รวมภาพกิจกรรมโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ดูภาพกิจกรรม

ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณ ร้านชัยฟ้าการเกษตร จ.อุตรดิตถ์ มอบเงินบริจาค 100,000 บาท แก่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ดูภาพกิจกรรม

จังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย ให้บริการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่และแผลเป็นหดรั้งจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก นิ้วติด นิ้วเกิน นิ้วล็อค ดูภาพกิจกรรม

ขอขอบพระคุณคณะผู้มีจิตอันเป็นกุศลจากสโมสรไลออนส์ กรุงเทพ เจ้าพระยาทุกท่าน ที่บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ดูภาพกิจกรรม

จัดการได้ทันทีในวินาทีแรก" เพื่อความปลอดภัย   ดูภาพกิจกรรม

อาหารปลอดภัย..Food Safety   ดูภาพกิจกรรม

ชวนประชาชน...มาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  ดูภาพกิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำดีด้วยใจ"  ดูภาพกิจกรรม

บุลากรโรงพยาบาลอุตรดิตถ์พิชิต BMI  ดูภาพกิจกรรม

ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณ กองทุนนรงค์-บุญมาก สรรกำเนิด โดยคุณประมูล-คุณวศิน สรรกำเนิด และบุตรหลานครอบครัวสรรกำเนิด ทุกท่าน ที่กรุณาบริจาค เครื่องมือแพทย์ แก่ รพ.อุตรดิตถ์  ดูภาพกิจกรรม

ได้สุขภาพดี และอิ่มบุญกันถ้วนทั่วกับโครงการ "ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยศาสตร์แห่งโยคะแก่บุคลากรสาธารณสุขและประชาชน  ดูภาพกิจกรรม

ผ่านไปได้ด้วยรอยยิ้ม...นพ.อายุส ภมะราภา ผู้อำนวยการ รพ.อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และทีมพัฒนาคุณภาพทุกระดับ รับการเยี่ยมสำรวจ (ติดตามเฉพาะเรื่อง)ตามมาตรฐาน HA โดยคณะผู้เยี่ยมสำรวจจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)หรือ สรพ.  ดูภาพกิจกรรม

นายแพทย์อายุส ภมะราภา ผอ.รพ.อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะเจ้าหน้าที่ จิตอาสา ญาติผู้ป่วยและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีฯ เพื่อปรับปรุงห้องพิเศษแยกโรค โดย พระปลัดอนุชิต อธิปัญโญ ผู้ช่วยเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ เมตตารับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ดูภาพกิจกรรม

นพ.อายุส ภมะราภา ผอ.รพ.อุตรดิตถ์ นำทีมบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลสุขภาพประชาชน  ดูภาพกิจกรรม