื่อ : ไปรับโลหิตที่ขอเบิกไว้
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 11 ก.ย. 2564 12:00 ถึง : 11 ก.ย. 2564 16:30
144 10 ก.ย. 2564
เวลา: 17:58 น.
บุญเทียน ทิทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-00928
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ภาคบริการโลหิตแห่งชาติพิษณุโลก สถานที่รับ : ธนาคารโลหไิต
เพื่อ : ไปรับโลหิตที่ขอเบิกไว้
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 11 ก.ย. 2564 12:00 ถึง : 11 ก.ย. 2564 16:30
145 10 ก.ย. 2564
เวลา: 17:58 น.
บุญเทียน ทิทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-00926
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ภาคบริการโลหิตแห่งชาติพิษณุโลก สถานที่รับ : ธนาคารโลหไิต
เพื่อ : ไปรับโลหิตที่ขอเบิกไว้
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 11 ก.ย. 2564 12:00 ถึง : 11 ก.ย. 2564 16:30
146 09 ก.ย. 2564
เวลา: 15:50 น.
มนชวัน จันมี เลขที่ใบขอรถ : 64-00925
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : วัดป่าสักเรย์ไร ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง สถานที่รับ : กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
เพื่อ : ติดตามประเมินผู้ป่วย
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 13 ก.ย. 2564 13:00 ถึง : 13 ก.ย. 2564 16:00
147 08 ก.ย. 2564
เวลา: 16:48 น.
ทิพวรรณ นาคเหล็ก (มีจันทร์) เลขที่ใบขอรถ : 64-00923
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สรรพากร สถานที่รับ : หน้าวิทยาลัยพยาบาล
เพื่อ : ราชการ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 10 ก.ย. 2564 09:00 ถึง : 10 ก.ย. 2564 10:00
148 08 ก.ย. 2564
เวลา: 15:29 น.
ปรียานุช รอดทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-00922
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ใต้ถุนคริสตัลปาล์ม (8.00 น.) , สวนหย่อมริมทางรถไฟ (13.00น.) สถานที่รับ : ใต้ถุนคริสตัลปาล์ม (12.00 น.) , สวนหย่อมริมทางรถไฟ (16.00น.)
เพื่อ : ออกหน่วยฉีดวัคซีนโควิด ในพื้นที่ตำบลท่าอิฐ จำนวน 13 ชุมชน
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 11 ก.ย. 2564 07:30 ถึง : 11 ก.ย. 2564 16:00
149 08 ก.ย. 2564
เวลา: 14:57 น.
ศศิประภา ใจแก้ว เลขที่ใบขอรถ : 64-00921
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : หน้าวิทยาลัยพยาบาล
เพื่อ : ไปเอกสาร
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 08 ก.ย. 2564 15:00 ถึง : 08 ก.ย. 2564 15:30
150 08 ก.ย. 2564
เวลา: 14:56 น.
ศศิประภา ใจแก้ว เลขที่ใบขอรถ : 64-00920
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : หน้าวิทยาลัยพยาบาล
เพื่อ : ไปเอกสาร
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 08 ก.ย. 2564 15:00 ถึง : 08 ก.ย. 2564 15:30
151 08 ก.ย. 2564
เวลา: 13:18 น.
ปรียานุช รอดทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-00918
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ศาลาจตุรมุข อนุสาวรีย์ ร.5 (8.00 น.) , ลานโพธิ์ ชุมชนเจริญธรรม (13.00น.) สถานที่รับ : ศาลาจตุรมุข อนุสาวรีย์ ร.5 (12.00 น.) , ลานโพธิ์ ชุมชนเจริญธรรม (16.00น.)
เพื่อ : ออกหน่วยฉีดวัคซีนโควิด ในพื้นที่ตำบลท่าอิฐ จำนวน 13 ชุมชน
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 12 ก.ย. 2564 07:30 ถึง : 12 ก.ย. 2564 16:00
152 08 ก.ย. 2564
เวลา: 13:11 น.
ปรียานุช รอดทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-00917
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ใต้ถุนคริสตัลปาล์ม (8.00 น.) , สวนหย่อมริมทางรถไฟ (13.00น.) สถานที่รับ : ใต้ถุนคริสตัลปาล์ม (12.00 น.) , สวนหย่อมริมทางรถไฟ (16.00น.)
เพื่อ : ออกหน่วยฉีดวัคซีนโควิด ในพื้นที่ตำบลท่าอิฐ จำนวน 13 ชุมชน
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 08 ก.ย. 2564 07:30 ถึง : 08 ก.ย. 2564 16:00
153 07 ก.ย. 2564
เวลา: 13:31 น.
นิยดา เชียงเลน เลขที่ใบขอรถ : 64-00914
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.ตรอน, รพ.พิชัย สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : รับนสพ.ปี5 จากการฝึกปฏิบัติงาน ณ รพช.
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 6
ตั้งแต่วันที่ : 06 ต.ค. 2564 09:00 ถึง : 06 ต.ค. 2564 11:00
154 07 ก.ย. 2564
เวลา: 13:29 น.
นิยดา เชียงเลน เลขที่ใบขอรถ : 64-00913
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.ตรอน, รพ.พิชัย สถานที่รับ : หอพักนสพ.
เพื่อ : รับ-ส่งนสพ.ปี5 ออกฝึกปฏิบัติงาน ณ รพช.
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 6
ตั้งแต่วันที่ : 20 ก.ย. 2564 09:00 ถึง : 20 ก.ย. 2564 11:00
155 06 ก.ย. 2564
เวลา: 13:26 น.
เอื้อมเดือน มณฑาทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-00912
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สสจ.อุตรดิตถ์ สถานที่รับ : หน้าวิทยาลัยพยาบาล
เพื่อ : ติดต่อราชการ ส่งเอกสารเบิก
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 06 ก.ย. 2564 14:00 ถึง : 06 ก.ย. 2564 14:30
156 06 ก.ย. 2564
เวลา: 11:33 น.
ปรียาภรณ์ เคลือบพ่วง เลขที่ใบขอรถ : 64-00911
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : ออกหน่วยฉีดวัคซีนโควิค
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 30 ก.ย. 2564 08:00 ถึง : 30 ก.ย. 2564 15:00
157 06 ก.ย. 2564
เวลา: 11:32 น.
ปรียาภรณ์ เคลือบพ่วง เลขที่ใบขอรถ : 64-00910
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : อบต.บ้านด่าน สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : ออกหน่วยฉีดวัคซีนโควิค
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 27 ก.ย. 2564 08:00 ถึง : 27 ก.ย. 2564 15:00
158 06 ก.ย. 2564
เวลา: 11:04 น.
ปรียาภรณ์ เคลือบพ่วง เลขที่ใบขอรถ : 64-00909
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : ออกหน่วยฉีดวัคซีนโควิค
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 25 ก.ย. 2564 08:00 ถึง : 25 ก.ย. 2564 15:00
159 06 ก.ย. 2564
เวลา: 11:04 น.
ปรียาภรณ์ เคลือบพ่วง เลขที่ใบขอรถ : 64-00908
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : ออกหน่วยฉีดวัคซีนโควิค
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 23 ก.ย. 2564 08:00 ถึง : 23 ก.ย. 2564 15:00
160 06 ก.ย. 2564
เวลา: 09:52 น.
พจนีย์ ศักดิ์ศรี เลขที่ใบขอรถ : 64-00907
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ธนาคารกรุงไทย สถานที่รับ : หน้าวิทยาลัยพยาบาล
เพื่อ : ติดต่อราชการ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 07 ก.ย. 2564 08:30 ถึง : 07 ก.ย. 2564 10:00
161 06 ก.ย. 2564
เวลา: 09:17 น.
อารยา ชมบ้านแพ้ว เลขที่ใบขอรถ : 64-00906
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : ชั้น จี ตึก 100 ปี
เพื่อ : ประชุม ณ สสจ.อุตรดิตถ์เรื่องงานเกษียณ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 4
ตั้งแต่วันที่ : 06 ก.ย. 2564 14:45 ถึง : 06 ก.ย. 2564 16:30
162 06 ก.ย. 2564
เวลา: 09:06 น.
อารยา ชมบ้านแพ้ว เลขที่ใบขอรถ : 64-00905
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ราชภัฎอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : ชั้น จี ตึก 100 ปี
เพื่อ : นักแสดง งานเกษียณ เพื่อคืนที่ราชภัฎอุตรดิตถ์
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 08 ก.ย. 2564 10:00 ถึง : 08 ก.ย. 2564 11:00
163 06 ก.ย. 2564
เวลา: 09:06 น.
อารยา ชมบ้านแพ้ว เลขที่ใบขอรถ : 64-00904
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ราชภัฎอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : ชั้น จี ตึก 100 ปี
เพื่อ : นักแสดง งานเกษียณ เพื่อคืนที่ราชภัฎอุตรดิตถ์
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 08 ก.ย. 2564 10:00 ถึง : 08 ก.ย. 2564 11:00
164 06 ก.ย. 2564
เวลา: 08:52 น.
นภาพร วงษ์ดี เลขที่ใบขอรถ : 64-00903
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สรรพากร(TTการ์เดนท์) สถานที่รับ : หน้าวิทยาลัยพยาบาล
เพื่อ : ราชการ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 06 ก.ย. 2564 10:30 ถึง : 06 ก.ย. 2564 11:30
165 05 ก.ย. 2564
เวลา: 12:55 น.
วานิชา กำทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-00902
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ชุมชนหลังรพช. สถานที่รับ : ชุมชนหลังรพช.
เพื่อ : เก็บขยะติดเชื้อ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 07 ก.ย. 2564 18:00 ถึง : 07 ก.ย. 2564 19:00
166 05 ก.ย. 2564
เวลา: 12:47 น.
วานิชา กำทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-00901
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงรถจักร(รถไฟ) สถานที่รับ : โรงรถจักรรถไฟ
เพื่อ : เก็บขยะติดเชื้อหลังตรวจคัดกรองโควิด
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 06 ก.ย. 2564 18:30 ถึง : 06 ก.ย. 2564 19:00
167 05 ก.ย. 2564
เวลา: 12:45 น.
วานิชา กำทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-00900
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ชุมชนหลังรพช. สถานที่รับ : อาคารพัสดุ
เพื่อ : ขนวัสดุ/อุปกรณ์ในการตรวจคัดกรองผู้สัมผัสโรคโควิด-19
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 07 ก.ย. 2564 15:30 ถึง : 07 ก.ย. 2564 18:30
168 05 ก.ย. 2564
เวลา: 12:43 น.
วานิชา กำทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-00899
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงรถจักร(รถไฟ) สถานที่รับ : อาคารพัสดุ
เพื่อ : ขนวัสดุ/อุปกรณ์ในการตรวจคัดกรองผู้สัมผัสโรคโควิด-19
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 06 ก.ย. 2564 15:30 ถึง : 06 ก.ย. 2564 18:30
169 05 ก.ย. 2564
เวลา: 12:43 น.
วานิชา กำทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-00898
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงรถจักร(รถไฟ) สถานที่รับ : อาคารพัสดุ
เพื่อ : ขนวัสดุ/อุปกรณ์ในการตรวจคัดกรองผู้สัมผัสโรคโควิด-19
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 06 ก.ย. 2564 15:30 ถึง : 06 ก.ย. 2564 18:30
170 03 ก.ย. 2564
เวลา: 11:43 น.
ศิริพร จีเอ้ย เลขที่ใบขอรถ : 64-00897
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพสตฺคุ้งตะเภา สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : บริการปนะชาชนในพื้นที่
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 06 ก.ย. 2564 08:30 ถึง : 08 ก.ย. 2564 16:30
171 02 ก.ย. 2564
เวลา: 14:05 น.
ปภาดา โพธิ์คง เลขที่ใบขอรถ : 64-00896
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : วัดกลาง สถานที่รับ : หลังเต้นท์ฉีดวัคซีนวิทยาลัยพยาบาล
เพื่อ : บริการวัดความดันพระ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 03 ก.ย. 2564 14:00 ถึง : 03 ก.ย. 2564 16:05
172 02 ก.ย. 2564
เวลา: 14:05 น.
ปภาดา โพธิ์คง เลขที่ใบขอรถ : 64-00895
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : วัดกลาง สถานที่รับ : หลังเต้นท์ฉีดวัคซีนวิทยาลัยพยาบาล
เพื่อ : บริการวัดความดันพระ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 03 ก.ย. 2564 14:00 ถึง : 03 ก.ย. 2564 16:05
173 20 ส.ค. 2564
เวลา: 15:46 น.
ชญาดา ภาณุวณิชชากร เลขที่ใบขอรถ : 64-00873
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : อ.เมือง สถานที่รับ : ชั้นG ตึก100ปีสาธารณสุข รพ.อุตรดิตถ์
เพื่อ : ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 8
ตั้งแต่วันที่ : 07 ก.ย. 2564 13:30 ถึง : 07 ก.ย. 2564 16:00
174 20 ส.ค. 2564
เวลา: 15:44 น.
ชญาดา ภาณุวณิชชากร เลขที่ใบขอรถ : 64-00872
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : อ.เมือง สถานที่รับ : ชั้นG ตึก100ปีสาธารณสุข รพ.อุตรดิตถ์
เพื่อ : ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 8
ตั้งแต่วันที่ : 31 ส.ค. 2564 13:30 ถึง : 31 ส.ค. 2564 16:00
175 20 ส.ค. 2564
เวลา: 15:43 น.
ชญาดา ภาณุวณิชชากร เลขที่ใบขอรถ : 64-00871
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : อ.เมือง สถานที่รับ : ชั้นG ตึก100ปีสาธารณสุข รพ.อุตรดิตถ์
เพื่อ : ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 8
ตั้งแต่วันที่ : 24 ส.ค. 2564 13:30 ถึง : 24 ส.ค. 2564 16:00
176 20 ส.ค. 2564
เวลา: 14:13 น.
นิภาพันธ์ มานักฆ้อง เลขที่ใบขอรถ : 64-00870
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : วัดห้องสูง สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : ไปร่วมงานเผาศพ คุณมนตรี ดีวิจารณ์
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 10
ตั้งแต่วันที่ : 23 ส.ค. 2564 15:00 ถึง : 23 ส.ค. 2564 16:30
177 20 ส.ค. 2564
เวลา: 11:19 น.
นิภาพันธ์ มานักฆ้อง เลขที่ใบขอรถ : 64-00869
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : วัดห้องสูง สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : ไปฟังสวดอภิธรรม นายมนตรี ดีวิจารณ์
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 8
ตั้งแต่วันที่ : 20 ส.ค. 2564 19:30 ถึง : 20 ส.ค. 2564 21:00
178 20 ส.ค. 2564
เวลา: 09:50 น.
นิภาพันธ์ มานักฆ้อง เลขที่ใบขอรถ : 64-00868
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : วัดห้องสูง สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : ไปรดน้ำศพ คุณมนตรี ดีวิจารณ์
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 10
ตั้งแต่วันที่ : 20 ส.ค. 2564 10:30 ถึง : 20 ส.ค. 2564 12:00
179 19 ส.ค. 2564
เวลา: 13:41 น.
เอื้อมเดือน มณฑาทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-00867
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สสจ.อุตรดิตถ์ สถานที่รับ : หน้าวิทยาลัยพยาบาล
เพื่อ : เอกสารด่วน
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 19 ส.ค. 2564 13:30 ถึง : 19 ส.ค. 2564 14:30
180 19 ส.ค. 2564
เวลา: 11:15 น.
กัลยารัตน์ สินรวม เลขที่ใบขอรถ : 64-00866
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : รับวัสดุการแพทย์ที่ได้รับจัดสรรเพื่อป้องกันโควิด19
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 19 ส.ค. 2564 14:00 ถึง : 19 ส.ค. 2564 15:00
181 19 ส.ค. 2564
เวลา: 11:15 น.
กัลยารัตน์ สินรวม เลขที่ใบขอรถ : 64-00865
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : รับวัสดุการแพทย์ที่ได้รับจัดสรรเพื่อป้องกันโควิด19
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 19 ส.ค. 2564 14:00 ถึง : 19 ส.ค. 2564 15:00
182 03 ส.ค. 2564
เวลา: 10:51 น.
สุภาญา วงษ์สุวรรณ เลขที่ใบขอรถ : 64-00821
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สถานีบ่มเพาะสุขภาพและความสุข รพ.อุตรดิตถ์ สถานที่รับ : โรงจอดรถโรงพยาบาล
เพื่อ : จัดกิจกรรมโครงการชวนน้องอนุรักษ์ธรรมชาติ ปีการศึกษา 2564
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 10
ตั้งแต่วันที่ : 04 ก.ย. 2564 08:00 ถึง : 04 ก.ย. 2564 13:00
183 29 มิ.ย. 2564
เวลา: 15:37 น.
ศิรวิทย์ ทองงามดี เลขที่ใบขอรถ : 64-00689
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงพยาบาลลับแล สถานที่รับ : หน้าซักฟอก
เพื่อ : ออกตรวจผู้ป่วยจิตเวช
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 20 ก.ย. 2564 09:00 ถึง : 20 ก.ย. 2564 12:00
184 28 มิ.ย. 2564
เวลา: 09:47 น.
สุชาดา เสวกระโทก เลขที่ใบขอรถ : 64-00677
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สำนักงานสาธาณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : ตึกซักฟอก
เพื่อ : ประชุมสรุปการลงพื้นที่ดินขาวอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 4
ตั้งแต่วันที่ : 08 ก.ค. 2564 08:30 ถึง : 08 ก.ค. 2564 18:30
185 04 ธ.ค. 2563
เวลา: 11:47 น.
ศศิวิมล ชมชื่น เลขที่ใบขอรถ : 63-00075
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงพยาบาลน้ำปาด สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : ออกหน่วยตรวจผู้ป่วยจิตเวช(ผู้ใหญ่
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 03 ธ.ค. 2564 08:00 ถึง : 03 ธ.ค. 2564 16:00
186 04 ธ.ค. 2563
เวลา: 11:46 น.
ศศิวิมล ชมชื่น เลขที่ใบขอรถ : 63-00074
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงพยาบาลน้ำปาด สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : ออกหน่วยตรวจผู้ป่วยจิตเวช(เด็กและวัยรุ่น)
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 12 พ.ย. 2564 08:00 ถึง : 12 พ.ย. 2564 16:00
187 04 ธ.ค. 2563
เวลา: 11:45 น.
ศศิวิมล ชมชื่น เลขที่ใบขอรถ : 63-00073
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงพยาบาลน้ำปาด สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : ออกหน่วยตรวจผู้ป่วยจิตเวช(ผู้ใหญ่
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 17 ก.ย. 2564 08:00 ถึง : 17 ก.ย. 2564 08:00
188 04 ธ.ค. 2563
เวลา: 11:44 น.
ศศิวิมล ชมชื่น เลขที่ใบขอรถ : 63-00072
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงพยาบาลน้ำปาด สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : ออกหน่วยตรวจผู้ป่วยจิตเวช(เด็กและวัยรุ่น)
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 30 ก.ค. 2564 08:00 ถึง : 30 ก.ค. 2564 16:00
189 26 พ.ย. 2563
เวลา: 14:03 น.
ศิรวิทย์ ทองงามดี เลขที่ใบขอรถ : 63-00031
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงพยาบาลท่าปลา สถานที่รับ : โรงรถ รพ.อุตรดิตถ์
เพื่อ : ออกตรวจผู้ป่วยจิตเวชเด็ก
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 24 ธ.ค. 2564 08:30 ถึง : 24 ธ.ค. 2564 15:00
190 26 พ.ย. 2563
เวลา: 14:02 น.
ศิรวิทย์ ทองงามดี เลขที่ใบขอรถ : 63-00030
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงพยาบาลท่าปลา สถานที่รับ : โรงรถ รพ.อุตรดิตถ์
เพื่อ : ออกตรวจผู้ป่วยจิตเวชเด็ก
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 27 ส.ค. 2564 08:30 ถึง : 27 ส.ค. 2564 15:00
191 26 พ.ย. 2563
เวลา: 13:58 น.
ศิรวิทย์ ทองงามดี เลขที่ใบขอรถ : 63-00027
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงพยาบาลท่าปลา สถานที่รับ : โรงรถ รพ.อุตรดิตถ์
เพื่อ : ออกตรวจผู้ป่วยจิตเวช
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 15 ต.ค. 2564 08:30 ถึง : 15 ต.ค. 2564 15:00
192 26 พ.ย. 2563
เวลา: 13:57 น.
ศิรวิทย์ ทองงามดี เลขที่ใบขอรถ : 63-00026
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงพยาบาลท่าปลา สถานที่รับ : โรงรถ รพ.อุตรดิตถ์
เพื่อ : ออกตรวจผู้ป่วยจิตเวช
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 23 ก.ค. 2564 08:30 ถึง : 23 ก.ค. 2564 15:00