ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ตำแหน่ง: นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก/เจ้าพนักงานธุรการ/ผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานประจำตึก/พนักงานบัตรรายงานโรค) ( กำลังเปิดรับสมัคร )

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก/เจ้าพนักงานธุรการ/ผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานประจำตึก/พนักงานบัตรรายงานโรค)

( เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 - 27 มิถุนายน 2565 )


รับสมัครข้าราชการ (ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน) ( ปิดรับสมัครแล้ว )

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน สังกัดโรงพยาบาลอุตรดิตถ์

( เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ : 08 มิถุนายน 2565 - 17 มิถุนายน 2565 )


รับสมัครลูกจ้างรายวัน (ตำแหน่ง: พนักงานบริการ) ( ปิดรับสมัครแล้ว )

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ

( เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ : 09 พฤษภาคม 2565 - 13 พฤษภาคม 2565 )


รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ตำแหน่ง: พนักงานประจำห้องยา/พนักงานประจำตึก/ช่างทันตกรรม/พนักงานบริการ) ( ปิดรับสมัครแล้ว )

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา พนักงานประจำตึก ช่างทันตกรรม และพนักงานบริการ

( เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ : 27 เมษายน 2565 - 03 พฤษภาคม 2565 )


รับสมัครลูกจ้างรายวัน (ตำแหน่ง: พนักงานประกอบอาหาร) ( ปิดรับสมัครแล้ว )

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร

( เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ : 25 เมษายน 2565 - 29 เมษายน 2565 )


รับสมัครข้าราชการ (ตำแหน่ง: นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ/นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ/เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน) ( ปิดรับสมัครแล้ว )

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

( เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ : 04 เมษายน 2565 - 11 เมษายน 2565 )