หนัาแรก ติดต่อเรา

ติดต่อเรา


โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ Uttaradit Hospital
เลขที่ 38 ถนนเจษฏาบดินทร์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
Tel : 0 5540 9999
Fax : 0 5583 0783
Email :
Facebook :
Website : http://www.uttaradit-hosp.go.th/