ตารางการนัดประชุม Online
 
เดือน พ.ศ. กลุ่มงานผู้จัด
สี
ห้องประชุม
  ห้องคอนเวนชั่นฮอลล ตึกอำนวยการ
  ห้องคอนเฟอเรนซ์ 1 ตึกอำนวยการ
  ห้องคอนเฟอเรนซ์ 2 ตึกอำนวยการ
  ห้องประชุมใหญ่อายุรกรรมชั้น 7
  ห้องแคทรียาชั้น 4 ตึกซักฟอก
  ห้องดอกประดู่ ตึกสูติกรรม
  ห้องประชุมหน่วยล้างไต
  ห้องประชุมฉัตรชมพู ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
  ห้องประชุมตึกอายุรกรรมเก่า
  ห้องกาสะลอง(ฝ่ายการพยาบาล) ชั้น 6 ตึกซักฟอก
  ห้องประชุมเล็กอายุรกรรมชั้น 7 ห้องที่ 3
  ห้องประชุมเล็กอายุรกรรมชั้น 7 ห้องที่ 2
  ห้องประชุมเล็กอายุรกรรมชั้น 7 ห้องที่ 4
  ห้องประชุมเล็กอายุรกรรมชั้น 7 ห้องที่ 1
สรุปข้อมูลการประชุม
- Classic View
- รายงานประชุมรายเดือน

 Last modified Saturday, 17th November, 2018 @ 12:06pm