ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ตำแหน่ง: ผู้ช่วยทันตแพทย์/พนักงานบริการ) ( ยังไม่ถึงกำหนดรับสมัคร )

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ และพนักงานบริการ)

( เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 - 28 พฤษภาคม 2564 )


รับสมัครลูกจ้างรายวัน (ตำแหน่ง: นายแพทย์) ( กำลังเปิดรับสมัคร )

รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายวัน สังกัดโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

( เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 - 26 พฤษภาคม 2564 )


รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (ตำแหน่ง: พนักงานบริการผลิตผัก) ( กำลังเปิดรับสมัคร )

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการเงินโครงการจ้างแรงงาน เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

( เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 - 24 พฤษภาคม 2564 )